Vissza

A 2023. április 6-án tartott Elnökségi ülés témái

A 2023. április 6-án megtartott elnökségi ülés kilenc napirendi pontot tartalmazott. Az első napirendi pontban a HTE Infokom 2023-as konferencia Programbizottság vezetője számolt be a novemberi konferencia szakmai programjának az előkészületeiről és az operatív igazgató a helyszínről és az időpontról. A második napirendi pontban az Információbiztonsági szakosztály elnöke tartott beszámolót a HTE-NMHH-EIVOK minikonferenciájának a szervezéséről. A harmadik napirendi pontban a Jelölő Bizottság elnöke számolt be a tisztújítás végleges jelöltjeiről. A negyedik és ötödik napirendi pont a Közgyűlés előkészítését görgette tovább, elsősorban a pénzügyi kimutatások szempontjából. Itt az Ellenőrző Bizottság és a Felügyelő Bizottság jelenéséről szóló negyedik napirend elmaradt, mivel még mindig nincs kész mérlegeredmény. A pénzügyi helyzetről az operatív igazgató adott áttekintést. A hatodik napirendi pontban a Díjbizottság nyújtotta be a döntés utáni végleges díjjavaslatát. A hetedik napirendi pontban a Tudományos Bizottság elnöke tartott beszámolót a bizottság tevékenységéről és a 2023-as tervekről. A nyolcadik napirendi pontban a HTE IoT minikonferencia szervezésének az állásáról hangzott el általános tájékoztató. Végezetül az Egyebek napirendi pontban néhány technikai információ hangzott el.


Az első napirendi pontban Kolláth Gábor, a Programbizottság elnöke számolt be arról, hogy a konferencia három idősíkra koncentrál: napjaink kihívásaira, a közeljövő kérdéseire és az akár 20 éves távlatra történő kitekintésre. A rendezvényen a tervek szerint a hallgatóság bevonása is kiemelt figyelmet fog kapni. Az előző Elnökségi ülés óta újabb két PB megbeszélés volt, itt nagy mértékben tisztázódott a végső program. A szekcióvezetők közül egyedül a digitális társadalom szekciónak nincs vezetője, a többi szerepkörre már megvannak a vállalkozó jelöltek. Most már a szekciók neve és rövid tartalmi összefoglalója készül és folynak az előadói felkérések. Hátra van még a keynote előadók beazonosítás a és felkérése, amit szintén időben meg kell tenni, mert telik a naptárjuk. Dönteni kell még a mobil telefonos szavazásra alkalmas technika kiválasztásáról is. A díjátadásra a konferencia végén fog sor kerülni. Nagy Péter ehhez még azt tette hozzá, hogy megszületett a rendezvény helyszíne és időpontja. A helyszín ismét Kecskemét, az időpont pedig november 7-8.

Az elnökség az előzetesen írásban is megküldött szekcióbeosztást jónak tartotta, s a keynote előadók személyére adott számos ötletet, valamint a digitális társadalom szekció vezetésére hangzottak el javaslatok. Ezeket a Programbizottság elnöke köszönettel fogadta és megkeresik az egyes személyeket.

A második napirendi pontban Magyar Sándor, az EIVOK elnöke ismertette a május 25-re tervezett HTE-NMHH-EIVOK minikonferencia szervezésének a helyzetét. A második napirendi pontban Magyar Sándor, az EIVOK elnöke ismertette a május 25-re tervezett HTE-NMHH-EIVOK minikonferencia szervezésének a helyzetét. Elmondta, hogy a programtervezet összeállt, a rendezvényt 3 soros szekcióban rendezik meg, ahol 14 cég fog előadni a SOC (Security Operations Center) témájában. A szekciók között fél órás szünetek lesznek. A terem befogadóképessége 150 fő, ezért a részvételt regisztrációhoz kötik, de lesz online lehetőség is a rendezvényen való részvételre. Az online részvételre történő jelentkezést azonnal visszaigazolják, azonban a személyes részvétel igénylése esetén csak később történik meg a visszaigazolás, mert a szervezők limitálni szeretnék az egy cégtől jelentkezők számát.

Az Elnökség több kérést is megfogalmazott az előterjesztéssel kapcsolatban. Egyrészt azt, hogy a program meghívójára kerüljön fel a HTE logója is, ha már ez egy HTE rendezvény. A másik kérés, hogy a programtervezet kitehető legyen a HTE honlapjára. Magyar Sándor jelezte, hogy erre az előadók visszajelzése után van lehetőség, addig még ez csak tervezetnek tekinthető. Az a javaslat is elhangzott, hogy alternatív megoldásként egy nagyobb termet kellene keresni, de a szervezők szerint erre már nincs lehetőség, már sok mindent kellene ehhez felbontani, átszervezni. A személyes regisztrációban elutasítottak online módon csatlakozhatnak a rendezvényhez.

A harmadik napirendi pontban a Jelölő Bizottság Elnöke, Magyar Gábor adott tájékoztatást a véglegesített jelölőlista tervezetéről. Eszerint a 9 elnökségi tagból 5 fő újraindul, 4 fő pedig új jelölt. Teljes az Ellenőrző Bizottság és az Etikai Bizottság jelölése is, itt van olyan személy, aki azért nem volt most jelölhető, mert már két ciklusban töltötte be ugyanazt a pozíciót. Mivel a jelölőlista így teljessé vált, erről kell az Elnökségnek állást foglalnia.

Az Elnökség a benyújtott javaslatot egyhangúlag elfogadta.

A negyedik napirendi pontban az Ellenőrző Bizottság és a Felügyelő Bizottság jelentése volt a napirendi téma, de mivel a HTE végleges mérlege még nem áll rendelkezésre, így a napirendi pont elmaradt. Ennek a problémának a feloldására április 20-a után kerülhet sor, amikor már konkretizálódnak a HTE és a HTEnet mérlegeredményei, ekkor külön ülést fog összehívni az Ellenőrző Bizottság és a Felügyelő Bizottság részvételével.

Az ötödik napirendi pontban – lényegében az előző napirend folytatásaként – a HTE Közgyűlés előkészítéséről számolt be az operatív igazgató, Nagy Péter.

Elmondta, hogy a mérlegadatok eddigi alakulása szerint továbbra is az körvonalazódik, hogy a HTE mérlege pozitív lesz, de a HTE net erős veszteséget mutat. A kettő mérleg összege alapján a HTE és a HTEnet együtt veszteséges lesz, nagyon kicsi az esélye annak, hogy ez a könyvelés lezárásakor nullszaldót hozzon. Mivel 2023-ban lesznek olyan pályázatok, amiknél fontos lenne a teljes mérleg pozitív előjele, mert ez pályázati indulási feltétel, így ez nem jön most ki jól. Ráadásául a KIFÜ sem köthet szerződést veszteséges társasággal, így ezek a lehetőségek is kiesnek. Nagy Péter szerint várhatóan április 20-a körül tisztul majd a kép, de végleges számok csak a május 11-i Elnökségi ülésen várhatók.

A beszámoló után Csizmadia Attila, az Ellenőrző Bizottság elnöke nyomatékosan jelezte, hogy aggályosnak tartja azt a helyzetet, hogy még mindig nincsen konkrét 2022-es eredmény és bizonytalan a mérleg kimenetele. Ekkora időbeli csúszás az utóbbi években nem volt, ez most egy rossz gyakorlat, amin mindenképpen változtatni kell. Az elnökségből többen is jelezték, hogy milyen technikákkal lehet csökkenteni a HTEnet 2022-es negatív mérlegeredményét. Ezek a megoldások persze a 2023-as eredményt csökkenthetik, de ha el akarja kerülni a HTE a pályázatokból való kizárást, akkor ezekkel esetleg élni lehet. A 2023-as év eredményei pedig még a következő időszakban akár javulhatnak is. Nagy Péter visszajelezte, hogy megvizsgálja ezeket a felvetéseket és ami ezek közül jogszerűen, legálisan használható pénzügyi lépés, azt a 2022-es eredmény végleges számainak a pozitív irányba mozdítása érdekében megteszi.

Nagy Péter ezután áttért a HTE megtakarításaira, ahol megnyugtatásul elmondta, hogy ezen a téren a helyzet stabil. Jó a likviditási helyzete a HTE-nek, magasak a felhalmozott megtakarítások és a kamatok megérkezésekor ezek befektetéséről azonnal gondoskodik. Az optimális – de mégis biztonságos – befektetések lehetőségét folyamatosan figyeli, de ehhez Huszty Gábortól is jött új javaslat az ülés alatt, ígéretet tett rá, hogy ezt is megvizsgálja. Összességében a megtakarítások biztonságban vannak, csak az inflációval kell küzdeni, hogy ne sokat vigyen el ezek reálértékéből.

A hatodik napirendi pontban Szkenderovics Ildikó főtitkár-helyettes és Bartolits István, a Díjbizottság tagja számolt be a március 27-én megtartott díjbizottsági ülésről. Bartolits elmondta, hogy a beérkezett javaslatokat gondosan mérlegelve arra jutottak, hogy 2 HTE Életmű-díjat, 3 Puskás Tivadar-díjat, 8 HTE aranyjelvényt, 18 HTE ezüstjelvényt, 1 HTE támogatói díjat és 4 Pollák-Virágdíjat javasolnak idén átadni a Közgyűlésen a díjazottaknak. Fontos szempont, hogy ugyan a díjakra javasoltak közül nem mindenki kapta meg idén a díjat, de ennek az oka nem az érdemtelenség volt, hanem más szempontok – pl. nemrég kapott díjat és lehet még várni a következő fokozattal, stb. – dominálták a döntést. Ezért a javasolt, de díjat nem kapott szakmai közösségi tagokat érdemes 2024-ben is díjra jelölni – ha a munkájuk ezt továbbra is indokolja. A díjak felterjesztésének egy része hiányos indoklással vagy anélkül érkezett, ezekre a szükséges kellékekre ősszel fel kell hívni a szakmai közösségek vezetőinek a figyelmét.

A HTE elnöksége a HTE Díjbizottság javaslatát egyhangúlag elfogadta.

A hetedik napirendi pontban a Tudományos Bizottság elnöke, Farkas Károly tartotta meg a bizottság munkájáról a beszámolóját, melyet előzetesen is megküldött az elnökség tagjainak. Beszámolója három részből állt: az elmúlt év áttekintéséből, az idei tervekből és az elnökségi ciklusban elért eredményekről. Az elmúlt évi tevékenységből kiemelte Tudományos Bizottság létrehozását, a HTE Diplomaterv és Szakdolgozat pályázatát, a Netskill challenge versenyt és a HTE két folyóiratának a helyzetét. Az idei tervek között szintén szerepel a HTE pályázat és a Netskill challenge verseny, melyben a HTE is szerepet vállal. A teljes ciklus eredményeiben ezek mellett a tevékenységek mellett még a Diplomaterv Almanachot említette meg, amit érdemes továbbvinni, valamint a HTE Infokom konferenciára érdemes lenne visszahozni a tudományos szekciót, ami két évvel ezelőtt szerepelt a műsoron, de tavaly már nem. Kitért arra is, hogy a Híradástechnika különszámhoz nehéz a cikkeket begyűjteni, érdemes lenne átgondolna, milyen egyéb formára lehet hasznosítani.

A nyolcadik napirendi pontban a készülő HTE IoT minikonferenciáról hangzott el általános tájékoztató. Tovább gördült a szponzoráció kérdése, itt meglesz a három támogató, úgy tűnik. A kiállítást a program összeállítása után érdemes megszervezni, amikor már látszanak a témák. A szakmai előadók is többnyire megvannak már, de itt még tovább kell dolgozni. Feladatként jelentkezik még a célközönség azonosítása, ebben az Elnökség segítsége is szükséges. Elkészült egy módosított ütemezés is, eszerint a májusi időpont helyett inkább június első felében reális a minikonferencia megszervezése.

Végezetül az Egyebek napirendi pontban elhangzott, hogy legkésőbb a május 11-i ülésen meg kell választani az Elnökség küldöttjeit a Közgyűlésre, rövid tájékoztatás hangzott el az IVSZ-HTE találkozóról és még két másik tapogatódzó egyeztetésről más szervezetekkel.

A főtitkár-helyettes a napirendi pontok végére érve az Elnökségi ülést – más felmerülő téma nem lévén – berekesztette.

 

Tagdíjfizetés részletei

--------------------------------------------------

Tagnyilvántartás - belépés

--------------------------------------------------

Technikatörténeti évfordulók

--------------------------------------------------

Legközelebbi események

IoT minikonfrencia 2023 2023.06.06. 12:30 - 2023.06.06. 17:30
Vezetőségi ülés - Vétel., Kábelt. szo, Médiaklub 2023.06.07. 9:00 - 2023.06.07. 11:00
PMSZ 39. Körkapcsolás 2023.06.08. 12:30 - 2023.06.08. 18:00

Kiemelkedő támogatóink


   
  
Hírközlési Érdekegyeztető Tanács