Vissza

HTE Rendkívüli Közgyűlés

2021.09.02. 15:00 - 2021.09.02. 16:00
Hely: Zoom: https://us02web.zoom.us/j/82617725282?pwd=cVVEdGNZU1BaQWtodnFpM1ZkeHJCQT09

M E G H Í V Ó

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület tisztelettel meghívja Önt a 2021. szeptember 2-án (csütörtök) 15.00 órakor elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvétellel tartandó

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

Zoom: https://us02web.zoom.us/j/82617725282?pwd=cVVEdGNZU1BaQWtodnFpM1ZkeHJCQT09

 

Regisztráció: 14.30 órától

Napirend:

 1. Megnyitó, Maradi István főtitkár
   
 2. Alapszabály módosítás, Maradi István főtitkár
  Alapszabály - szövegszerű javaslat
   
 3. A HTE időszerű témái a szakmai közösségekben, felkért szakosztályvezetők
   
 4. Zárszó

Határozatképtelenség esetén az Elnök 2021. szeptember 2-án, 15.30 órára azonos helyszínen (azonos Internet címen), azonos napirenddel összehívja a Közgyűlést. Ebben az esetben – az Alapszabály 6.7 pont rendelkezése szerint – tekintet nélkül a megjelentek számára, a Közgyűlés határozatképes.

A Közgyűlés várható időtartama fél óra.

A Fővárosi Törvényszék 13.Pk.60.448/1989/70. számú végzésében Alapszabály módosításra kötelezte a HTE-t az alábbiak szerint:
„- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:74.§ (2) bekezdése szerint a tag a közgyűlés ülésén tagsági jogait személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével akkor gyakorolhatja, ha az alapszabály az igénybe vehető elektronikus hírközlő eszközöket, valamint azok alkalmazásának feltételeit és módját úgy határozza meg, hogy a tagok azonosítása és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosított legyen. A fenti jogszabályhely értelmében ne az SZMSZ-ben, hanem az alapszabályban rögzítse a fenti szabályokat.
- A Ptk. 3:20. § (1) bekezdése értelmében az ülés tartása nélküli döntéshozatal szabályait is az alapszabályban rögzítse.”

Az alapszabály módosítása miatt a közgyűlést meg kell ismételni, ahol el kell fogadni a fentiek szerint is módosított alapszabályt.

A közgyűlést az 502/2020. (XI.16.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően, elektronikus hírközlő eszközök használatával (Zoom) szervezzük meg. Minden küldött a HTE tagnyilvántartásában rögzített e-mail címére kapott Zoom link segítségével tud csatlakozni a konferencia híváshoz. A híváshoz való csatlakozáskor a Titkárság azonosítja a küldöttet, nyilvántartásba veszi a híváshoz való csatlakozás tényét. A szavazást a Zoom beépített szavazó moduljának segítségével bonyolítjuk le.

A napirendi pont(ok)hoz tartozó előterjesztés(ek) megtekinthetők a HTE Titkárságon, illetve a https://www.hte.hu/kozgyules2021_szept_rendkivuli honlapon.

Akadályoztatását szíveskedjék a HTE Titkárságon jelezni!

Budapest, 2021. augusztus 18.

Üdvözlettel:

Vágujhelyi Ferenc sk.
HTE elnök

Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület

Tel: 353-1027
e-mail: info@hte.hu
web: www.hte.hu

 

Tagdíjfizetés részletei

--------------------------------------------------

Tagnyilvántartás - belépés

--------------------------------------------------

Technikatörténeti évfordulók

--------------------------------------------------

Legközelebbi események

Naplózástól az Avatarokig - Adat és M.I. 2024.04.25. 15:00 - 2024.04.25. 18:00
EIVOK-47 2024.05.02. 8:00 - 2024.05.02. 15:00
Process mining-Számítástechnikai Szakosztály 2024.05.02. 14:00 - 2024.05.02. 15:00

Kiemelkedő támogatóink

  


 
Hírközlési Érdekegyeztető Tanács