Vissza

A 2021. december 2-án tartott Elnökségi ülés témái

A decemberi online Elnökségi ülés hat témával foglalkozott az év utolsó vezetői összejövetelén. Az első napirendi pontban a HTE pénzügyi státusza és az árbevételi kérdések voltak kitűzve. A második napirendi pontban a HTE 2022-es költségvetésének a vitájára került sor. . A harmadik napirend a szakmai közösségek 2021-es tevékenységéről szóló beszámoló megvitatása volt, majd a szakmai közösségek számára 2022-re kiírandó pályázat volt a negyedik napirend témája. A következő téma a 2022-es munkarend kialakítása volt. A hatodik napirendi pontban az Elnökség az Infocommunications Journal főszerkesztői kinevezésével foglalkozott. Végezetül az Egyebek napirendi pontban néhány tájékoztató és két javaslat hangzott el.


Az első napirendi pontnál az a döntés született, hogy azt a második napirendi pont témája miatt érdemes együtt tárgyalni, s ebben a hónapban elsősorban a 2022-es költségvetésre fókuszálni. Így az első napirendi pont most nem került önállóan vitára.

A második napirendi pontban a HTE 2022-es költségvetésének a sarokszámait vitatta meg az Elnökség az előzetesen megküldött írásbeli előterjesztés alapján. A szóbeli előterjesztésben Nagy Péter operatív igazgató kiemelte, hogy a tervezett bevételi lehetőségek közül melyik szerepel a költségvetésben és melyik nem. Az elkülönítés alapja érthetően a megvalósulási kockázat mértéke volt, hiszen a nagyon bizonytalan bevételi tételek beemelése a költségvetési tervezetbe hamis biztonságot kelthet, és eltorzíthatja az éves közbeni pénzügyi tervezést. Néhány tétellel kapcsolatban az Elnökség tagjai kérdéseket tettek fel, hogy egyértelmű legyen, hol szerepel bevételi érték, és hol tiszta nyereség. Azt is egyértelműsítette Nagy Péter, hogy melyik tételek azok, amik – átfutásuk hosszú időtartama miatt – több évre széthúzva fognak jelentkezni, így 2022-re csak egy részük van tervezve.

A költségvetési sorok értelmezése után az egyes tételek nagyságrendjéről indult vita. Néhány tétel esetében ugyanis az Elnökség – bár reálisnak érezte a megvalósíthatóságot – de ugyanakkor kockázatosnak ítélte a nagyságrendet. Ezért rövid vita után egy-egy tétel esetében az Elnökség csökkentette a kitűzött bevételi célokat, ami ugyan az éves eredményt is kényszerűen csökkentette, viszont növelte a tervezet megvalósíthatóságát. Természetesen ez a módosított 2022-es költségvetés még továbbra is csak tervezet, hiszen a végső szót ebben a Közgyűlésnek kell kimondania. Az elfogadott tervezet még így is enyhe pozitív eredménnyel számol, s ha sikerül ezt túlteljesíteni, akkor megint emelkedő pályára állhat a HTE pénzügyi tekintetben is.

A harmadik napirendi pontban a szakmai közösségekért felelős elnökségi tag, Darabos Zoltán tartott összefoglaló beszámolót, amihez előzetesen írásos előterjesztést is küldött. Szóbeli értékelésében elmondta, hogy a szakmai szervezetek elég jó aktivitást mutatnak, s bár fizikai rendezvények alig voltak a járványhelyzet miatt, de nem akadt meg a közösségek munkája. A 2021-es pályázat odaítélt összegeinek a felhasználása viszont elég vegyes, több szakosztály nem használta fel a megítélt támogatást. Darabos a 2021-es év statisztikái és az évek óta húzódó problémák miatt javasolta a paksi területi csoport megszüntetését. Az Elnökség végül megszavazott még egy negyedév haladékot, ez alatt Jamrik Péter vállalta, hogy körbejárja a paksi csoport megújításának a lehetőségét.

A negyedik pont témája csatlakozott a harmadik napirendi pontéhoz, ebben ugyanis a szakmai közösségek számára kiírandó 2022-es pályázat előterjesztése volt a középpontban. Az előterjesztő itt is Darabos Zoltán volt. Előterjesztésében javasolta az online modul keretének a 60 ezer forintra emelését a reality modul keretére. Ezen kívül javasolta a tagságnövelés esetére adandó támogatási összeget is. A javaslat nagy vitát váltott ki, ismét felmerült, hogy a szakmai közösségek munkája alig kap támogatást, miközben ezek összessége felér néhány HTE Infokom méretű rendezvénnyel.

Maradi István azzal vágta el a vitát, hogy a javaslat fő ellenzője tegyen konkrét javaslatot a probléma megoldására. Erre azonban nem volt fogadókészség, így a főtitkár a téma ismételt napirendre tűzését javasolta a januári Elnökségi ülésen.

Az ötödik napirendi pont a 2022-es év munkarendjének a kialakításával foglalkozott. Elkészült az Elnökségi ülések éves ütemezése és a napirendi pontok kialakítása is megkezdődött, ezt Hrucsár Mária főtitkárhelyettes fogja össze. Dönteni kellett arról is, hogy a január 13-i Elnökségi ülés – melyen hagyományosan a HTE Diplomaterv és Szakdolgozat Pályázat díjazottjai szokták megkapni a díjakat – megtartható-e személyesen. Az Elnökség végül úgy döntött, hogy az ülés online módon legyen megtartva, a díjazottaknak pedig egy más alkalmat kell teremteni, ahol ünnepélyesen átvehetik a megérdemelt díjukat.

A hatodik napirendi pontban az Infocommunications Journal főszerkesztői kinevezésének a sorsáról kellett döntenie az Elnökségnek, mert Varga Pál főszerkesztő kinevezése lejár. Farkas Károly, a Tudományos Bizottság elnöke Varga Pál kinevezésének a meghosszabbítására tett javaslatot, amit az Elnökség egyhangúan elfogadott.

Végezetül az Egyebek napirendi pontban több javaslat is elhangzott. Darabos Zoltán felvetette a HTE vásárlói kártya újragondolását, esetleg a mobil előfizetések kedvezményessé alakítását a HTE tagok számára és jelezte, hogy utánanéz a lehetőségeknek. A témára 2022-ben lehet majd visszatérni.

Jamrik Péter egy második HTE nagyrendezvényre tett javaslatot a témakörével együtt. Maradi István főtitkár kérése az volt, hogy egy kisebb körben gyűljenek össze a témák, és utána lehet a nagyrendezvények témakörét áttekinteni.

Nagy Péter beszámolt arról, hogy december 17-ig lehet a március 15-i alkalomra javaslatot tenni az ITM felé a Miniszteri Elismerő Oklevélre vonatkozóan. A javasolt személyek felterjesztését Bartolits István elkészíti, és Nagy Péter határidőre eljuttatja azt az ITM felé.

A Főtitkár ezzel az év utolsó Elnökségi ülését – mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket kívánva – berekesztette.

 

Tagdíjfizetés részletei

--------------------------------------------------

Tagnyilvántartás - belépés

--------------------------------------------------

Technikatörténeti évfordulók

--------------------------------------------------

Legközelebbi események

EIVOK-26. Szakmai Fórum 2022.05.26. 8:30 - 2022.05.26. 13:40
HTE Közgyűlés 2022 2022.05.26. 15:00 - 2022.05.26. 18:00

Kiemelkedő támogatóink


   


  
Hírközlési Érdekegyeztető Tanács