Vissza

A 2022. október 6-án tartott Elnökségi ülés témái

Az októberi Elnökségi ülés programja meglehetősen zsúfolt lett, de ez egyben jó hírt is jelentett, mert sok hamarosan sorra kerülő valamint éppen lezárt esemény adta a napirendi pontok nagyobb részét. Az első napirendi pontban a HTE képzési programjának az oktatási pilotja került terítékre. A második napirendi pontban az utolsó alkalom volt ez az ülés, hogy az Elnökség meghallgassa a Programbizottság helyzetértékelését és erőfeszítéseket tegyen az esetleges problémák megoldására. A harmadik napirendi pontban szintén egy rendezvény, a szeptember végén megtartott HTE 5G Privát hálózatok minikonferenciát értékelte az Elnökség. Ez után a Fekete László-díj státuszáról számolt be a Főtitkár. A három éves ciklus végéhez közeledve az ötödik napirendi pontban a következő évi Tisztújítás és ezzel kapcsolatosan a Jelölő Bizottság tagjainak a kiválasztása adott újabb feladatot. Mivel közeledik a Szenátus ülés ideje is, így a hatodik napirendi pontban a pontos dátum és a témák véglegesítése történt meg. A Tudományos Bizottság elnöke a HTE Diplomaterv és Szakdolgozat pályázatának a lezárásáról és a végeredményről számolt be. A nyolcadik napirendi pontban a tagságfejlesztésért felelős elnökségi tag a kollektív tagokkal kapcsolatos javaslatait mutatta be. Ugyancsak ő tartotta meg a következő napirendi előterjesztést is, ahol az egyéni tagok kétszintű tagsági koncepciója került megvitatásra. A sok napirend ellenére az Egyebek napirendi pontra is maradtak témák. A Díjbizottság az állami díjakra javasolt HTE tagok anyagainak az előkészítettségéről adott számot, szó esett az ISZB új SZMSZ-ének az előkészítéséről és az Elnökség fél napos novemberi stratégiai ülésének a részleteiről.


Az első napirendi pontban a képzési portfolió vezetője, Mester Máté ismertette a portfolió státuszát. Már több pilotképzésre is sor került, szerinte el lehet kezdeni a HTE berkein belül a promotálást. A pilotképzések során egyértelművé vált, hogy kereslet van az ilyen jellegű szakmai oktatásokra. A pilotképzések egyedi módon lettek megszervezve, de a HTE logó alatt elinduló, piaci alapú képzésekhez kellő alaposságú meghirdetés, kiterjedt eladói ügynöki munka és persze megfelelő helyszín szükséges.

Az Elnökség megvitatta a lehetőségét annak is, hogy mennyire lehetséges a HTE akkreditált képzéseként folytatni ezt a tevékenységet, de a meglehetősen összetett akkreditációs folyamatot csak akkor szabad megindítani, ha már jól látható, hogy a tevékenység hosszabb távon is fenntartható. Egy kérdésre válaszolva Mester Máté elmondta, hogy a célcsoport elsősorban a vállalati vezető döntéshozókat jelenti, ez tehát nem a fiatalokra van hangolva, hanem a már hosszabb ideje dolgozó vezetőkre.

A második napirendi pontban a HTE Infokom 2022 konferencia Programbizottságának az elnöke, Kolláth Gábor számolt be az éppen egy hónappal később megrendezendő esemény szakmai programjának az állásáról, míg Nagy Péter a pénzügyi státuszt ismertette. Kolláth szerint a konferencia programja 83 %-os készültségi szinten van, a maradék nyitott kérdéseket a szekcióvezetők kezelik, tehát minden esély megvan a teljes program biztonságos lebonyolításához. Az előadások száma a tervezett 32-ről 42-re nőtt, a program igen tartalmasnak ígérkezik. Nagy Péter elmondta, hogy a regisztráltak száma folyamatosan nő, jelenleg 139 főnél tart a regisztrációs lista, de ez erőteljesen növekszik napról napra. Megindult az intenzív kommunikációs kampány is, ami még tovább segíthet abban, hogy a rendezvény – amely most csak személyes részvétellel lesz követhető – elérje a 400 fő körüli résztvevőt. Sajnos a szponzorok esetében visszalépések történtek, így kicsit rosszabb a helyzet a tervezettnél, de így is van már két arany fokozatú és három ezüst fokozatú szponzora a rendezvénynek. A kiállítók száma még növekedhet, ez is segíthet a konferencia költségeinek az ellentételezésében.

A harmadik napirendi pont egy már megtartott rendezvényt, az 5G privát hálózatok témájában megrendezett HTE minikonferenciát értékelte. Kiss Tamás, a konferencia szakmai gazdája osztotta meg az Elnökséggel a tapasztalatait. Az előadások színvonalasak és aktuális tartalmúak voltak, s az is jót tett a programnak, hogy senki nem mondta le vagy delegálta tovább a témáját. Ugyanakkor a nagyszámú résztvevők köre 17 óra után jelentősen megcsappant, a 18 órás befejezéskor már alig volt jelen résztvevő és az előadók nagy része is korábban távozott. Ez nem tett jót a kérdésekre való válaszadásban. Meggondolandó tehát a korábbi befejezés.

Az Elnökség is pozitívnak értékelte a minikonferenciát, bár a szponzorálást lehetett volna jobban is kiterjeszteni, erre törekedni kell a jövőben. Ugyanakkor a 367 fős hibrid részvétel sokat segített a szponzorokkal való tárgyalásban. A Főtitkár, Maradi István úgy értékelte, hogy jövőre akár két minikonferencia megszervezésében is érdemes gondolkodni, ehhez azonban már idén év végére elő kell készíteni az első témáját és fő szakmai szervezőjét. Ezt a decemberi Elnökségi ülésen már napirendbe kell venni.

A következő napirendi pontban Maradi István a HTE Fekete László-díj státuszáról számolt be. A díjat a HTE Infokom 2022 konferencia keretében kívánja átadni a HTE, ennek megfelelően a pályázati szakasz október elsején lezárult, jó hír, hogy 10 pályázat érkezett. Most az értékelő csapat munkája következik, akik eldöntik, melyik pályázat nyeri a 2022-es Fekete László-díjat.

Maradi István volt az előterjesztője az ötödik napirendi pontnak is, ami már a jövő májusi tisztújítással és a Jelölő Bizottság tagjainak a kiválasztásával foglalkozott. Mivel márciusban már meg kell lennie a májusi tisztújítás konkrét jelöltjeinek, így november elejére szükséges összeállítani a Jelölő Bizottságot, hogy legyen elegendő ideje a jelöltek kiválasztására. A Bizottság összeállítása azért is sürgős, mert a november 24-i Szenátus ülésnek jóvá kell hagynia az összetételét. Azt is fel kell térképezni, hogy a jelenlegi Elnökség tagjai közül ki az, aki nem tudja folytatni a tevékenységét, azaz nem kívánja magát jelöltetni májusban.

A hatodik napirendi pontban az imént már említett Szenátus ülés időpontjának és témájának a véglegesítése volt a vita tárgya. A kiválasztott időpont november 24-e lett, a részvételt csak személyesre tervezi a HTE. A szokásos programpontok (Elnöki köszöntő, HTE időszerű témái) mellett most a Jelölő Bizottság összetételének a megszavazása és a 2023-as tisztújítás is bekerül a meghívóba, de a szakmai program tekintetében is tett javaslatokat az Elnökség.

Farkas Károly, a Tudományos Bizottság elnöke a HTE Diplomaterv és Szakdolgozat pályázat 2022-es lebonyolításáról és végeredményéről számolt be az Elnökségnek. Idén 4 intézményből összesen 25 pályázat érkezett. Az IEEE díjára 4 angol nyelvű dolgozat kapott ajánlást. A bíráló bizottság 18 fővel dolgozott, a bírálat szempontjai adottak voltak és 20 pontos skálán értékelték a pályázatokat. A végeredményt Farkas Károly előzetesen írásban megküldte, így az Elnökség ezt megnézhette. Ennek alapján egyhangú szavazással elfogadták a végeredményt. A tavalyi minta alapján idén is Almanach készül a díjazottak pályázataiból, ennek a gondozását Farkas Károly vállalta.

A szorító időszerű napirendi pontok után a nyolcadik napirendi pontban már előremutatóan a HTE kollektív tagjainak a státuszáról tartott előterjesztést Soós István, a tagságfejlesztésért felelős elnökségi tag. Beszámolt a HTE értékeit bemutató anyag előkészítéséről, a Top 10 kollektív tag kiválasztásáról és a meglátogatásukról, valamint a további kollektív tagok bevonási lehetőségeiről. Kiemelte a kollektív tagokkal való aktív kapcsolattartás fontosságát. A HTE bemutatkozó anyag elkészítése mellett a CRM kidolgozást is lényegesnek tartotta, hogy ezzel is bővüljön a portfolió. 12 kollektív taggal már történt egyeztetés a jövőről, de jól indult az IT Debrecen csoport is, és már további két új kollektív taggal is bővült a lista. Fontos lehet a szakosztályvezetők bevonása is ebben a folyamatba. Ehhez a szakmai közösségekért felelős elnökségi taggal közösen célszerű a szakosztályvezetőkkel egyeztetni. Ekkor persze el kell kerülni, hogy többen is megkeressék ugyanazt a céget, itt tehát már koordinációra is szükség lehet, de ez még kézben tartható.

Ugyancsak Soós István tartott előterjesztést az egyéni tagsággal kapcsolatos kérdésekről. Itt az egyik probléma a GDPR szerinti kezelése az egyes rendezvényeknek. A jelenlegi tagnyilvántartás GDPR kompatibilis, ezzel nincs gond, de nagyon sok ettől független adatbázis, folyamat, adatkezelés történik az egyes rendezvények és egyéb nyilvántartások kapcsán, melyekhez nagyon nehéz külön adatvédelmi tájékoztatót készíteni, ráadásul nehézkes és költséges a változáskövetés is. Át kellene térni egy egységes közös adatbázisra, ahol egy felületen lenne kezelve a szakmai közösségekkel, rendezvényekkel kapcsolatosan is minden információ.

A személyek felé nyújtott szolgáltatások témájára áttérve Soós István három szintet különböztetett meg: a HTE-től teljesen idegenek körét, a HTE-barátok, HTE-tagságot kedvelők körét és a HTE tagok körét. A három kör számára érezhető különbséggel célszerű kialakítani az elérhető szolgáltatások portfolióját, ez adna igazán értéket a HTE taggá válásnak.

Az Elnökség az előterjesztés utáni vitában elsősorban a GDPR kompatibilitás kérdésére reagált, mert ennek a rendezése mindenképpen szükséges. Az adatvédelmi felelőst is ki kell jelölni a témában, és el kell dönteni, hogy a folyamatokat kell először rögzíteni és ehhez illeszkedve véglegesíteni a HTE GDPR szabályzatát vagy éppen fordítva. Jelenleg a HTE jogásza által készített első változat megérkezett a GDPR szabályzatra vonatkozóan, ezt egy ad-hoc bizottság vállalta, hogy véleményezi ebből a szempontból.

Végezetül az Egyebek napirendi pontban három téma került elő. A Díjbizottság előzetes tájékoztatása alapján több állami díjra történő javaslat készen áll, ezek azonnal beadhatók, ha kitüntetési javaslatra érkezik felkérés a HTE Titkársághoz. Ugyanakkor azonban az áprilisi választások utáni átalakítások megváltoztatták a korábbi helyzetet, most már nem a korábbi ITM-hez tartozik az infokommunikációs terület, hanem a Miniszterelnöki Hivatalhoz. Meg kell tehát teremteni a lehetőségét, hogy onnan is megkapjuk a felkérést a javaslattételre. Ez valószínűleg egy hosszabb folyamat lesz, mert kapcsolatteremtésre lesz szükség.

A második téma az ISZB új SZMSZ-ének az előkészítését elevenítette fel, ezt még elnökségi ülésen meg kellene vitatni.

Végezetül a harmadik téma az Elnökség fél napos novemberi stratégiai ülésének a megszervezése volt. Erre végül is november 10-én, a HTE Infokom konferencia lezárása utáni napon kerül sor személyes részvétellel. Az ülés célja az, hogy hosszabb időkeretben lehessen a HTE stratégiai céljait átbeszélni, mert a reguláris Elnökségi ülések időkeretébe ez nem fér bele.

 

Tagdíjfizetés részletei

--------------------------------------------------

Tagnyilvántartás - belépés

--------------------------------------------------

Technikatörténeti évfordulók

--------------------------------------------------

Legközelebbi események

Kiemelkedő támogatóink

  

 
Hírközlési Érdekegyeztető Tanács