Vissza

A 2021. november 11-én tartott Elnökségi ülés témái

A novemberi Elnökségi ülést online módon tartotta meg a HTE, mert ismét elkezdett erősödni a járvány hatása. Az első napirendi pontban a HTE Infokom 2021 konferenciát értékelte az Elnökség. A második napirendi pontban a HTE pénzügyi helyzetét, az árbevételt érintő kérdéseket és a harmadik negyedév gazdálkodási adatait vitatta meg az előterjesztések alapján az ülés. A harmadik napirendben a 2022-es tervek bemutatása és vitája szerepelt a meghívó szerint. A negyedik napirendi pontban a HTE Fekete László-díj odaítéléséről és átadásáról hangzott el tájékoztatás. A következő napirendi pontban a Szenátus ülés időpontjának és a témáinak a véglegesítése történt meg. A hatodik napirendi pontban előterjesztés hangzott el az állami díjra javasolt tagjainkra vonatkozóan. A hetedik napirendi pontban a HTE kollektív tagjainak a végiglátogatásáról hangzott el javaslat. Végezetül az Egyebek napirendi pontban néhány technikai bejelentés hangzott el.


Az első napirendi pontban Kolláth Gábor, a HTE Infokom 2021 konferencia programbizottságának az elnöke távollétében Nagy Péter operatív igazgató számolt be a konferencia lebonyolításáról. Nagy Péter a konferenciát eredményesnek értékelte. Beszámolt arról, hogy a technikai szolgáltatások tekintetében a szervezés során változtatni kellett, de ez végül is sikeresnek bizonyult. A Mandácskó Zoltán és Nagy Ernő nevével fémjelzett technikai szolgáltatásban különösen jó volt, hogy a televíziós világban szerzett tapasztalatukat fel tudták használni a konferencia online közvetítése során, ami nagy mértékben emelte a közvetítés minőségét. Áttérve a statisztikákra, elmondta, hogy 12 szekcióban 48 előadás hangzott el, és egy kerekasztal is színesítette a programot. Az első napon 144 személyes és 54 online résztvevő, a másodikon 166 személyes és 72 online résztvevő vett részt a konferencián. Külön öröm volt, hogy a járvány ellenére sem maradt el egyetlen előadás sem, az egyetlen koronavírussal küzdő előadó is vállalta az előadása megtartását, természetesen online módon.

A napirendi pont további részében az Elnökség összegyűjtötte a tapasztalatokat, és meghatározta, mit kell a jövő évben változtatni, továbbfejleszteni a konferencia sikere érdekében. Ezek értékes megállapítások lesznek a HTE Infokom 2022 megrendezéséhez. Az Elnökség megállapította, hogy a szakmai színvonal kiváló volt, ezt a visszajelzések is megerősítették. Nagy Péter kitért a pénzügyi eredményre is, ami szerényebb volt a tervezettnél, de a hibrid részvétel miatt nem lehetett magasabb eredményt elérni. Az Elnökség némi vita után elfogadta, hogy az előadások felvétele utólag (is) megtekinthető legyen, mert ez inkább segíteni fogja a konferencia népszerűsítését, minthogy visszafogja a részvételt a jövő évi konferencián.

Vágujhelyi Ferenc, a HTE elnöke is egyetértett abban, hogy elképesztően jó tartalommal valósult meg a konferencia, és külön kiemelte, hogy a második napon nagyobb volt a részvétel, és még az utolsó szekciót is nagyon sokan hallgatták. Mindenkinek gratulált az eredményes, sikeres lebonyolításhoz és a kiváló program megszervezéséhez.

A második napirendi pontban a HTE pénzügyi státusza, a folyamatban lévő, árbevételt érintő feladatok és a harmadik negyedév gazdálkodási eredményei voltak terítéken. A pénzügyi stabilitás szempontjából ez egy kiemelt témája az Egyesületnek, amivel évente többször is intenzíven foglalkozni kell. Az előterjesztést Nagy Péter operatív igazgató és Maradi István főtitkár neve fémjelezte, mivel Szűcs Miklós fájó halála miatt nincs elnöke a Gazdasági Bizottságnak.

A téma fontossága miatt Nagy Péter és Maradi István előterjesztését élénk vita és sok javaslat követte. Az élénk vita különösen jó előjel, hiszen ez jól mutatja, hogy az Elnökség tagjai a szívükön viselik a HTE stabilitási törekvéseit. Leplezetlenül kerültek elő olyan területek, ahol a HTE erőfeszítései nem jöttek be, de szerencsére voltak olyan elemek is, ahol még túl is teljesítették az eredmények a várakozásokat. Azt is megvitatta az Elnökség, hogy milyen stratégiát érdemes folytatnia a szinte folyamatosan járványhelyzetben működő rendezvények tekintetében. Összességében az derült ki, hogy a harmadik negyedév javította a 2021-es év pénzügyi helyzetét, sikeres volt a 3G Sunset konferencia, a Fekete László-díj támogatottsága, ugyanakkor nem sikerült előrelépni a Fogalomtár értékesítésében. Érdemes további energiát fektetni a pályázatokon történő indulásba, s erősíteni kell a tanácsadásban, további rendezvények szervezésében való részvételünket. Meg kell keresni a Fogalomtárat támogatók körét, hiszen sok helyen lenne szükség rá, mert komoly fogalomértelmezési problémák vannak sok területen. Erre hangzottak is el javaslatok.

Visszatérve a rideg számok világába Nagy Péter elmondta, hogy a harmadik negyedév eredményei ugyan még csak előzetes formában állnak a rendelkezésére, de már ebből is látszik, hogy az eredetileg elfogadott, 3 millió Ft-os veszteséget prognosztizált éves tervhez képest a tényadatok már jobb eredményt mutatnak, jelentősen csökkent a várható veszteség. A negyedik negyedév meg hozhat még további pozitív változásokat. Ezzel a pozitív felhanggal Maradi István a vitát lezárta.

A harmadik napirendi pontban a 2022-es költségvetés lett volna a témája az ülésnek, de Nagy Péter jelezte, hogy a tervezés még nem tart ott, hogy meg lehessen vitatni, így kérte a napirend decemberi ülésre történő átütemezését.

A negyedik napirendi pontban Maradi István főtitkár a HTE Fekete László-díj átadásáról számolt be, s egyben javasolta, hogy vitassa meg az Elnökség, hogy lehet ennek a díjnak az értékét tovább emelni. Egy rövid vitában megállapítást nyert, hogy a díjkonstrukció működik, az értékét emeli, hogy évente csak egyet ad ki a HTE, viszont a marketing tevékenységen érdemes még tovább javítani.

A következő napirendi pont a Szenátus ülés időpontját és programját rögzítette, mivel a meghívókat időben ki kell küldeni. Az Elnökség egyetértett azzal a javaslattal, hogy a Szenátus ülésnek a szakmai közösségekre érdemes koncentrálnia, de ez alkalommal kell a Jelölő Bizottság összetételét is elfogadnia a Szenátusnak az Alapszabály szerint. Megoszlottak a vélemények, hogy legyen-e szakmai előadás, de végül is a szavazatok alapján eldőlt, hogy lesz bevezető előadás. Az ülés időpontja november 25-e 15 órában lett meghatározva.

A hatodik napirendi pontban Bartolits István, a Díjbizottság tagja számolt be arról, hogy az augusztus 20-i sikeres felterjesztés után az október 23-i állami kitüntetésre tett HTE javaslat is sikeres volt. A javasolt két HTE tagunkra vonatkozóan elkészültek a felterjesztések a március 15-i alkalomra, ezeket a titkárság határidőre el is küldte az ITM-nek. Bartolits egyben jelezte, hogy a jövőre nézve az arra érdemes HTE tagokra vonatkozóan további javaslatokat vár annak érdekében, hogy dönteni lehessen a későbbi esetleges felterjesztésekről.

Az utolsó előtti napirendi pontban Maradi István, a HTE főtitkára a jogi tagvállalatok végiglátogatását bocsátotta vitára. Mivel a jogi tagvállalatok száma 60 körül mozog, így ez nem egy rövidtávú program, de a jelenlegi Elnökség ciklusa alatt meg lehet valósítani. A látogatás céljaként egy baráti szakmai beszélgetést jelölt meg a főtitkár, amiben tudatosítani lehet a HTE tevékenységét, erősíteni a kollektív tagunk és a HTE közötti kapcsolatot. A feladatban Jamrik Péter vállalt szervező szerepet, amit 2022 februárjától fog megkezdeni. A főtitkár javasolta, hogy készüljön egy 2-3 oldalas HTE tájékoztató anyag, ami iránytűként szolgál a beszélgetésekhez is. Az Elnökség úgy döntött, hogy a jogi tagvállalatok látogatását 2022 januárjától újra, rendszeresen napirendre tűzi.

Végezetül az Egyebek napirendi pontban néhány technikai bejelentés illetve döntés történt meg, majd a főtitkár az ülést bezárta.

 

Tagdíjfizetés részletei

--------------------------------------------------

Tagnyilvántartás - belépés

--------------------------------------------------

Technikatörténeti évfordulók

--------------------------------------------------

Legközelebbi események

HTE Közgyűlés 2024 2024.05.30. 15:00 - 2024.05.30. 18:00
HTE 75 - Infokommunikációs trendek szakmai konferencia 2024.06.05. 13:00 - 2024.06.05. 17:00

Kiemelkedő támogatóink

  


 
Hírközlési Érdekegyeztető Tanács