Vissza

A 2022. szeptember 8-án tartott Elnökségi ülés témái

A szeptemberi Elnökségi ülés kellemes eseménnyel, egy díjátadással kezdődött. A második napirendi pontban a HTE Infokom konferencia programjának az alakulásáról számolt be a Programbizottság elnöke. Ugyancsak egy rendezvény, a HTE 5G Privát hálózatok minikonferencia szervezése állt a harmadik napirend középpontjában. A negyedik és ötödik napirendi pontot összevonta az Elnökség, mert mindkettő a HTE pénzügyeire vonatkozott. A HTE pénzügyi státusza, a folyamatban lévő, árbevételt hozó projektek, valamint a HTE 2022 második negyedévesgazdálkodása volt az összevont napirendek tartalma. A hatodik pontban a szakmai közösségek értékelését tette meg az Elnökség ezért felelős tagja, egyben körvonalazta a következő időszak teendőit is. Ehhez kapcsolódott a hetedik napirendi pont is, ahol a Digitális adás- és rendszertechnikai szakosztály megszüntetéséről kellett döntenie az Elnökségnek. Végezetül az Egyebek napirendi pontban még két témát tárgyalt meg a HTE vezetése.


Az ülést Maradi István főtitkár távolléte miatt Szkenderovics Ildikó főtitkárhelyettes vezette.

Az első napirendi pontban Kis Gergely alelnök adta át az ülésre meghívott Szócska Miklósnak a HTE Ezüst jelvényt, amit akadályoztatása miatt a Közgyűlésen nem tudott átvenni. Az Elnökség az ünnepélyes pillanat után gratulált a díjhoz.

A második napirendi pontban az Elnökség a HTE Infokom 2022 konferencia helyzetével foglalkozott, és először a Programbizottság elnöke, Kolláth Gábor ismertette a konferencia programjának az állását. Elmondta, hogy a két napos, november 8-9-ére szervezett konferencia programja jól alakul, több karakterisztikus előadót sikerült megnyerni az első nap plenáris szekciójára. A többi szekciók szervezése is halad, de még mindig vannak ebben részleges elmaradások. Sok bizonytalanságot hoz az is, hogy az állami szférában történő személyi változások miatt akár az utolsó pillanatokban is előfordulhatnak lemondott előadások. Októberre azonban már el szeretné érni a Programbizottság a közel végleges állapotot, hogy onnantól megindulhasson az intenzív kommunikáció a konferencia résztvevői létszámának a felfuttatására.

Nagy Péter operatív igazgató a konferencia szervezésével kapcsolatban elmondta, hogy teljes mértékben személyes részvételű lesz a HTE Infokom, a jelenlegi járványügyi körülmények nem indokolják a hibrid konferencia szervezését. Ami a szponzorációt illeti, több arany szponzorra is van remény, és jelentkeztek már ezüst és bronz szponzorok is. A konferencia együttműködő partnerei a BME, a HÉT és a már hosszú ideje ezt a címet viselő NMHH. A kiállítók száma is folyamatosan bővül, itt a HTE titkárság marketing területet erősítő új kollégájától várható, hogy ezen a téren áttörést tud elérni. A résztvevők számáról még nem lehet képet adni, ennek októberben várható a felfutása. A konferencia helyszínén 90 szoba áll rendelkezésre, de Kecskeméten máshol is lehet szállást találni, idén ennek a szervezésével a HTE nem foglalkozik.

A harmadik napirendi pontban a HTE 5G privát hálózatok minikonferencia szervezéséről számolt be Kiss Tamás és Nagy Péter. A szeptember 29-re időzített konferencia programjáról Kiss Tamás tartott beszámolót. Elmondta, hogy a privát hálózatok témájának a körüljárása a cél, kiemelten a mezőgazdasági területé, valamint a nemzetközi helyzet bemutatására is sor kerül. Az előadók személye megvan, a pontos cím és az előadás tartalmi összefoglalója még három előadónál hiányos, de ez nem okoz zavart. A minikonferencia hibrid módon lesz megszervezve, ennek az oka a várható nagy érdeklődés és a helyszíni részvételi lehetőség korlátozott volta.

Nagy Péter elmondta, hogy a regisztráció már elindult, és az Elnökségi ülés reggelén már 91 személyes és 90 online résztvevő regisztrálta magát. Mivel itt részvételi díj nincs, így a jelentkezők száma értelemszerűen gyorsabban fut fel, mint az előző pontban tárgyalt HTE Infokom esetében. Ugyanakkor viszont, mivel költségek itt is jelentkeznek, fontos a rendezvényt támogató cégek segítsége. Három támogatója már van a minikonferenciának, így a megrendezése már pénzügyileg is biztonságossá vált.

A következő két napirendi pont – a negyedik és az ötödik – egyaránt a HTE financiális helyzetével foglalkozott, így logikus volt az összevonása. Az előterjesztő Nagy Péter operatív igazgató volt, aki mindkét napirendi ponthoz kapcsolódóan mondta el a pénzügyi helyzet változásait. A HTE bevételt hozó külső szerződései tekintetében a kép vegyes, az EDIH esetében EU támogatási szerződést kell kötni, de itt időzítési bizonytalanságok vannak még, lehet, hogy a 2022-es évre nem lesz belőle realizálható bevétel. A többi szerződés ügye jól halad, tanácsadásban és keretszerződésben is van előrelépés. A minikonferencia és a HTE Infokom konferencia pénzügyi tervezése még nem lezárt, ezek mérlege csak az események után vonható meg ténylegesen, de az előzetes jelek alapján nem lesznek pénzügyi problémák. Az energiaárak emelkedése közvetlenül is érinti a HTE-t, itt újratervezés szükséges, elsősorban a gáz áremelkedése miatt.

Az Elnökség a beszámoló utáni vitában elsősorban azt járta körül, hogy a változó körülmények között mennyire válhat nehézzé a HTE pénzügyi helyzete. Az operatív igazgató szerint most negatív eredmény látszik 2022-re, de még sok kérdés nyitott, így akár javulhat is a pénzügyi helyzet. Közvetlen veszélyről azonban nincs szó, a HTE rendelkezik pénzügyi tartalékokkal az ilyen helyzetek kezelésére. Az Ellenőrző Bizottság ezzel együtt is javasolta a következő Elnökségi ülés előtti egyeztetést, hogy kézben tarthatóak legyenek a pénzügyi mutatók.

A hatodik napirendi pontban Darabos Zoltán, a szakmai közösségekért felelős elnökségi tag tartotta meg az értékelését. Darabos elmondta, hogy a 2022-es év már kezd elszakadni az online összejövetelektől, és ismét a személyes részvétel kezd a meghatározóvá válni. A rendezvények azonban nem mindig jelennek meg a HTE eseménynaptárban, ennek a feszességét érdemes lenne erősíteni. Van azonban néhány szakmai közösség, ahol nincsenek előadások, összejövetelek, itt három területi szervezetet és egy egyetemet említett, de az egyik esetben volt rendezvény, csak nem jelentették meg a HTE eseménynaptárban, így viszont torzult a statisztika is, de ami nagyobb baj, hogy nem tudnak róla a HTE tagok és az érdeklődők. A szakmai közösségi pályázat forrásainak eddig a 25-27 %-át használták fel a szakmai közösségek, igaz, még hátra van az őszi-téli időszak, ami rendezvényekben erős. Egyetlen szakosztály esetében egyértelművé vált, hogy működésképtelenek, erre vonatkozóan a következő napirendi pontban szavazásra van szükség.

A beszámoló utáni vitában két kérdés került előtérbe: az egyik a szakmai közösségek rendezvényeinek a marketing támogatása, amiben az új marketinggel foglalkozó kolléga segíthet, míg a másik a rendezvények videofelvételeinek a vágása, amire szintén érdemes lenne pályázati forrást biztosítani. Darabos felhívta a figyelmet, hogy van, ahol ez megtörténik, a Vételtechnikai, Kábeltelevíziós, Média Klub videóit a Compu-Consult egyik kollégája vágja a honlapra való feltétel előtt.

A hetedik napirendi pontban ismét Darabos Zoltán volt az előterjesztő, aki elmondta, hogy a Digitális adás- és rendszertechnikai szakosztály tartósan működésképtelenné vált, tagjai száma is lecsökkent a minimum 10 fő alá, így beleolvadtak a Média Klubba, ezáltal a szakosztály teljesen kiürült, így meg kell szüntetni. Ehhez kérte az Elnökség szavazását. Az Elnökség a szakosztály megszüntetését a kialakult helyzetre tekintettel egyhangúan megszavazta.

Az Egyebek napirendi pontban a GDPR-ral kapcsolatos HTE szabályzat kidolgozásáról esett szó. Felkérték a HTE ügyvédjét, hogy adjon erre egy vitára alkalmas első verziót, amely szeptember első felében fog elkészülni, de még fog tartalmazni nyitott kérdéseket. Az októberi vagy a novemberi ülésre várható egy olyan változat, amely már az Elnökség részére benyújtható és vitára bocsátható.

A másik téma a következő stratégiai elvonulásos ülés megszervezésére irányult. Javaslatként elhangzott, hogy a HTE Infokom konferencia utáni napon még Kecskeméten kerüljön ez megtartásra, de ez – úgy tűnik – több elnökségi tag számára sem megoldható. Így az időpont és a helyszín kérdését az Elnökség még nyitva hagyta.

Újabb téma nem lévén, az ülést Szkenderovics Ildikó berekesztette.

 

Tagdíjfizetés részletei

--------------------------------------------------

Tagnyilvántartás - belépés

--------------------------------------------------

Technikatörténeti évfordulók

--------------------------------------------------

Legközelebbi események

Naplózástól az Avatarokig - Adat és M.I. 2024.04.25. 15:00 - 2024.04.25. 17:00
EIVOK-47 2024.05.02. 8:00 - 2024.05.02. 15:00

Kiemelkedő támogatóink

  


 
Hírközlési Érdekegyeztető Tanács