Vissza

A 2024. április 18-án tartott Elnökségi ülés témái

A 2024. április 18-i Elnökségi ülés meghívója tizenhárom napirendi pontot tartalmazott. Az első napirendi pontban a főtitkár az időközben megtartott stratégiai ülés eredményeit ismertette. A második napirendi pontban a HTE Infokom 2024 konferencia programjának az állásáról hangzott el beszámoló. A harmadik napirendi pontban a HTE minikonferenciák helyzete volt a napirenden. A negyedik napirendi pontban az Infocommunications Journal működtetésének a feltételeiről szóló előterjesztést hallgatta meg az Elnökség, amit a Tudományos Bizottság elnöke a főszerkesztővel közösen mutatott be. Az ötödik napirendi pontban az operatív igazgató a HTE és a HTEnet előzetes eredménykimutatását ismertette. A hatodik napirendi pontban ugyancsak az operatív igazgató mutatta be a 2024-es év terveit és a siker érdekében szükséges tennivalókat. A hetedik napirendi pontban az Alapszabály módosításával foglalkozott az Elnökség. A következő napirendi pontban az ISZB elnöke vezette fel a javaslatait az ISZB kiterjesztett tevékenységéről. A kilencedik napirendi pontban a Tudományos Bizottság elnőke számolt be a 2024-es tervekről és az online platform státuszáról. A tizedik napirendi pontban a HTE főtitkára a Közgyűlés előkészítésének a részeként a tiszteletbeli szenátorokra és a címzetes szenátorokra tett javaslatot. A következő pontban a Díjbizottság számolt be a HTE díjakra vonatkozó döntéséről. A tizenkettedik napirendi pont a HTE 75 éves jubileumi eseményeivel foglalkozott. Végezetül az Egyebek napirendi pontban az NMHH Online Platform Vitarendező Tanácsba való jelölésről szavazott, illetve a HTE Diplomaterv és Szakdolgozat pályázat korábbi előterjesztését fogadta el.


Az első napirendi pontban Kolláth Gábor főtitkár adott tájékoztatást a két Elnökségi ülés között megtartott stratégiai ülés eredményeiről. Elmondta, hogy készült egy rövidített változat a stratégiáról, ehhez vár véleményeket az Elnökség tagjaitól. Ez a már elfogadott teljes változat egyfajta tömörített változata. A Közgyűlésre egy prezentációt is készít a HTE stratégiáról, fontos, hogy ezt a küldöttek is és a tagok is megismerjék. Bejelentette azt is, hogy két héttel a Közgyűlés előtt egy találkozót is szervez a szakmai közösségek vezetőivel, ahol már előzetesen ismerteti a stratégia lényegi pontjait.

A második napirendi pontban a HTE Infokom 2024 konferencia helyzetéről számolt be Kiss Tamás, a Programbizottság vezetője. A HTE Infokom időpontja november 5-6. és a helyszín Mátraháza lesz. A kétnaposra tervezett rendezvény témái már lényegében összeálltak, a HTE tagságtól is jöttek javaslatok, ezt is beépítették. Dolgozni kell még a keynote előadások témakörén, ezt nem könnyű eldönteni, mert novemberig még sok minden változhat a piacon, de ugyanakkor jó lenne már nyár előtt meghirdetni a neveket. A cél, hogy május végére kész programtervezet álljon elő előadókkal és címekkel. Az is cél, hogy a 360-380 fős részvételt el lehessen érni, ehhez azonban intenzív munkára lesz szükség. A következőkben a program kialakítása mellett a honlap elindítása, az online szavazó értékelő eszköz kiválasztása és a szponzorok megkeresése lesz a kiemelt feladat.

A harmadik napirendi pontban az Elnökség a kiszemelt minikonferenciák témáit, szervezési lehetőségeit tekintette át. A mesterséges intelligencia minikonferencia szervezése megindult, de valószínűleg csak ősszel lesz realitása Nagy Péter operatív igazgató szerint. A másik ígéretes minikonferencia a HTE 75 éves évfordulója számára készülő, 15 évre előretekintő szakmai dokumentumok alapján megszervezhető rendezvény lehet. Ennek az anyagai jórészt már elkészültek, ha a mesterséges intelligencia minikonferencia őszre csúszik, akkor ezt lehetne júniusban megtartani. Itt a szponzorok megnyerése a nehéz dolog, mert nagyon rövid az idő június elejéig. Erre vonatkozóan a döntést pénteken legkésőbb meg kell hozni. A drónokkal foglalkozó minikonferencia szintén legkorábban ősszel megszervezhető, azonban az kérdéses, hogy a HTE Infokom 2024 mellett két minikonferenciának van-e realitása. Ha nincs, akkor ezt 2025-ben lehet megszervezni.

A negyedik napirendi pontban a Tudományos Bizottság elnöke, Huszty Csaba és az Infocommunications Journal főszerkesztője, Varga Pál volt a két előterjesztő. A téma az Infocommunications Journal érdekeltségi rendszerének a kidolgozása volt. A folyóirat fenntartása kiemelt prioritása a HTE-nek, azonban célként ki kell tűzni, hogy idővel több legyen a bevétel, mint a kiadás, mert hosszú távon nyilván nem finanszírozható enélkül a folyóirat. Ehhez készült az előterjesztés, ami már a pénzügyi tervezésen kívül azt is tartalmazta, hogy jelenleg mik a legfontosabb lépések. A „szerző fizet” elvet meg lehet úgy valósítani, hogy egy adott terjedelemig ingyenes a megjelentetés, de az azon felüli oldalakat meg kell fizetni. Ehhez ki kell alakítani az online fizetőrendszert, hogy ennek a hiánya nem legyen akadálya az egyszerű befizetéseknek. Szükséges az online platform kialakítása is, ami 2024 őszére várható, de amennyire lehet, ezt is hamar meg kell tenni. Nem megkerülhető a főszerkesztő helyettes díjazása sem, mert sokat kell foglalkoznia a cikkek bírálatával, ez komoly munkát jelent. Távlatilag a bírálók számára is szükséges lesz valami motivációs díj megállapítására, mert ez segítheti a minőségi stabilitást.

Az előterjesztést az Elnökség megvitatta és egyhangúan támogatta az online fizetős felület kialakítását, egyetértett a főszerkesztő-helyettes díjazásával is. Több más javaslatról viszont úgy döntött az Elnökség, hogy azokat csak egy későbbi időpontban lehet újra átgondolni.

Az ötödik napirendi pontban a HTE és a HTENet eredménykimutatásának a helyzetét ismertette Nagy Péter operatív igazgató. Elmondta, hogy hamarosan elkészül a HTE mérlege is, várhatóan a következő héten már végleges eredmény születik. A jelenlegi állapotában már látszik a készülő mérleg számaiból, hogy pozitívabb lesz, mint amit előzetesen várt az Elnökség. A következő Elnökségi ülés előtt már az EB, illetve az FB véleményezni tudja a mérleget és az Elnökség akkor tud dönteni arról, hogy a Közgyűlés elé mehet-e abban a formában. Mivel csak a Közgyűlés előtt 15 nappal kell nyilvánosságra hozni, így nem lesz időzavar, emelte ki Nagy Péter. Csizmadia Attila, az Ellenőrző Bizottság elnöke a vitában jelezte, hogy megint kezd csúszásban lenni a mérleg elkészítése, ez nem jó dolog. Ugyanakkor nagyra értékelte az eredmény pozitív alakulását és reményét fejezte ki, hogy valóban lesz hamarosan végleges mérlegeredmény.

A hatodik napirendi pontban ugyancsak Nagy Péter volt az előterjesztő, a 2024-es év alakulásáról és a tervek elérésének a hatékonyabb eléréséről adott képet. Ismertette az első negyedév eredményeit, projektek szerinti bontásban bemutatva, hogy a decemberi tervhez képest hol állunk. Ennek tükrében szükségesnek látja egyes elnökségi tagok hatékonyabb bevonását a 2024-es év sikeres működtetése érdekében. Mivel a Közgyűlésen be kell mutatni a 2024-es terveket, így ezek a számok lesznek a mérvadóak, de még nem minden tisztult le, így a májusi Elnökségi ülésen lehet még finomhangolni a 2024-es pénzügyi tervet. A Közgyűlés május 30-i időpontja miatt ez még kényelmesen kezelhető.

A hetedik napirendi pontban Bancsics Ferenc külkapcsolatokért felelős elnökségi tag ismertette az Alapszabály módosítási javaslatokat. A módosítások lényegi pontja, hogy úgy legyenek megállapítva a döntési körök a Közgyűlés, a Szenátus és az Elnökség között, ahogy az életszerű. A kész változatot egy hét múlva tudja elküldeni az Elnökség tagjainak, a májusi Elnökségi ülésen lehet véglegesíteni a módosításokat.

A következő napirendi pontban az ISZB elnöke, Frischmann Gábor mutatta be az ISZB feladatainak a kibővítésére vonatkozó előterjesztését. Ebben már a korábbi Elnöskégi üléseken előtérbe került a HTE ipari tagjai felé történő nyitás, a szakosztályok bevonása a véleményalkotásba és a kormányzati ipari pozíciók erősítése. Az előterjesztésben nyomatékot kapott, hogy az ISZB létszámát ugyan nem kell növelni, de egyes témáknál célszerűbb egy szélesebb szakértői réteg megszólítása, mert a kibővülő tevékenységek kapacitáshiányt okozhatnak. Szükséges tehát a kollektív tagok megszólítása, a szakosztályok részéről 1-3 szakértő delegálása, akik szükség esetén segíteni tudják a munkát. Ugyanakkor, ha nem proaktív tevékenységről van szó, hanem felkérésre történő véleményezésről, akkor nehezebb a helyzet, mert általában rendkívül rövidek a határidők. Elmondta azt is, hogy a nyitás ellenére fontos, hogy független szakmai vélemények szülessenek, ki kell zárni az egyoldalú érdekkörök megjelenését, hiszen ez a HTE működésének az alapja, ettől hitelesek a HTE vélemények. Frischmann Gábor azt is jelezte, hogy nem kizárt az eltérő vélemények megjelenítése sem a végső anyagokban, de akkor ezt egyértelműen jelezni fogják a megszövegezésben. Összefoglalta a kiterjesztett működés sikeréhez szükséges feltételeket is. Mindezek megvalósításához azonban alapelem a szakértői adatbázis létrehozása, ennek kell lennie az első lépésnek.

Az Elnökség megvitatta a javaslatokat és egyhangúan támogatta a szakértői adatbázis gondolatát, egyben felkérte az ISZB-t a felkérő levelek tervezetének az előkészítésére. Arra is felhívta a figyelmet, hogy egy ilyen adatbázis kialakítása során nagy figyelmet kell fordítani az adatok kezelésére, ennek a jogi vizsgálata is szükséges.

A kilencedik pontban Huszty Csaba, a Tudományos Bizottság elnöke számolt be a 2024-es tervekről. Ebben egyrészt a HTE honlap megújítása és az online platform kialakítása került a beszámoló középpontjába. Fontos kérdés, hogy mit kell átmigrálni az új honlapra és mit lehet már elhagyni belőle (a régi hagyatékokat nem szükséges tovább vinni). A munka elvégzéséhez külső segítség is kell, erre majd ajánlatot kell kérni a célok részletes megfogalmazása után. A projekt megvalósítása legkorábban 2024 második félévében lehetséges.

A tizedik napirendi pontban Kolláth Gábor főtitkár ismertette a Közgyűlés előkészítési státuszát. Elkészült a napirend, megszületett a helyszín és az időpont is: Benczúr-ház, május 30. Készül a főtitkári beszámoló is, amiben néhány diát Soós István fog előadni, természetesen a többit Kolláth Gábor mondja el. Tisztázódott az is, hogy Vágujhelyi Ferenc HTE elnök nem fog tudni részt venni a Közgyűlés teljes időtartamában, így az első felét ő, míg a további részét Kis Gergely HTE alelnök fogja levezetni. A továbbiakban a főtitkár ismertette a javaslatát a tiszteletbeli szenátorok és a címzetes szenátorok kinevezésére, előbbieket a Közgyűlésnek kell jóváhagynia. Végezetül megtörtént a HTE Elnökség három küldöttjének a megválasztására is.

A tizenegyedik napirendi pontban a Díjbizottság elnöke, Kolláth Gábor nevében Bartolits István terjesztette elő a Díjbizottság végső döntését a 2024-es HTE kitüntetésekre vonatkozóan. Összesen 59 javaslat érkezett a bizottsághoz, így erőteljes szűrésre volt szükség. Most már 5 személyre érkezett javaslat Életmű-díjra is, itt is szűkíteni kellett a listát. Végezetül három Életmű-díj és három Puskás Tivadar-díj került odaítélésre, Arany-jelvényből 8, Ezüst jelvényből 18 kerül átadásra a Közgyűlésen. A tavalyi publikációk alapján 3 szakcikk kapta meg a Pollák-Virág-díjat.

Az Elnökség a Díjbizottság előterjesztését elfogadta, egyetértett a javaslatokkal.

A tizenkettedik napirendi pont a HTE 75 éves évfordulója kapcsán már megvalósított, illetve a betervezett eseményekről szólt, az előterjesztője Nagy Péter operatív igazgató volt. A Projektmenedzsment Fórumon már elhangzott egy, a HTE 75 évét bemutató előadás és a rendezvények fejlécébe is bekerült a HTE75 logó. Ezzel jelent meg az Infocommunications Journal is és a Híradástechnika folyóirat HTE Infokom 2023 előadásait tartalmazó számában is megjelenik egy cikk az évfordulóról. Jól haladnak a Sallai Gyula által összefogott technológiai előretekintő víziók is, amik majd folyamatosan – 3-4 hetenként – jelennek meg a honlapon. A következő három hónapban folyamatosan készülnek rövid video interjúk, amik a tagság növeléséhez is jól jönnek. A HTE honlapon folytatódni fog az „xxx éve történt” visszaemlékező sorozat is.

Az Egyebek napirendi pontban már csak két szavazásra került sor. Az első téma egy tömör előterjesztés volt, az NMHH felkérésére jelölt a HTE két főt az Online Platform Vitarendező Tanács tagjai közé. Az Elnökség dr. Kovács Tamás és dr. Gellén Klára jelölésével egyetértett, így ez a javaslat megy tovább az NMHH felé.

Végezetül a korábban már e-mailben megkapott HTE Diplomaterv és Szakdolgozat pályázat végeredményének az elfogadása várt még az Elnökségre. A pályázatra összesen 15 dolgozat érkezett, 47 % MSc, 40 % BSc és 13 % BProf képzésről. A pontozás alapján az MSc és a BSc kategóriában 3-3, míg a BProf kategóriában egy díjat javasolt kiadni a Tudományos bizottság elnöke, Huszty Csaba. Az Elnökség már korábban áttekinthette az értékelést, most pedig megszavazta a végeredmény elfogadását.

 

Ezzel az Elnökség a kitűzött napirendi pontok végére ért, így az ülést Kolláth Gábor főtitkár berekesztette.

 

Tagdíjfizetés részletei

--------------------------------------------------

Tagnyilvántartás - belépés

--------------------------------------------------

Technikatörténeti évfordulók

--------------------------------------------------

Legközelebbi események

HTE Infokom 2024 2024.11.05. 9:00 - 2024.11.06. 18:00

Kiemelkedő támogatóink

  

 
Hírközlési Érdekegyeztető Tanács