Vissza

A 2023. október 5-én tartott Elnökségi ülés témái

Az október 5-i Elnökségi ülés meghívója tizenhárom napirendi pontot tartalmazott, ami meglehetősen rövid előterjesztéseket és gyors döntéseket igényelt. AZ első napirendi pontban a főtitkár foglalta össze a szeptemberi stratégiai elvonulás főbb eredményeit. A második napirendi pontban a Tudományos Bizottság elnöke ismertette a HTE Diplomaterv és Szakdolgozat pályázat végeredményét. A következő napirendi pont a Fekete László-díj pályázat helyzetét mutatta be. A negyedik napirendi pontban a HTE Infokom 2023 konferencia helyzetéről tartott beszámolót a főtitkár. Az ötödik napirendi pontban az Ellenőrző Bizottság, a Felügyelő Bizottság és a főtitkár közötti egyeztetés eredményét mutatta be a főtitkár. A hatodik napirendi pontban az operatív igazgató tartott beszámolót a HTE pénzügyi helyzetéről. A következő napirendi pontban a szakmai közösségek munkáját értékelte a felelős elnökségi tag. A nyolcadik napirendi pontban a Gábor Dénes-díjra való felterjesztés technikai kérdéseit rendezte az Elnökség. A kilencedik napirendi pontban az állami díjakra történő felterjesztésre adott javaslatot a díjbizottság tagja. A tizedik pontban a Szenátus ülés előkészítésével foglalkozott az Elnökség. A következő pont a HTE Alapszabály módosításával kapcsolatos munkák megkezdéséről szólt. A tizenkettedik napirendi pontban a HTE 75 éves évfordulójának az előkészítése folytatódott. A tizenharmadik napirendi pont a novemberi stratégiai elvonulás sarokpontjait jelölte ki.


Az első napirendi pontban Kolláth Gábor főtitkár számolt be a szeptemberi stratégiai elvonulás eredményeiről. Itt a korábbi SWOT elemzés „gyengeségek” és „lehetőségek” pontjait vizsgálták meg és készítettek egy preferencialistát ezek kezelésére, kihasználására. A hosszútávú célokat a novemberi – Elnökségi ülés helyett megszervezett – elvonuláson fogja az Elnökség megfogalmazni. A cél az, hogy 2024 elejére ezekről felkerüljön egy olyan dokumentum a HTE honlapra, ahonnan már a tagság is megismerkedhet a tervekkel, értékpontokkal és azt is láthatja, mit gondol a jelenlegi vezetés a HTE küldetéséről.

A második napirendi pontban Huszty Csaba, a Tudományos Bizottság elnöke ismertette a HTE Diplomaterv és Szakdolgozat pályázat végeredményét. Idén 15 pályázat érkezett, a széles körben történt meghirdetés ellenére a pályázatok többsége a BME-ről érkezett, ezen jövőre változtatni kell. Nehéz önkéntes bírálókat találni, ezért érdemes lenne ezt is orvosolni a jövőben, esetlegesen a bírálók jelképes pénzügyi támogatásával. Ismertette a kialakult pontozásos végeredményt is.

Az Elnökség élénk vitát folytatott a felvetett kérdésekről, Kolláth Gábor főtitkár jelezte, a jelen anyagi helyzetben kevés lehetőséget lát a bírálók anyagi dotálására, ezt jobb lenne továbbra is önkéntes alapon megszervezni. Vita folyt az eredmények kihirdetésének az időpontjáról is, mert a HTE Infokom ugyan alkalmas az első díjak átadására, de a kecskeméti helyszín ezt megnehezíti. A HTE Közgyűlés meg időben messze van a pályázatok kiértékelésétől. Végül az a döntés született, hogy a HTE Közgyűlésen legyenek átadva a díjak, a bírálat maradjon még önkéntes. Az előterjesztett végeredménnyel az Elnökség egyetértett.

A harmadik napirendi pontban Maradi István mutatta be a Fekete László-díj helyzetét. Elmondta, hogy míg tavaly 10 jelentkező volt, addig idén csak három a hirdetések ellenére is. A bíráló bizottság a következő héten hozza meg a végleges döntést. A díj szponzorációja is sikeres volt, bár két tavalyi szponzor is visszalépett. A díj átadására a HTE Infokom konferencián fog sor kerülni. A beszámoló alapján az Elnökség úgy gondolja, hogy a díj presztizsét emelni szükséges és ezzel párhuzamosan a kommunikációt is meg kell erősíteni.

A következő napirendi pont a HTE Infokom 2023 konferencia előkészítéséről és a szakmai program állásáról szólt, hiszen már csak egy hónap van hátra a november 7‑8. Kecskeméten megrendezésre kerülő eseményig. A regisztráció már megindult és szépen fut fel a létszám, ebben jobban állunk, mint az előző évben, már most 181 regisztrált résztvevő jelentkezett a tavalyi 136-hoz képest. Véglegesedtek a szekciók, ezek szervezése az utolsó stádiumban van. A támogató és a kiállítók is megvannak, ez alapján nem fenyegeti veszély a konferencia sikerét. A keynote előadásokkal kell még foglalkozni és „B” tervet kell kidolgozni arra az esetre, ha valamelyik kiemelt előadó mégsem tudja megtartani az előadását.

Az ötödik napirendi pont egy technikai kérdésről szólt: Kolláth Gábor főtitkár a HTE Ellenőrző Bizottságával és a HTEnet Felügyelő Bizottságával tartott egyeztetést a jövőbeli tevékenységekről és a két – eltérő feladattal rendelkező – bizottság levelező listájának illetve feladatainak a szétválasztásáról. Felvetette azt is, hogy célszerű lesz az Elnökség ügyrendje mellett a két bizottság ügyrendjét is formalizálni.

Már szokásosnak mondható volt a hatodik napirendi pont témája, ahol a HTE pénzügyei voltak a fókuszban. Nagy Péter operatív igazgató elmondta, hogy a HTE pénzügyi helyzete továbbra is stabil, hosszú távon is rendelkezik a HTE megtakarításokkal, amik biztonságos módon vannak befektetve, ehhez csak akkor nyúlunk, ha likviditási gondok merülnek fel, de erről nincs szó. Ugyanakkor felmerült, hogy célszerű a lejáró Diszkont Kincstárjegyek helyett Prémium Állampapírt venni még akkor is, ha azok kamata a későbbiekben alacsonyabb lesz. A visszaváltási lehetőség 1%-os veszteség mellett rendelkezésre áll, ugyanakkor a várható kamat a következő időszakban magas lesz, míg a Diszkon Kincstárjegy kamata lefelé mozog. Csizmadia Attila ezen javaslatát az Elnökség egyhangúan támogatta.

Ami a 2023-as év lezárást illet, Nagy Péter jelezte, hogy még nem látszanak a végleges adatok, a könyvelésnek ezen még dolgoznia kell. Az előzetes adatok alapján az Elnökség több tagja is aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az eddigi eredmények elmaradnak a tervezettől, ez azt a veszélyt hordozza magában, hogy mire kiderülnek a végleges adatok, addigra már ne lesz lehetőség további bevételekkel javítani a költségvetés helyzetét. Az a megállapodás született, hogy a következő Elnökségi ülésre – amikor már a HTE Infokom is lezajlik – pontosabb számokat kell látnia az elnökségnek, mert nem szabad ismételten az utolsó pillanatra hagyni a szembesülést a valós helyzettel. Ehhez szükséges lesz egy rendkívüli Elnökségi ülés összehívása novemberben, ami csak a költségvetéssel foglalkozik.

A hetediknapirendi pontban Bányász Péter, a szakmai közösségekért felelős elnökségi tag tartott évközi beszámolót a szakmai közösségek munkájáról. Elsőként bemutatta a szakmai közösségek által megszervezett rendezvényeket. Eddig összesen 61 rendezvényt tartottak meg, ez jónak mondható szám. Egy szakosztály azonban egyetlen rendezvényt sem szervezett, ez nem szerencsés. A területi csoportoknál a győri csoport a lét-nemlét határán mozog, itt érdemes lenne valami akciót indítani a megerősítésükre. Az elnyert pályázati forrásokból négy szakosztály még semmit, másik négy szakosztály pedig a megkapott összeg 25 %-ánál kevesebbet használt fel. Ez év végéig még változhat. A feladatok között kiemelte, hogy célszerű lenne a szakosztályok közötti együttműködési erősíteni, akár közös rendezvények megszervezésével is. Át kell gondolni a szakosztályi rendezvények honlapon történő megjelentetését, itt elég vegyes a kép. Célszerű lenne, ha az elnökség tagjai több eseményen vennének részt, ez erősíthetné a vezetés-tagság viszonyt. A szakmai közösségek pályázati forrásainak az odaítélését is felül kell vizsgálni, mert nagy az inaktivitás, így nem éri el a célját a támogatás. Ezeken a feladatokon tovább fog dolgozni a jövőben.

A nyolcadik napirendi pontban Bartolits István számolt be arról, hogy egy felterjesztett személy lesz idén Gábor Dénes-díjra, a dokumentumok készen állnak, ez jövő héten benyújtásra kerül, ettől kezdve már csak drukkolni tudunk a jelöltnek.

Ugyancsak Bartolits István adott tájékoztatást arról, hogy a 2024. március 15-i állami kitüntetésekre a felterjesztési határidő 2023. október közepe, ide két jelöltje van a HTE-nek, mindkettőnek készül az ajánló dokumentuma. Természetesen sem a Gábor Dénes-díj, sem pedig az állami díjak esetében nem hozza a HTE nyilvánosságra a beterjesztett személyek nevét, hiszen nem biztos, hogy el is nyerik a díjakat, ez esetben pedig 0jobb, ha a nevek nem kerülnek nyilvánosságra. Ugyanakkor már többször volt olyan eset, hogy második vagy harmadik felterjesztésre ért el sikert a HTE, tehát kitartónak kell lenni.

A tizedik napirendi pontban a Szenátus ülés napirendjének a kialakítás volt a vita tárgya. A vitában kikristályosodott, hogy az ülés méltóságát emelni kell és célszerű lenne a formális napirend után egy kávézós, szendvicses beszélgetéssé formálni az ülést. Az Elnökség úgy döntött, hogy most ne legyen szakmai előadás, inkább a HTE közösségi élete kerüljön a középpontba.

A tizenegyedik napirendi pontban HTE Alapszabály módosítására létrehozandó csapatot igyekezett létrehozni az Elnökség. Bancsics Ferenc külkapcsolatokért felelős elnökségi tag beszámolt arról, hogy Horváth Pállal kezdtek el dolgozni a javaslatokon, a témában a januári elnökségi ülésre hoznak be megvitatható javaslatot. Egy adott ponton jogászi segítségre is szükségük lesz. Kolláth Gábor főtitkár azt kérte, készüljön a projekthez egy ütemterv is, határidőkkel, mert az Alapszabály módosításának éles határidő-kritériumai is vannak, ha azt a következő Közgyűlésre be akarja vinni a HTE.

A következő napirendi pontban a HTE jövőre esedékes 75 éves évfordulója volt a téma. A korábbi döntés szerint a szakmai közösségeknek küld az Elnökség felkérő levelet, hogy segítsék a megemlékezést. A levelet Bartolits István előkészítette, az Elnökség részéről pedig Bányász Péter fogja ezt elküldeni és fogadni a szakmai közösségek vezetőitől az érkező ajánlatokat.

Végezetül a tizenharmadik napirendi pontban a novemberi stratégiai elvonulás témáit határozta meg az Elnökség. Ebben felmerült a tagdíj kérdése, a HTE nyújtott szolgáltatásai és mindezek stratégiai átgondolása, kidolgozása, mint feladat.

Az Egyebek napirendi pontban még két témáról hangzott el beszámoló. Az első téma a szakmai egyeztető fórumokon való HTE részvétel kérdése volt, a második a Magyar Mérnöki Kamarával folytatott egyeztetés eredménye volt. Mindkét témáról Bancsics Ferenc adott tájékoztatást.

A napirendi pontok végére érve Kolláth Gábor főtitkár berekesztette az ülést.

 

Tagdíjfizetés részletei

--------------------------------------------------

Tagnyilvántartás - belépés

--------------------------------------------------

Technikatörténeti évfordulók

--------------------------------------------------

Kiemelkedő támogatóink

  


 
Hírközlési Érdekegyeztető Tanács