Back

Szélessávú tesztsorozat a készenléti EDR felhasználók változó igényeinek kiszolgálásához

Több mint 15 éve biztosítja a biztonságos készenléti kommunikációt és mobilrádió hálózatot országos lefedettséggel a Pro-M Zrt., az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszert (EDR) üzemeltető kormányzati célú hírközlési szolgáltató. A megbízható, alapvetően csoportos hangkommunikációra optimalizált biztonságos TETRA technológia átmeneti megtartása mellett a változó feladatokra és követelményekre figyelemmel megjelent a készenléti felhasználók szélessávú mobil adatátviteli igénye, ami indokolttá tette a szélessávú használat egyidejű EDR integrációjának előkészítését.


A Pro-M Zrt. 2019-2025 közötti időszakra megfogalmazott középtávú stratégiája kiemelt célként fogalmazta meg egy készenléti célú, szélessávú mobil adatátviteli szolgáltatás nyújtására alkalmas hírközlési rendszer kialakítását. Ennek a nagyívű fejlesztésnek az előkészítéseként 2019-ben Társaságunk felkért több, a rendszer kialakítására potenciálisan alkalmas gyártót egy-egy kétoldalú tesztben való részvételre, ahol egyrészt az egyes gyártók bemutathatták aktuális megoldásaikat, másrészt a Pro-M Zrt. szakemberei is gyakorlati tapasztalatokat szerezhettek. A tesztekre a világ vezető rendszerszállítói lettek felkérve, mely felkérést végül 5 gyártó, az Ericsson, a Huawei, a Hytera, továbbá az Airbus és a Nokia közös megoldással fogadta el, így négy különböző megoldás vizsgálatára volt lehetőségünk. A tesztekhez a szükséges frekvenciát az NMHH biztosította részünkre. A tesztek – a nemzetközi pandémiás helyzetre való tekintettel kényszerűen többszöri halasztást követően 2020 decembere és 2021 júliusa közötti időszakban zajlottak.

A tesztelés célja a készenléti célú, szélessávú adatátviteli szolgáltatás kialakítására potenciálisan alkalmas szállítók és azok műszaki megoldásainak életszerű körülmények közötti, azonos tesztforgatókönyv szerinti tesztelése volt oly módon, hogy az eredmények a tesztek lezárultával az egyes gyártói megoldások összehasonlíthatóságának alapjául szolgálhassanak, valamint támogassák a Pro-M Zrt. által a későbbiekben lefolytatandó beszerzési eljárásában szerepeltetendő műszaki követelményrendszer minél alaposabb megfogalmazását. 

 

Az elmúlt időszakban lefolytatott tesztek kiváló lehetőséget nyújtottak arra, hogy Társaságunk betekintést nyerjen a világ vezető hírközlési rendszergyártóinak aktuális LTE megoldásaiba, ezzel szélesítve fejlesztői és üzemeltetői szakember állományának ismereteit, illetve gyakorlati tapasztalatot szerezzen egy LTE hálózat működésében, üzemeltetésében. Az a tény, hogy egy fél éves időszakban – minden fél részéről részletes előkészítést követően – sikerült négy különböző gyártótól származó, valós rádiós körülmények között teljes funkcionalitású, élő rendszert üzembe helyezni és tesztelni, bizonyítja, hogy a Pro-M Zrt. felkészült az LTE alapú, országos, készenléti célú, szélessávú adatátviteli szolgáltatás bevezetésével járó szakmai kihívásokra. A szolgáltatás folyamatosságot is biztosító ütemezett, a TETRA hálózattal megvalósuló integrációt célzó bevezetése a készenléti felhasználók számára komplex hang, adat, videó igények kiszolgálását valósíthatja meg, végső soron egy magas megbízhatóságú és rendelkezésre állású dedikált állami tulajdonú, készenléti mobilrádiós hálózaton. 

 

A fenti tesztsorozat mellett a Társaság a szélessávú PPDR szolgáltatások és a várható technológia-váltás terén tanulmányozta és értékelte a készenléti célú alkalmazásokkal kapcsolatos nemzetközi tapasztalatokat is, majd ezt követően a legnagyobb felhasználókkal (ORFK, OKF, HM és OMSZ)  együttműködve felmértük az aktuális szélessávú alkalmazási igényeket. A készenléti szélessávú szolgáltatások biztonsága érdekében kidolgoztuk és megvalósítottuk a titkosítási, központosított adatkezelési és végponti eszközmenedzsment szolgáltatásokat nyújtó ProSmart biztonsági keretrendszert, amelynek keretében a jelenlegi EDR funkcionalitást a szélessávú mobil hálózatok felé a ProPhone szolgáltatás keretében tudjuk biztosítani.

Előzőek mellett az LTE700 MHz-es szélessávú PPDR mobil adatszolgáltatás országos hálózatának kiépítése érdekében elvégeztük az  ún. nominál-tervezési feladatokat, illetve ennek bázisán egy átfogó megvalósíthatósági tanulmányt, valamint konkrét megvalósítási javaslatot terjesztettünk be a BM szakmai vezetése részére. Az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket követően a Társaság közel 100 %-os mértékben előkészítette azokat a dokumentumokat és eljárásokat, amik a kapcsolódó  közbeszerzések indításához szükségesek, ennek megfelelően a jelenlegi nagy biztonságú szolgáltatások kiegészítésével a Pro-M Zrt – kormányzati források rendelkezésre állása esetén –  kész a készenléti célú szélessávú hálózat kiépítésére.

további info: www.pro-m.hu

 

Tagdíjfizetés részletei

--------------------------------------------------

Tagnyilvántartás - belépés

--------------------------------------------------

Technikatörténeti évfordulók

--------------------------------------------------

Next events

EIVOK-26. Szakmai Fórum 5/26/22 8:30 AM - 5/26/22 1:40 PM
HTE Közgyűlés 2022 5/26/22 3:00 PM - 5/26/22 6:00 PM

Kiemelkedő támogatóink


   


  
Hírközlési Érdekegyeztető Tanács