Vissza

A 2022. június 2-án tartott Elnökségi ülés témái

A júniusi Elnökségi ülés – akárcsak májusban – ismét kilenc napirendet tárgyalt hibrid módban, tehát személyes részvétellel és online lehetőséggel. Az első napirendi pontban a HTE két minikonferencia tervezete volt a téma. A második napirendi pontban a Közgyűlést értékelte az Elnökség. A következő napirendi pontban a HTE pénzügyi státusza és a folyamatban lévő, árbevételt érintő kérdések kerültek terítékre. A negyedik napirendi pont a kollektív tagok, azaz a HTE Top 60 tagvállalat erőteljesebb gondozására vonatkozó javaslatok hangzottak el. Az ötödik napirendi pontban a HTE Infokom 2022 konferencia szakmai előkészítéséről szólt a Programbizottság elnökének a beszámolója. A hatodik napirendi pontban az Infocommunication Journal főszerkesztője mutatta be a folyóirat jelenlegi helyzetét. A következőkben az NJSZT iTF-fel kapcsolatos együttműködés állásáról hangzott el beszámoló. Az Egyebek napirendi pontban a HTE nemzetközi szintre emeléséről, új kollektív tag belépéséről, a GDPR-ral kapcsolatos problémákról, végül pedig az Internet of Digital Reality szakosztály esetleges megalakulásáról hangzott el tájékoztatás. Az Elnökségi ülés zárásaként még egy kellemes kötelezettségének tett eleget a vezetés, amikor átadta azokat a HTE kitüntetéseket, díjakat, amiket a díjazottak a Közgyűlésen – egyéb elfoglaltságaik miatt – nem tudtak átvenni.


Az első napirendi pontban Maradi István, a HTE főtitkára ismertette a két tervezett minikonferencia gondolatát, melyet két félnapos rendezvény formájában szerveznének meg. Az 5G privát hálózatok lesz a témája az első, még idén szeptemberben megtartandó rendezvénynek. Ennek a szakmai részét Kiss Tamás és Döbrössy Gábor tartja kézben, a szervezésben pedig Nagy Péter és Maradi István a két meghatározó személy. A másik minikonferenciát – melynek a témája az infrastruktúra köré szerveződne – 2023 első negyedévére tervezi. Ez a HTE szerint is és a potenciális szereplők szerint is célszerűbb, mint az idei lebonyolítás. 

A második napirendi pontban Maradi István értékelte röviden a májusi Közgyűlést, ami jó hangulatban zajlott. A szakmai előadásban Rohács Dániel a hazai Drón koalíció és a DrónMotive kezdeményezések eredményeit mutatta be, majd Maradi István ismertette a HTE elmúlt időszakának a kiemelkedő eseményeit. Utána a pénzügyi beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés elfogadására került sor, majd a két megüresedett Elnökségi pozícióra következett a részleges tisztújítás előterjesztése és szavazása. A Közgyűlés a főtitkárhelyettesi pozícióra Szkenderovics Ildikót, az Elnökség gazdasági területért felelős tagi pozíciójára pedig Ferencz Rolandot választotta meg. A Közgyűlés végén a tiszteletbeli szenátorok kinevezésére, majd a HTE díjainak az átadására került sor. A zárszóban Vágujhelyi Ferenc, a HTE elnöke foglalta össze, hogy miben látja a HTE erősségeit, amik a nehéz időkben is lehetővé tették és teszik az egyesület jó működését. Kiemelte a szakmai közösségek jó munkáját és az Elnökség odaadó munkáját, amit a HTE minden aktív tagjának megköszönt.

A harmadik napirendi pontban a HTE pénzügyi státusza és az árbevételt jelentő, folyamatban lévő ügyek megtárgyalása következett, amit Maradi István és Nagy Péter vezetett fel. Itt az első örömteli hír az EDIH (European Digital Innovation Hubs) pályázatra benyújtott HTE anyag sikere volt, elnyerte a HTE a támogatást. Itt még a szerződéskötés és a pályázati költségvetés frissített összeállítása jelent majd munkát, de a lényeg, hogy ez jó segítséget ad a pénzügyi helyzet stabilizálásához. Szó volt arról is, hogy a héten bejelentésre került különadó (extraprofit adó) hatásai várhatóan érinteni fogják a HTE-t is közvetett módon, ezért is fontos, hogy a kollektív tagjainkkal tartsuk a kapcsolatot. Előtérbe kerültek még olyan keretmegállapodások is, melyek szintén a HTE pénzügyi stabilitását tudják megteremteni. Azt azonban látni kell, hogy mindezek mögött (pályázatok, kollektív tagok, keretmegállapodások) komoly szervezési és szakma munka húzódik, ezek teremtik meg a HTE, mint szakmai közösség számára ezeket a lehetőségeket.

A következő napirendi pont – jól illeszkedve az előző ponthoz – éppen a kollektív tagokkal kapcsolatos beszélgetések, látogatások témaköre volt, melyben Soós István, az Elnökség tagfejlesztéssel foglalkozó tagja tett egy igen mély és előremutató előterjesztést. Prezentációjában bemutatta a jelenlegi helyzetet, valamint a kollektív tagjaink gondozásának a fontosságára hívta fel a figyelmet. Ebben a témában egy workshopot hirdetett meg júniusra, ahol az Elnökség tagjai ki tudják fejteni a nézeteiket arra vonatozóan, hogyan tud a HTE előremutató értékeket közvetíteni a kollektív tagjaink részére. Kifejtette, hogy célszerű növelni a kommunikációt ebben az irányban és számos javaslatot villantott fel ennek az eléréséhez. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy a kollektív tagjaink vezetőit számukra is hasznos információkkal lássuk el és vállalta egy támogatási csomag (Sales csomag) összeállítását is.

A prezentáció utáni vitában kikristályosodott, hogy a kollektív tagok megszólításában a személyes találkozóknak van igazi értéke, enélkül nehéz eredményt elérni ebben az információzuhatagos világban. A vitában felmerültek újabb csatlakozni kívánó cégek nevei is, ami tovább erősítheti a HTE szerepét.

Az ötödik napirendben az Elnökség a HTE Infokom 2022 konferencia helyzetével foglalkozott, mint a HTE egyik zászlóshajó rendezvényével. A konferenciára november 8-9-én kerül sor Kecskeméten a tervek szerint. A konferencia Programbizottságának az elnöke, Kolláth Gábor nagyon jó eredményekről számolt be. Jól alakul a konferencia plenáris része, sikerült a kulcselőadókat megtalálni és közülük többen is vállalják a plenáris előadások magtartását. Egyetlen ponton van még teendő, ami már folyamatban van, ha ez is lezárul, akkor a plenáris előadások teljes egészében rendezve lesznek. Jól alakul a szekciók programja is, a kiválasztott szekcióvezetők már dolgoznak, alig vannak fehér foltok ebben a folyamatban, de azok is hamarosan megoldódnak. A konferencia programjának a sarokpontjai már megtalálhatóak a HTE honlapján. 

A következő napirendi pontba Varga Pál, az Infocommunications Journal főszerkesztője tartotta meg beszámolóját a folyóirat jelenlegi helyzetéről. 2022-ben eddig két szám jelent meg és különszámok fognak készülni a Tech-Augmented Legal Environment és az Internet of Digital Reality konferenciák anyagából. Sokat jelentett az Open Access bevezetése, így sokkal olvasottabbak a cikkek és a hivatkozások száma is növekszik. Az impact factor a tavalyi 1,55-ről már 2,36-ra ugrott fel, ami igen jó eredmény. Célszerű lenne ugyanakkor a cikkek bírálatát megerősíteni és az Open Access során a gyors megjelentetésből (Fast Track) befolyó összegekből a bírálókat honorálni, mert ez fontos a folyóirat színvonalának a növeléséhez. Varga Pál elmondta, hogy a minőségi cél a jelenlegi Q3 szintről a Q2 szintre való fellépés, ez már a nagyobb nevű szerzőket is vonzaná, hogy az Infocommunications Journalban (is) publikáljanak. Technikai oldalról idővel indokolt lesz egy személy felvétele a laphoz, aki előminősítené, előszortírozná a beérkezett kéziratokat. Erre is fel kell készülni.

Maradi István megköszönte a folyóirat színvonalának a felemelése érdekében végzett munkát és az Elnökség jelezte, hogy támogatja a főszerkesztő munkáját.

A hetedik napirendi pontban Horváth Pál számolt be az NJSZT iTF-fel való együttműködési munka részleteiről, amiről előzetesen írásbeli dokumentumot is küldött. Elmondta, hogy május folyamán 5 dokumentumot is elküldött az NJSZT részére, megszületett a megállapodás-tervezet is a HTE részéről. Erre ugyan érkezett válasz, de ez még nem hozott előrelépést. Most az NJSZT részéről várunk javaslatot, de lelassult a folyamat, ami várhatóan csak ősszel kerülhet végső formába. A HTE oldalról az együttműködésben résztvevők névsora kialakult, majd a későbbiekben a formális lépéseket (SZMSZ, esetleg Alapszabály módosítása) kell majd átgondolni. Bartolits István nem látja problémának, ha az együttműködés csak az ősszel tud megindulni, viszont át kell gondolni, hogy a HTE korábbi történetéből kiket akarunk beemelni az adatbázisba. Ennek a névsornak már gyűjti az elemeit, ez egy nagyon hosszú folyamat lesz, mert itt már többnyire nem élő személyekről van szó.

Az Egyebek napirendi pontban elsőként Darabos Zoltán ismertette az elképzelését a HTE nemzetközi irányban történő bővítésére vonatkozóan. A „Go International” néven bemutatott kezdeményezés célja, hogy a HTE-nek külföldi tagjai is lehessenek és ehhez elsősorban a HTE honlap angol nyelvű bővítésére tett javaslatot. További gondolat volt az Alapszabály angol nyelvű változatának a megjelentetése és a HTE Hírlevél angol fordítása. A javaslatot lépésenként lehetne végrehajtani akár a Google fordító igénybe vételével, ez talán nem jelentene olyan nagy terhet.

A vitában néhányan támogatták a javaslatot, de Nagy Péter operatív igazgató már előzetesen végiggondolta ennek az erőforrás oldalát és ennek fényében úgy látta, hogy ez összességében komolyabb erőforrásokat igényelne, viszont alig generál hasznot a HTE számára. Elmondta, hogy több anyag esetében nem elég a Google fordító, ami egyrészt nem hiteles, másrészt pedig a félrefordításokkal a HTE szakmai hitelét ronthatja. Ha elindulunk ezen az úton, akkor további igényeket is generál ez a megoldás, mert akkor a konferenciákat, szakosztályi rendezvényeket is kétnyelvűvé kéne tenni, ami már túlzott tehertétel – ráadásul sokszor feleslegesen. Ezért részéről nem támogatja ennek a folyamatnak az elindítását. Az Elnökség a vitában nem foglalt egyértelműen állást, de a Nagy Péter által felvetett nehézségeket reálisnak látta. Maradi István azzal rekesztette be a napirendi pontot, hogy egy olyan előterjesztést vár Darabos Zoltántól, melyből az elképzelés költségoldala és pozitív bevételi oldala is látható. Enélkül ugyanis nehéz dönteni egy ilyen horderejű kérdésben. 

Az Egyebek napirendi pontban még a kollektív tagság bővítésére hangzott el javaslat, valamint a GDPR rendelkezéseinek a betartása került elő, mint monitorozandó feladat. Az Elnökség döntött arról is, hogy június legvégén egy hosszabb (elvonulós) ülést tart, melyen az elnökségi munka hatékonyabb megszervezése lesz napirenden.

Az ülést Maradi István 17 órakor bezárta, ez után került sor a Közgyűlésen át nem vett díjak átadására azok számára, akik erre az időpontra már el tudtak jönni. A díjazottaknak Kis Gergely, a HTE alelnöke adta át a díjakat és gratulált a végzett tevékenységükhöz. 

 

Tagdíjfizetés részletei

--------------------------------------------------

Tagnyilvántartás - belépés

--------------------------------------------------

Technikatörténeti évfordulók

--------------------------------------------------

Legközelebbi események

HTE Infokom 2024 2024.11.05. 9:00 - 2024.11.06. 18:00

Kiemelkedő támogatóink

  

 
Hírközlési Érdekegyeztető Tanács