Vissza

Európa digitális évtizede: a kitűzött célok 2030-ig

2023. január 8-án lépett hatályba a Parlament és a Tanács határozata a Digitális évtized 2030 szakpolitikai program létrehozásáról [1], melynek célja az Európai Unió polgárai és vállalkozásainak számára nagyobb jólétet biztosító, emberközpontú és fenntartható digitális jövő megteremtése. Közvetlen előzménye a Bizottság Közleménye [2] a „Digitális iránytű 2030-ig: a digitális évtized megvalósításának európai módja”. A Határozatban lefektetett célok teljesülésének nyomon követése céljából a Bizottság évenként átfogó jelentést készít melyben a DESI [3] -re támaszkodik. A tagállamoknak 2023. október 9-ig kell benyújtaniuk a Bizottságnak a Határozat alapján elkészített nemzeti ütemtervet, amely becslést is tartalmaz szükséges beruházásokról és erőforrásokról. A Bizottság is rendszeresen konzultál a magán- és a közszféra érdekelt feleivel, köztük a kkv-k képviselőivel, a szociális partnerekkel és a civil társadalommal annak érdekében, hogy információkat gyűjtsön, és ajánlott szakpolitikákat, intézkedéseket dolgozzon ki e határozat végrehajtása céljából.


A Határozat általános célkitűzései
(zárójelben a megvalósítást segítő digitális célok):

 • az Unióban mindenhol, mindenki számára hozzáférhető digitális környezet, a digitális technológiákhoz és adatokhoz való egyetemleges hozzáférés;
 • a tagállamok kollektív rezilienciájának[4] megerősítése;
 • a kibertámadásokkal szembeni reziliencia javítása, a kiberbiztonsági kockázatokkal kapcsolatos tudatosság növelése.
 • a digitális szakadék áthidalása, 
 • digitális képességek megszerzése és használata 
  • (a 16–74 évesek 80 %-a rendelkezzen legalább alapszintű digitális készségekkel, 
  • legalább 20 millió IKT szakember dolgozzon az Unióban);
 • hatalmas digitális adatmennyiség tárolására, továbbítására és feldolgozására alkalmas Uniós adatinfrastruktúrák 
 • magas szintű biztonsági és adatvédelmi normáknak megfelelő Uniós adatfelhő- infrastruktúrák;
 • a vállalkozások digitális átalakulása és a kkv-k tisztességes versenyben való helytállását segítő uniós szabályozási környezet;
  • (az uniós vállalkozások legalább 75 %-a egyet vagy többet használjon a következó technológiákból, felhőszolgáltatások, a big data, mesterséges intelligencia)
 • mindenki számára az online részvétel lehetősége, a közszolgáltatások és az egészségügyi szolgáltatások elérhetősége;
  • (a kulcsfontosságú közszolgáltatások online hozzáférhetősége 100 %-os legyen,
  • az uniós polgárok 100 %-a férjen hozzáaz elektronikus egészségügyi dokumentációjához,
  • az uniós polgárok 100 %-a férjen hozzáaz egy Unió-szerte elismert biztonságos elektronikus azonosítási (eID) módszerhez,)
 • fenntarthatóbbá, reziliensebbé, valamint energia- és erőforrás-hatékonyabbá váló digitális infrastruktúrák és technológiák 
  • (minden helyhez kötött szolgáltatást igénybe vevő végfelhasználóhoz jusson el gigabites hálózat, 
  • minden lakott területet fedjen le az 5G-vel egyenértékű teljesítményű, új generációs vezeték nélküli, nagy sebességű hálózat, 
  • legalább 10 000 klímasemleges, rendkívül biztonságos peremcsomópont telepítése, 
  • az élvonalbeli félvezetőknek gyártása az Unióban tegye ki a  világ termelésének legalább 20 %-át,
  • 2025-re az Unió rendelkezzen az első, kvantumgyorsítással működő számítógéppel)

A hazai fejleményekről és a kitűzött célok teljesülésével kapcsolatos Bizottsági értékelésről a HTE rendszeres tájékoztatást ad.

 

[1] AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2022/2481 HATÁROZATA (2022. december 14.) 
a Digitális évtized 2030 szakpolitikai program létrehozásáról
Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 323/4; 2022.12.19.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2481&from=EN

[2] A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK
Digitális iránytű 2030-ig: a digitális évtized megvalósításának európai módja 
COM(2021) 118 final Brüsszel, 2021.3.9.
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:12e835e2-81af-11eb-9ac9-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF

[3] DESI Digital Economy and Society Index (A digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutató)
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/countries-digitisation-performance

[4] A reziliencia legáltalánosabb értelemben valamely rendszernek (egyén, szervezet, ökoszisztéma) azon képessége, amely által az erőteljes, meg-megújuló, vagy akár a sokkszerű külső hatások ellenére is sikeres alkalmazkodásra képes.
https://mindsetpszichologia.hu/reziliencia-es-megkuzdes

 

Tagdíjfizetés részletei

--------------------------------------------------

Tagnyilvántartás - belépés

--------------------------------------------------

Technikatörténeti évfordulók

--------------------------------------------------

Kiemelkedő támogatóink

  


 
Hírközlési Érdekegyeztető Tanács