Vissza

A 2023. március 9-én tartott Elnökségi ülés témái

A 2023. március 9-én megtartott elnökségi ülés ismét 13 napirendi pontot tartalmazott. Az első napirendi pontban a HTE Infokom 2023-as konferencia Programbizottság vezetője számolt be a novemberi konferencia szakmai programjának az előkészületeiről. A második napirendi pontban a szakmai közösségekért felelős elnökségi tag tekintette át a 2022-es évi pályázat teljesülését, majd a harmadik napirendi pontban a 2023. évi pályázatok értékelését és a pályázati összegekről a döntést ismertette. A negyedik napirendi pontban az ISZB Elnöke távollétében az operatív igazgató mutatta be az ISZB honlapra szánt témajavaslatait. AZ ötödik napirendi pontban az Információbiztonsági szakosztály elnöke tartott beszámolót a HTE-NMHH-EIVOK minikonferenciájának a szervezéséről. A hatodik napirendi pontban a májusi Közgyűlés előterjesztési voltak a középpontban, ennek keretén belül a Jelölő Bizottság elnöke számolt be a tisztújítás előrehaladásáról, majd a szakmai előadásra vonatkozóan hangzottak el javaslatok, míg végezetül a főtitkári beszámoló státuszát ismertette a főtitkár-helyettes. A hetedik napirendi pontban az operatív igazgató a HTE pénzügyi státuszáról tartott összefoglalót, míg a nyolcadik napirendi pontban a HTE befektetései képezték a vita tárgyát. A kilencedik pont a 2022-es előzetes mérlegét és az eredménykimutatást járta körül. A tizedik napirendi pontban a HTE Fekete László-díj helyzetét ismertette az operatív igazgató. A következő napirendi pontban a HTE díjakra érkezett javaslatokat ismertette a Díjbizottság. A tizenkettedik napirendi pontban az állami díjakra tett javaslatok felterjesztési nehézségei kerültek előtérbe Végezetül az Egyebek napirendi pontban a HTE IoT minikonferencia megszervezésének a lehetőségeit járta körül a vezetés mind a szakmai program, mind pedig a pénzügyi fedezet oldaláról.


Az első napirendi pontban Kolláth Gábor, a Programbizottság elnöke számolt be arról, hogy a konferencia súlyponti témáinak a kérdőívére 310 válasz érkezett vissza, a válaszokból jól kikristályosodott, mely témákat várja leginkább a tagság a novemberi HTE Infokom konferencián. Ennek alapján a Programbizottság már a szekcióvezetők kijelölését is megkezdte, összesen 14 szekció lesz a tervek szerint a konferencián. Időarányosan már jobban áll a program előkészítése, mint az előző évben, ez fontos lehet a marketing kampány megindítása szempontjából is. Az operatív igazgató elmondta, hogy a helyszín tekintetében még folynak az egyeztetések, de november első hetére lenne célszerű időzíteni a rendezvényt.  

A második és harmadik napirendi pontban Darabos Zoltán, a szakmai közösségekért felelős elnökségi tag először a 2022-es pályázat teljesítését értékelte, s elmondta azt is, hogy javult a szakmai közösségek éves beszámolóinak és következő évi terveinek az írásos anyagainak a beadási aránya is. Ez ugyan adminisztratív feladatnak tűnik, de szerinte ez fontos a programok időben történő átgondolása és ütemezése szempontjából is. A győri csoport most sem adott be beszámolót, éves tervet, itt érdemes lehet a csoport megújításában gondolkodni. Áttérve a 2023-as pályázatokra, elmondta, hogy az 1,4 millió Ft-os keretre több mint kétszeres összegű pályázati igény érkezett. A pályázati anyagok színvonala magas, a tervek igen jók, ezért különösen nehéz volt a három tagú Biráló Bizottság dolga. Több szakmai közösség aránytalanul nagy igényeket fogalmazott meg, itt csökkenteni kellett az odaítélhető összeget, de alapvetően a tartalmi szempontok alapján igyekeztek elosztani a rendelkezésre álló forrást. Elsősorban azokat a szakmai közösségeket támogatta most a Bizottság, akik egyenletesen jó teljesítményt mutattak az elmúlt időszakban, de figyelemmel volt a feltörekvő közösségek terveire is. Az értékelés végén az Elnökség a korábban már e-mailben megkapott elosztási javaslatot egyhangú szavazással elfogadta.

A negyedik napirendi pontban – Frischmann Gábor, az ISZB elnökének a külföldi tartózkodása miatt – Nagy Péter számolt be az ISZB tagjai által kidolgozott tájékoztató anyagokról. Ezek értékes dokumentumok, kettő már meg is jelent a HTE honlapján és ütemezetten kerül sor a többi elkészült tájékoztató publikálására is. Az ISZB további anyagok elkészítését is tervezi, ez a munka tehát jó mederben folyik.

Az ötödik napirendi pontban Magyar Sándor, az EIVOK elnöke ismertette a HTE-NMHH-EIVOK rendezésű, a Security Operations Centerekről szóló minikonferencia szervezésének a helyzetét. A rendezvényre május 25-én kerül sor, ami egyben a HTE Közgyűlés napja is, de úgy időzítik a rendezvényt, hogy arról az érintettek még át tudjanak érni a Közgyűlésre. Várhatóan 8:30-tól 14:30ig fog tartani a konferencia. Az időpontot az határozta meg, hogy ekkorra kapták meg az NKE Dísztermét, ez egy fontos szempont lett a rendezvény időpontjának a rögzítésénél. Elmondta, hogy a program összeállítása jól halad és online lehetőséget is fognak biztosítani a minikonferencián való részvételhez. Várhatóan 150-200 fő személyes részvételére számítanak. Regisztrációs felületet is biztosítanak a jelentkezéshez, ez az NKE LUDEVENT felületén fog működni. A minikonferencia mellett kiállítást is terveznek, ezért hosszabb szüneteket fognak beiktatni az egyes szekciók között, hogy ezek megtekintésére is legyen mód. A nagyobb cégek részéről erőteljes az érdeklődés a téma iránt, így várhatóan nem lesz gond sem az előadók felkérése, sem pedig a résztvevők száma terén.

A hatodik napirendi pontban már a május 25-i Közgyűlés került a középpontba. Elsőként a Jelölő Bizottság Elnöke, Magyar Gábor adott tájékoztatást a jelöltállítás folyamatáról. Elmondta, hogy az elnökségi pozíciók nagy részére már megvan a jelölt, a külkapcsolati pozícióra még nem fejeződtek be az egyeztetések, de április 10-re a lista már teljes lesz, hogy az Alapszabály szerint 42 nappal a Közgyűlés előtt publikussá lehessen tenni a jelöltek listáját. Az Etikai Bizottság és az Ellenőrző Bizottság is formálódik, itt is az utolsó személyi egyeztetések vannak csak hátra.

A másik fontos kérdés a Közgyűlés elején elhangzó szakmai előadás témájának és előadójának a kiválasztása volt. Itt több téma és név is elhangzott. A végleges kiválasztáshoz szükséges a személyes egyeztetés, ennek fényében lehet hamarosan véglegesíteni a szakmai előadás témáját és előadóját.

A napirendi pont befejezéseképpen Szkenderovics Ildikó főtitkár-helyettes ismertette a főtitkári beszámoló státuszát. Ennek a szakmai tartalma már elkészült, ennek alapján lehet a főtitkári beszámoló prezentációját elkészíteni.

A hetedik napirendi pontban Nagy Péter operatív igazgató számolt be a HTE pénzügyi vonzattal is járó tevékenységeinek a státuszáról. Ebben 22 futó témát nevesített, melyek között nem csak bevételt, hanem megnövekedett kiadást jelentő tételek is szerepeltek. Külön kitért a jubileumi 25. Projektmenedzsment Fórumra, az EDIH projekt helyzetére, a HTE Infokom 2023-ra, az Infocommunications Journalra, az új titkársági munkatárs – Ferenci Katalin – belépésére és a megemelt bérekre is. A nyolcadik napirendi pontban ugyancsak Nagy Péter operatív igazgató volt az előterjesztő, ahol a HTE befektetéseinek az értékmegőrzése volt a középpontban. A magas infláció miatt teljeskörű értékmegőrzésre most nincs lehetőség, de törekedni kell arra, hogy ezek a megtakarítások – melyekre ínségesebb időben szükség lehet – ne erodáljanak jelentősen. Mivel a HTE kockázatos értékpapírokba nem fektet be, mert az felelőtlenség lenne, így a biztonságosnak mondható értékpapírok között kell megtalálni az optimális megoldást Erre most a Diszkont Kincstárjegyek adnak a legjobb lehetőséget.

A kilencedik napirendi pontban a 2022-es előzetes mérleg és az eredménykimutatás témájában tartott helyzetértékelést Nagy Péter. Az aktuális helyzet még mindig nem a végleges eredményt mutatja, mert még könyvelési feladatok is hátra vannak, de még néhány tétel is lebeg a végleges mérleghez. Most úgy tűnik, hogy a HTE minimális pozitív eredménnyel zár, a HTEnet azonban jelentős negatív eredménnyel fog zárni. Ez a tendencia az előző két hónaphoz képest romlott, a végeredmény lényegesen rosszabbnak látszik, mint egy hónapja, de még alaposabban át kell nézni, mi okozta ezt a nem várt csökkenést. Mivel ez még korántsem végleges mérlegadat, így az eredmény még akár kedvezőbb irányba is változhat. Arra azonban kevés esély látszik, hogy a HTEnet is pozitív eredménnyel zárjon.

A tizedik napirendi pontban Maradi István távolléte miatt ismét Nagy Péter volt az előterjesztő, ez a pont a Fekete László-díj helyzetét ismertette. Az értékelés a cégvezetők számára kiküldésre került, ez 16 céget jelent, remélhetőleg 2023-ban is számíthatunk a támogatásukra. Ebben is megkezdődik áprilisban az operatív munka, amiben Maradi István továbbra is részt vesz.

A tizenegyedik napirendi pontban a HTE díjakra beérkezett javaslatokat foglalta össze az előterjesztés. Szkenderovics Ildikó elmondta, hogy a jelölési határidő február 17-e volt, a jelenlegi pontban pedig a beérkezett javaslatokról ad összefoglalót a Díjbizottság tagja, Bartolits István. Az előterjesztő elmondta, hogy sajnos még mindig több helyről érkeznek indoklás nélküli javaslatok, ami nem könnyíti meg a döntéseket. Szerencsére a Puskás Tivadar-díjaknál –amire 6 javaslat érkezett – mindegyiknél kellő és alapos indoklás volt, az arany jelvényeknél már voltak hiányosságok, de az ezüst jelvényre szinte mindenhonnan csak nevek érkeztek. Ezen változtatni kell a jövőben. Összesen a 6 Puskás Tivadar-díj mellett 10 arany és 28 ezüst jelvényre érkezett javaslat, valamint két javaslat Életmű-díjra és egy javaslat HTE támogatói díjra. Ebből a Díjbizottságnak a következő ülésre mindenképpen erősen szűrnie kell, ezért március végén összeül a grémium és meghozza a végleges döntését, amit az áprilisi Elnökségi ülésre fog beterjeszteni.

A tizenkettedik napirendi pont is díjakról, de már nem a HTE díjakról, hanem az állami díjakról szólt. Itt Szkenderovics Ildikó főtitkár-helyettes elmondta, hogy a kormányzati átalakítások következtében újra ki kell deríteni, hová és mikor kell benyújtani a HTE javaslatait. Az elmúlt években ez jól működő rendszer volt, de most a hírközlés már nem az ITM-hez tartozik (nincs is ilyen minisztérium), meg kell találni a hivatalos csatornákat. Ehhez kérte az Elnökség segítségét. Erre több javaslat is érkezett az Elnökség részéről, hogy hol érdemes ezeknek a kiderítése érdekében tapogatódznia a HTE-nek. Kár lenne ugyanis ezt az eddig jól működő lehetőséget elveszíteni.

Az Egyebek napirendi pontban a HTE Internet of Things témában szerveződő minikonferenciájáról értekezett az Elnökség. Áttekintve az eddigi szervezési eredményeket és költségtervet az körvonalazódik, hogy még egy támogató vagy 3 kiállító megnyerése esetén a rendezvény már „eltartja önmagát”, tehát megtartható. A tervezett ütemezést azonban ehhez kell majd illeszteni. A brain storming jellegű gondolkodásban több javaslat is elhangzott, mely cégeket, személyeket érdemes megkeresni a konferencia szervezésének a további szakaszában, mert az eddigi lépések azt mutatják, a téma sok céghez közel áll és az érdeklődés is megvan iránta.

A főtitkár-helyettes a napirendi pontokvégére érve a meglehetősen hosszúra nyúlt, de eredményes Elnökségi ülést ezzel berekesztette.

 

Tagdíjfizetés részletei

--------------------------------------------------

Tagnyilvántartás - belépés

--------------------------------------------------

Technikatörténeti évfordulók

--------------------------------------------------

Legközelebbi események

IoT minikonfrencia 2023 2023.06.06. 12:30 - 2023.06.06. 17:30
Vezetőségi ülés - Vétel., Kábelt. szo, Médiaklub 2023.06.07. 9:00 - 2023.06.07. 11:00
PMSZ 39. Körkapcsolás 2023.06.08. 12:30 - 2023.06.08. 18:00

Kiemelkedő támogatóink


   
  
Hírközlési Érdekegyeztető Tanács