Szenátus

A szenátus az Egyesület javaslattevő és tanácsadó szerve, két taggyűlés között ellátja a taggyűlés által ráruházott feladatokat. A szenátus évente legalább kétszer ülésezik.

A szenátus feladatai:

 • állásfoglalást alakít ki a nem kizárólagosan a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben és elvi kérdésekben,
 • előterjesztést készít a taggyűlésnek a tagdíj mértékéről,
 • véleményt formál, javaslatot tesz az Egyesület kiadványaira vonatkozóan;
 • állást foglal a Szervezeti és Működési Szabályzatról.

/ részlet az Alapszabályból

Elnökség tagjai

 • Vágujhelyi Ferenc - elnök, Kis Gergely - alelnök, Maradi István főtitkár, Szkenderovics Ildikó főtitkárhelyettes, Darabos Zoltán, Farkas Károly, Ferencz Roland, Kápolnai András, Soós István

Ellenőrző bizottság elnöke és tagjai

 • Csizmadia Attila, Horváth Pál, Jamrik Péter

Etikai bizottság elnöke és tagjai

 • Magyar Gábor, Hilt Attila, Imre Sándor

További tagok

 • az egyesületi tanácsadó testületek elnökei: Frischmann Gábor (ISZB), Varga Pál (Infocommunications Journal)
 • tagozatok elnökei: - 
 • szakosztályok elnökei: Balla Éva és Szombathy Csaba (Média Klub), Gódor István (Távközlési), Bognár György (Mikro- és Nanoelektronikai), Schmideg Iván (Vételtechnikai), Magyar Sándor (Információbiztonsági), Jamrik Péter és Tóth Csaba (Rádiótávközlési), Prónay Gábor (Projektmenedzsment), Süli László (Közlekedés-hírközlési), Benda Károly (Technikatörténeti), Szenes Katalin (Számítástechnikai), Szűcs Gábor, Antal Péter (Mesterséges Intelligencia), Turányi Gábor (Kábeltelevíziós) szakosztály elnöke
 • munkahelyi és területi csoportok elnökei: Kujbus Norbert (Debrecen), Király Roland (Eger), Borbély Gábor (Győr), Fekete Károly (Nemzeti Közszolgálati Egyetem), Gingl Zoltán (Szeged)

Tiszteletbeli tagok

 • tiszteletbeli szenátorok: Antal László, Ágoston György, Bölcskei Imre, Drozdy Győző, Gefferthné Halász Edit, Gosztony Géza, Gödör Éva, Gyenes Péter, Hanzó Lajos, Hazay István, Horváth László, Jereb László, Kolláth Gábor, Máté Mária, Schmideg Iván, Szíjártó Zoltán, Takács György
 • tiszteletbeli elnökök: Huszty Gábor, Pap László, Sallai Gyula, Zombory László
 • az Egyesület operatív igazgatója Nagy Péter

Címzetes szenátorok

 • az elnökség által megbízott, kiemelt egyesületi feladatokat ellátó személyek (tanácskozási joggal)
 • Charaf Hassan (2020. március 10. - BME-HTE együttműködés támogatása)
 • Gombos Szilárd (2021. október 7. - UTM kihívásainak az ITC szektorhoz tartozó kérdésköreinek egyesületi koordinációja)
 • Lovas István (2021. október 7. - HTE tagságának bővítése, kapcsolatok erősítése a KKV szektorban)

Events

2022. November
11/24/22 3:00 PM - 11/24/22 5:30 PM
2021. November
11/25/21 3:00 PM - 11/25/21 5:30 PM
2021. March
3/25/21 3:00 PM - 3/25/21 5:30 PM
2020. December
12/10/20 3:00 PM - 12/10/20 5:00 PM
2020. March
3/24/20 4:00 PM - 3/24/20 6:00 PM
2019. November
11/26/19 4:00 PM - 11/26/19 6:00 PM
2019. March
3/21/19 4:00 PM - 3/21/19 6:00 PM
2018. November
11/22/18 4:00 PM - 11/22/18 5:30 PM
2018. March
3/22/18 4:15 PM
2017. November
11/23/17 4:00 PM
2017. February
2/23/17 4:00 PM
2016. November
11/24/16 4:00 PM
2016. March
3/24/16 4:00 PM
2015. November
11/26/15 4:00 PM
2015. March
3/26/15 3:00 PM
2014. November
11/20/14 3:00 PM