Vissza

A 2012. december 19-én tartott Választmányi ülés témái

A december 19-i Választmányi ülés a szokásos évzáró beszélgetése előtt három témával foglalkozott. Elsőként a 2013-as HTE konferencia témáját vitatta meg, második témaként a hosszú távú stratégia kidolgozására alakult bizottság adott helyzetjelentést a munkájáról, a harmadik téma pedig a HTE honlap élővé tétele volt. Ezen kívül az évzáró Választmányi ülés keretében adta át a HTE elnöke, Huszty Gábor a 2012-es HTE Diplomaterv és Szakdolgozat Pályázat nyerteseinek a díjakat.


A 2013-as HTE konferencia gondolata kapcsán a novemberi Választmányi ülés Heszberger Zalán vezetésével kért fel egy ad-hoc bizottságot, hogy járja körül a kérdést. A beszámolóban Heszberger Zalán elmondta, hogy a bizottság kívánatosnak látja egy 2013-as, HTE szervezésű konferencia megrendezését. A rendezvény témáját leginkább a médiatechnológia körére érdemes fókuszálni. Az ülésen kialakult vitában további szempontok is felmerültek, s végül az az álláspont alakult ki, hogy egy kétnapos konferencia megszervezését lesz érdemes végiggondolni, mely a médiatechnológia mellett a média szakmapolitikai kérdéseivel is foglalkozik. A rendezvényt 2013 őszére javasolja pozícionálni a Választmány.

A második napirendi pontban a HTE ad-hoc stratégiai bizottságának a munkájáról vezetője, Imre Sándor számolt be. Elmondta, hogy hat téma köré csoportosult a bizottság gondolkodása. Ezek: a a tudomány, szakmaiság és érdekképviselet kérdésköre, az elit kontra tömegszervezet kérdése, a civil szervezet kontra profitorientált szervezet dilemmája, a szolgáltatásokon vagy hovatartozáson alapuló egyesület kérdésköre, a szervezeti forma megvitatása és végül a HTE trendje és imázsa. Hamarosan összeáll egy vitaanyag, melyet január végén vagy február elején egy, a nyárihoz hasonló fél napos stratégiai ülésen lenne érdemes átbeszélnie a Választmánynak. A Választmány egyetértett a javaslattal és érdeklődéssel várja az ad-hoc bizottság írásos anyagát.

A harmadik napirendi pontban a HTE honlap tartalmi kérdései kerültek a vita középpontjába. A honlappal kapcsolatban az őszi Elnökségi ülés is megfogalmazott módosítási igényeket, de ezek átgondolása mellett a legfontosabb kérdésnek a Választmány azt tartja, hogy a honlap tartalma dinamikusan be tudja mutatni a szakmai közösségek életét, rendezvényeit és ne csak a „központi" hírek jelenjenek meg rajta. Ez szolgálná leginkább a szakmai közösségek, szakosztályok vezetőinek azon igényét, hogy a közösségek munkája, élete láthatóvá váljon a honlap látogatói számára. A fél éve megújult honlap azonban eddig nem tudta teljesíteni ezt az elvárást – éppen a szakmai közösségek bemutatkozásának, híreinek a hiányában.

A hírek formába öntésére a kommunikációs munkabizottság vezetője, Gyenes Péter kialakított egy riporteri hálózatot, a cél most az, hogy ez a hálózat – mely jó tollú, lelkes HTE tagokból állt össze – meg tudja kezdeni a működését. A munkában a decemberi Választmányi ülésen szerepet vállalt Petkovics Ármin is, így jó esély van rá, hogy a HTE honlap élővé tétele, mint stratégiai célkitűzés ebben az évben meg tud valósulni.

Az egyéb kérdésekkel foglalkozó napirendi pontban Oláh István szponzori szerződéses kérdésekről adott információt.

Nagy Péter beszámolt arról, hogy a MTESz székházban az irodák bérleti szerződéseit új üzemeltetővel kell megkötni, akinek az első hírek szerint a kondíciói kedvezőbbek lesznek, mint eddig. Ugyanakkor a MTESz helyzete egyáltalán nem ad okot optimizmusra, a HTE-nek fel kell készülni egy esetleges kényszerű irodaváltásra.

A Főtitkár végezetül beszámolt arról, hogy a Híradástechnika folyóirat különszáma – mely elsősorban a HTE Infokom 2012 konferencia válogatott előadásait tartalmazza – sikeresen összeállt, a Szerkesztő Bizottság Szabó Csaba Attila vezetésével elvégezte a munkáját és most már a nyomdai munkálatok folynak. Ennek – azon kívül, hogy a konferencia egyes előadásai így nyomtatott formában is megjelennek – abból a szempontból is jelentősége van, hogy az egyébként szüneteltetett folyóirat évfolyam-folytonossága megmaradjon.

A Választmányi ülés érdemi munkájának a lezárása után a HTE Elnöke, Huszty Gábor a HTE Diplomaterv és Szakdolgozat Pályázat két kategóriájának az első három helyezettjének adta át az elismerő okleveleket. Az „A" kategóriában Firtha Gergely, Imre Viktor és Molnár Zsolt, a „B" kategóriában Erdei Bence, Czimer Kristóf és Molnár Gábor voltak a legeredményesebbek.

 

Bartolits István

főtitkár

 

Tagdíjfizetés részletei

--------------------------------------------------

Tagnyilvántartás - belépés

--------------------------------------------------

Technikatörténeti évfordulók

--------------------------------------------------

Legközelebbi események

25. Projektmenedzsment Fórum 2023.04.13. 8:30 - 2023.04.13. 18:00
HTE Közgyűlés 2023 2023.05.25. 15:00 - 2023.05.25. 18:00

Kiemelkedő támogatóink


   
  
Hírközlési Érdekegyeztető Tanács