Vissza

Megjelent a Híradástechnika különszáma

A 2. Magyar Jövő Internet Konferencia kíváló előadásaiból összeállított Híradástechnika különszám elérhető.


A jövô internetének kutatása az infokommunikációs kutatások legkiemeltebb területeinek egyike, a jövô internete az innováció egyik legjelentôsebb hajtóereje, a kibontakozó digitális ökoszisztéma és társadalom meghatározó eleme.


A Jövô Internet Kutatáskoordinációs Központ (FIRCC) és a Jövô Internet Nemzeti Technológiai Platform (FI NTP) 2015. november 11-én, a Tudomány hónapja keretében, közösen rendezte meg Budapesten a 2. Magyar Jövô Internet Konferenciát (MJIK 2015), amelynek társrendezôi a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE), a Hungarnet Egyesület, a rendezvényt támogató Smartpolis projekt, valamint a rendezvénynek helyet adó Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) voltak.

Az 1. Magyar Jövô Internet Konferencia (MJIK 2014) a jövô internetének elsô átfogó hazai szakmai fóruma volt, amely az internet trendjeirôl, a feltáruló lehetôségekrôl kívánt átfogó képet adni. A 2. Magyar Jövô Internet Konferencia az elsô konferenciához hasonló szakmai fórum volt, melyen 140 szakember vett részt. Az MJIK 2015 programjának szervezése során a jövô internet témakörének széles palettájából idén a Smart City/ Okos város technológiáira és alkalmazásaira helyeztük a hangsúlyt, figyelembe véve e témakör kiemelkedô európai jelentôségét és hazai eredményeit. Ezt fejezte ki a konferencia alcíme is: „Smart City a célkeresztben".

A folyóirat teljes száma

Tartalom / Contents

Sallai Gyula, Szabó Csaba Attila
ELÔSZÓ / FOREWORD

Sallai Gyula
A jövô internet kutatás célkitûzései és területei
Objectives and areas of Future Internet research

Kovács Kálmán, Bakonyi Péter
Future Internet and Smart Cities, avagy a jövô internete és az okos városok
Future Internet and Smart Cities

István Gódor, Jan Höller
Okosváros-infrastruktúrák trendjei (angol nyelven)
Trends in Smart City infrastructures

Cristina Olaverri Monreal
Intelligens mobilitás-technikák az okos városokban (angol nyelven)
Intelligent technologies for mobility in Smart Cities

Aurel Gontean
Okosváros-kezdeményezések Temesváron – tervek és akciók (angol nyelven)
Smart City initiatives in Timisoara – plans and action

Cinkler Tibor, Simon Csaba, Szabó Örs, Székely Sándor, Jakab Csaba
5G hálózatok architektúrája
The architecture of 5G networks

Vida Rolland, Fehér Gábor
Infrastrukturális vagy közösségi érzékelés az okos városokban?
Infrastructure-based or crowdsensing in Smart Cities?

Tóth János, Hajdu András
Képfeldolgozó algoritmusok teljesítményértékelésére szolgáló online kollaborációs kutatási keretrendszer
An online collaborative research framework for the evaluation of image processing algorithms

Varga István, Tettamanti Tamás
A jövô intelligens jármûvei és az infokommunikáció hatása
The impacts of future intelligent vehicles and infocommunications 59

 

Tagdíjfizetés részletei

--------------------------------------------------

Tagnyilvántartás - belépés

--------------------------------------------------

Technikatörténeti évfordulók

--------------------------------------------------

Legközelebbi események

Kiemelkedő támogatóink

  

 
Hírközlési Érdekegyeztető Tanács