Vissza

A 2021. szeptember 9-én tartott Elnökségi ülés témái

A szeptember 9-i – hosszú idő óta először személyes és online – Elnökségi ülésnek tíz napirendi ponttal kellett megbirkóznia az őszi első összejövetelen. Az első napirendi pont egy ünnepélyes mozzanat volt, az augusztus 20-a alkalmából kiadott ITM Miniszteri Elismerő Oklevelek átadására került sor. A második napirendi pontban a HTE Infokom 2021 programjával és szervezési kérdéseivel foglalkozott az Elnökség. A harmadik pontban a folyamatban lévő, árbevételt érintő kérdésekről, míg a negyedik pontban a HTE második negyedéves gazdálkodásáról hangzott el beszámoló. A következő pontban az Alapszabályt módosító rendkívüli Közgyűlésről hangzott el egy rövid összefoglaló. A hatodik napirendi pont a Gábor Dénes-díjra történő jelölésről szólt, míg a hetedik pontban a címzetes szenátorok jelölése volt a terítéken. A következő pontban a Diplomaterv és Szakdolgozat pályázat eredménye vált ismertté és fogadta el az Elnökség, míg végül az Egyebek pontban három téma került még napirendre.


Az Elnökségi ülés keretében egy ünnepélyes pillanatra került sor, a HTE elnöke, Vágujhelyi Ferenc úr az augusztus 20-a alkalmából odaítélt Miniszteri Elismerő Okleveleket adta át Innovációs és Technológiai Minisztérium minisztere, Palkovics László úr nevében Bacsárdi Lászlónak és Bódi Antalnak. Mindkettőjüknek ez úton is gratulálunk!

Az ülés második napirendi pontjában a HTE Infokom 2021 konferencia szervezési munkái és a konferencia programjának az előkészítése állt a középpontban. Maradi István főtitkár ismertette konferencia szponzori támogatásának az állását, úgy tűnik ezen a téren van előrelépés, ami fontos, mert veszteséges rendezvényt nem engedhet meg magának a HTE. Ez a veszély azonban nem fenyeget. A program összeállítása is jól halad, itt a Programbizottság az élén Kolláth Gáborral jó munkát végzett. Természetesen felmerült a kérdés, hogy mi történik, ha a pandémia miatt ismét korlátozások lesznek. Főtitkár úr válasza megnyugtató volt: a konferencia mindenképpen megrendezésre kerül, korlátozások esetén áttérünk az online formára, de bízunk benne, hogy erre nem kerül sor.

A harmadik és negyedik napirendet – a téma hasonlósága miatt – összevonva tárgyalta az Elnökség. Itt a HTE pénzügyi státusza és a második negyedéves gazdálkodás számai és eredményei hangzottak el Maradi István és Nagy Péter előterjesztésében. Nagy Péter elmondta, hogy a tervekhez képest több tétel is jobban áll, mint terveztük, és van ugyan ellenkező irányú folyamat is, de összességében javultak a HTE kilátásai arra, hogy minimális pozitív szaldóval zárjon, ami a HTE és a HTEnet együttes eredményét illeti. Az eredeti 3 millió forintos tervezett veszteség helyett most már közel 1 millió forintos pozitív eredmény körvonalazódik. A könyveléssel kapcsolatosan voltak az Elnökségnek kifogásai korábban, ezért a harmadik negyedévben ezzel is intenzíven kell foglalkozni, meg kell kezdeni a könyvelőváltás előkészítését.

Az ötödik napirendi pontban Nagy Péter operatív igazgató összefoglalta a rendkívüli közgyűlésen az Alapszabály módosítással kapcsolatban felmerült jogi kérdések megoldását, így a Közgyűlés után meg lehetett tenni a módosításokat. Csizmadia Attila kérése az volt, hogy az Elnökségnek küldje meg Nagy Péter a módosítások konkrét, végleges szövegét.

A hatodik napirendi pontban Bartolits István tájékoztatta az Elnökséget, hogy a korábbi ülésen a Gábor Dénes-díj megpályázására javasolt személy most nem kíván pályázni a díjra, ezt az Elnökség tudomásul vette. Mivel a Gábor Dénes-díjra elég nagy munka összeállítani a pályázati anyagot, így – egy hónappal a beadás előtt – már nem célszerű új személyt felkérni, így idén nem lesz HTE által támogatott jelölt a díjra.

A következő pontban a címzetes szenátorok kinevezése témájában tett közzé felhívást Hrucsár Mária főtitkár-helyettes. Több névjavaslat is elhangzott az Elnökség részéről, valamint a főtitkár-helyettes is jelezte, hogy a most lejáró címekről is dönteni kell, meg lehet hosszabbítani őket, ha a feladatuk hosszabb távú. Maradi István azzal zárta ezt a napirendi pontot, hogy a következő ülésre Hrucsár Máriától mindezek alapján konkrét előterjesztést vár.

Ugyancsak érdemekről szólt a nyolcadik napirendi pont is, ahol Farkas Károly, a Tudományos Bizottság elnöke terjesztette elő a HTE Diplomaterv és Szakdolgozat Pályázat eredményét. Ebben az évben három kategóriában lehetett pályázni, mert az MSc és a BSc kategória mellett megjelent a BProf kategória is az oktatási kategóriák bővülésének megfelelően. Összesen 40 pályázat érkezett, 16 MSc, 19 BSc és 5 BProf szintű több egyetemről. Előválogatás után 13 pályamű maradt versenyben. Minden dolgozatot két bíráló értékelt, a felkért Bíráló Bizottság felsőoktatási és ipari szakemberekből állt össze. Farkas Károly ezek után ismertette az egyes kategóriák első három helyezettjét, és az MSc kategóriában még egy dicséretre tett javaslatot. Az IEEE különdíj értékelését nemzetközi bíráló bizottság végezte, itt is megszületett az eredmény, amit Farkas Károly szintén ismertetett.

Az Elnökség az előterjesztés alapján elfogadta a Tudományos Bizottság javaslatát, és ezzel véglegessé vált az eredmény. A hagyományoknak megfelelően az egyes kategóriák első helyezettjei a HTE Infokom 2021 konferencián vehetik át az első helyezetteknek járó díjat, de természetesen az összes helyezett számára is rendez a HTE díjátadót a járvány függvényében valamilyen ünnepélyesebb módon. Farkas Károly javasolta még, hogy legyen egy Híradástechnika különszám, és legalább egy online kiadvány készüljön a nyertes diplomatervek, szakdolgozatok kivonatával.

Az Egyebek témakörben Nagy Péter az elhunyt elnökségi tagunk, Szűcs Miklós búcsúztatójára hívta fel a figyelmet, ami egy esti baráti beszélgetésként lesz megszervezve. Ennek a szomorú, mindannyiunk számára fájdalmas hírnek a kapcsán azt is jelezte, hogy Jelölő Bizottságot kell felállítani a megüresedett pozíció betöltésére, és Közgyűlési szavazás kell a jelölt elfogadásához.

Végezetül Maradi István számolt be a HTE Fekete László-díj pályázati státuszáról, majd – több téma nem lévén – az ülést berekesztette.

 

Tagdíjfizetés részletei

--------------------------------------------------

Tagnyilvántartás - belépés

--------------------------------------------------

Technikatörténeti évfordulók

--------------------------------------------------

Legközelebbi események

HTE Infokom 2024 2024.11.05. 9:00 - 2024.11.06. 18:00

Kiemelkedő támogatóink

  

 
Hírközlési Érdekegyeztető Tanács