Vissza

A 2023. december 7-én tartott Elnökségi ülés témái

A 2023-as év utolsó Elnökségi ülésére december 7-én került sor, ez alkalommal is tizenhárom napirendi pont szerepelt a meghívóban. Az első napirendi pontban az Infocommunications Journal főszerkesztője tartotta meg szokásos éves beszámolóját. A második napirendi pontban a HTE Infokom 2023 konferencia értékelését és a szükséges utómunkákat ismertette a főtitkár. A harmadik napirendi pontban a HTE kollektív tagjaival kapcsolatos tevékenységekkel foglalkozott az Elnökség. A negyedik napirendi pontban a szakmai közösségekért felelős elnökségi tag értékelte a közösségek 2023. évi tevékenységét és tovább folyt a szakmai közösségeket támogató pályázat átalakításának a vitája. Az ötödik napirendi ponthoz a Tudományos Bizottság elnöke terjesztette be a HTE Diplomaterv és Szakdolgozat pályázattal kapcsolatos pályázati elképzeléseit. A következő napirendi pontban az operatív igazgató tartotta meg a pénzügyi beszámolóját a 2023-as év várható eredményéről, majd hetedik napirendi pontként a 2024-es költségvetésről. Mivel a fenti napirendi pontok megtárgyalásával az idő jelentősen előrehaladt, így a főtitkár azt a döntést hozta, hogy a további napirendi pontokat – amik a stratégiai feladatokkal voltak kapcsolatosak – elnapolja. Az Egyebek napirendi pontban még röviden foglalkozott az Elnökség a 2024-es Elnökségi ülésrend tervezetével, melybe az elnapolt stratégiai napirendi pontok amúgy is megtárgyalásra kerülnek. A főtitkár az ülésrendhez kapcsolódó módosító javaslatokat a januári Elnökségi ülésig várja, amikor véglegesítve lesz az ülésrend.


Az első napirendi pontban Varga Pál, az Infocommunications Journal főszerkesztője tartotta meg az éves beszámolóját. Elmondta, hogy három szám már megjelent, most több a Special Issue, mint korábban. A negyedik negyedévi számhoz nagyon sok cikk érkezett, melyek különböző feldolgozási fázisban vannak, de célszerű lenne visszafogni a cikkek számát, várhatóan 4 publikáció fog megjelenni benne. A témákról elmondta, hogy a legjobban futó cikkek most a Radio Communications és a Network and Security témájában születnek, de megjelent egy teljesen új téma is, a Neural Speech Technology. Fontos lenne a hivatkozások számának a növekedése, ehhez egyrészt jó lenne magasabb értékelésű szerzőket megnyerni, másrészt érdemes egy kis hírverést csinálni a megjelent cikkekkel kapcsolatban és felhívni a figyelmet a hivatkozásra. Hangsúlyozta azt is, hogy továbbra is szűk keresztmetszetet jelentenek továbbra is a bírálók. Itt érdemes lenne a legjobban teljesítő bírálókat valahogy díjazni. Az erőforrások tekintetében kemény munkát jelent még a főszerkesztő helyettesek és a Special Issue-k szerkesztőinek a munkája, ezt díjazni kellene, mert ezen sok múlik. Kitért a bevételi oldalra is, itt felmerült a cikkenkénti 200 Euró megjelentetési díj bevezetése, ez 20 publikáció esetén 8000 Euró bevételt jelentene. Ugyancsak fontos, hogy az egyes oldalakon megjelenő anyagok díjtételét is emeljük fel 100 Euróról 200 Euróra.

Az Elnökség élénk vitát folytatott a felvetett kérdésekről, ami érthető, hiszen egyrészt a HTE stratégiai fontosságú szolgáltatása az Infocommunications Journal, másrészt viszont a HTE pénzügyi helyzete nem enged meg túl nagy mozgásteret. Az Elnökség így a legjobb bírálók díjazását támogatta, a főszerkesztő helyettesek és a Special Issue szerkesztők díjazásának az eldöntéséhez üzleti tervet vár az Elnökség a főszerkesztőtől január végéig. Ennek alapján Huszty Csaba és Varga Pál a márciusi Elnökségi ülésre terjeszti be a javaslatát döntésre.

A második napirendi pontban a HTE főtitkára, Kolláth Gábor foglalta össze a 2023-as konferencia eredményeit, tanulságait, valamint beszámolt az utómunkákról is. Egyes előadásokat érdemes utólagos videofelvétellel megörökíteni, erre már van árajánlat, még az interjúk megszervezése van hátra. Ezek a videók a HTE 75 éves programba is beilleszthetők. Nehézségek vannak még a Híradástechnika különszám anyagával, eddig csak három előadót sikerült szerzőnek megnyerni. Erre még érdemes energiát áldozni, ennél több jó előadás volt, kicsit bíztatni kell az előadókat.

A harmadik napirendi pontban Soós István tagságfejlesztésért felelős elnökségi tag számolt be a HTE kollektív tagjaival kapcsolatos tevékenységekről. A HTE-nek jelenleg 68 kollektív tagja van, 2023-ban 12 belépő cég volt, de sajnos van 7 kilépő is, az IBM, a MAVIR Zrt., a Nokia, az Óbudai Egyetem, az Oracle és a SCI-Network. Sajnáljuk, hogy így döntöttek, de ennek néhány esetben biztos oka van. A kollektív tagokkal rendszeressé vált a kapcsolatfelvétel, az Infokom konferencia erre különösen alkalmas volt, itt 22 céggel kommunikált a HTE, de tavaly ősszel is megkeresett már 27 céget.

Az Elnökség a hallottak alapján átgondolta, hogy milyen akciókat tud indítani a kilépőben lévő cégek felé és milyen lehetőségek vannak új cégek HTE-be történő beléptetésének. Ehhez persze kellő lehetőségeket is kell adnunk a számukra, így a vitában felmerült, hogy a különböző fórumokba hogyan tud életet vinni a HTE a belépő cégeket segítve. Több elnökségi tag is vállalt feladatokat ebben a munkában, remélhetőleg ezeknek lesz eredménye.

A szakmai közösségek éves munkáját értékelte Bányász Péter, a szakmai közösségekért felelős elnökségi tag. Összesen 79 rendezvényt tartottak a szakmai közösségek, ez igen jó érték és idén még lesz legalább két rendezvény. Összesen 25 online rendezvény közös volt több szakosztály szervezésében. Ugyanakkor a pályázati források felhasználása továbbra is alacsony szinten maradt. 3 szakosztály volt a támogatottak között, akik nem használtak fel semmit. Jelenleg az elnyert 1,4 millió Ft-ból 844 ezer Ft még megvan. Igaz, néhány rendezvény számlái még nem érkeztek be. Ennek ellenére érdemes lenne interjút készíteni, hogy miért nem költik el a megpályázott és elnyert összeget egyes szakmai közösségek. Érdemes a pályázati költésekre a jövőben költségtervet készíttetni, hogy az Elnökség láthassa, mikor szándékoznak elkölteni, nem jó, hogy most csak találgatunk.

Ami a jövő évi pályázatot illeti, kiment egy levél a szakmai közösségek vezetőinek az A, B és C opció leírásával és a szavazat visszaküldésére való felhívással. Ezen válaszok alapján kell majd eldönteni, melyik opcióra építsük fel a jövő évi pályázatot. Célszerű lenne láttatni a szakmai közösségekkel azt is, hogy a különböző költéseiknek más-más ára van, a HTE-nek egyes tételek után még további közterheket kell fizetnie, míg mások után nem. Logikusabb lenne, ha nem a nettó összegre, hanem a bruttó összegre pályáznának és a közterheket is ebből fizetnék.

Az Elnökség a beszámoló alapján döntött arról, hogy át kell állni a „szuperbruttó” elszámolásra egységesen, akár az A vagy B vagy C opció kerül bevezetésre. Mindenképpen megmarad a pályázati rendszer a szakmai közösségek saját finanszírozású modellje mellett, természetesen itt is a „szuperbruttó” elvnek kell érvényesülnie. A szakmai közösségek vezetői számára ugyanakkor készíteni kell egy útmutatót, ami egyértelműen összefoglalja, hogyan is működik a finanszírozási modell és hogy kell ezzel optimálisan működni.

Ugyancsak egy megújítási kezdeményezéssel foglalkozott az Elnökség az ötödik napirendi pontban, ahol Huszty Csaba, a Tudományos Bizottság elnöke a HTE Diplomaterv és Szakdolgozat pályázat jövő évi kiírására tett javaslatot. A javaslat szerint érdemes lenne a Bprof (B2) kategória kivezetése a pályázatból, ez gyakorlatilag nem működőképes, nem érkeznek pályázatok. Ugyanakkor célszerű lenne a díjazás 10 %-kal történő megemelése. Az előterjesztés szerint a díjátadás a Közgyűlésen időben nagyon elválik a pályázók tényleges beadásához képest, ez ugyanis akár több mint egy év is lehet. Ezért javasolta a HTE Gála rendezvény bevezetését, ami lehetne egy adománygyűjtő esemény és ebből lehetne finanszírozni a díjazott pályázók részvételét.

Az Elnökség az előterjesztés után döntött a díjazások 10 %-os emeléséről, azonban a HTE Gála, mint lehetséges rendezvény megszervezését alaposan körül kell járni, erre a Huszty Csaba – Nagy Péter – Kolláth Gábor ad hoc csapat fog üzleti tervet készíteni és átgondolni a működőképességet. Ebben a tárgyban ugyanis csak ez alapján lehet dönteni.

A HTE pénzügyi beszámolójára került sor a hatodik napirendi pontban. Nagy Péter operatív igazgató az év végéhez közeledve már jó hírekről tudott beszámolni. A 2023-as évet mind a HTE, mind pedig a HTEnet pozitív eredménnyel fogja zárni az előzetes adatok alapján. Ez az elmúlt hónapok bizonytalansága után megnyugtató, persze a végleges mérleg még csak jövő év áprilisában-májusában várható. A 2024-es költségvetés sarokszámai már láthatóak, de még több kérdésben dönteni kell. Mivel a HTE Ellenőrző Bizottsága és a HTEnet Felügyelő Bizottsága sem látta még a költségvetést, mert nagyon későn került megvitatható formába, így elfogadásra csak a januári Elnökségi ülésen kerülhet.

Az Elnökség egyhangúan döntött arról, hogy a 2024-es költségvetés még nem fogadható el. Megszavazta azt is, hogy a költségvetési portfolió minden sorának legyen felelőse. Döntött arról is, hogy a tervezettnél magasabb eredmény esetén a titkárság és az operatív igazgató egy havi jutalomban részesüljön.

Az előző napirendi pontok időigényes megtárgyalása miatt már közel harmadik órája ülésezett az Elnökség, ezért Kolláth Gábor főtitkár a további, a stratégiai feladatokra vonatkozó napirendi pontok elnapolását javasolta. Ehhez hozzáfűzte, hogy ezek a pontok amúgy is bekerülnek a 2024-es elnökségi üléstervbe, ahol megtárgyalhatók lesznek. Ezekre a feladatokra a felelősöknek kell tervet kidolgozniuk és határidőket rendelniük. Fontos lenne viszont a határidők alapos átgondolása, hogy az valóban teljesíthető is legyen.

Végezetül az Egyebek napirendi pontban az előkészített 2024-es elnökségi ülésterv szerepelt, amit az Elnökség tagjai korábban már megkaptak. Főtitkár úr kérése az volt, hogy ez január 9-ig mindenki ellenőrizze, s ha van hozzátenni vagy módosítani valója, azt küldje meg az Elnökség számára. Az üléstervet így a január 11-i Elnökségi ülésen lehet majd véglegesíteni.

Az idő jelentős előrehaladtára tekintettel Kolláth Gábor főtitkár berekesztette az ülést.

 

Tagdíjfizetés részletei

--------------------------------------------------

Tagnyilvántartás - belépés

--------------------------------------------------

Technikatörténeti évfordulók

--------------------------------------------------

Kiemelkedő támogatóink

  

 
Hírközlési Érdekegyeztető Tanács