Vissza

A 2024. február 8-án tartott Elnökségi ülés témái

A 2024. február 8-i Elnökségi ülésre tizennégy napirendi pontot tartalmazott a meghívó. Az első napirendi pontban a Főtitkár tömör tájékoztatást adott az oktatási pilot program állásáról. A második napirendi pontban ismételten a HTE 2024-es minikonferenciáinak tervezése folyt, akárcsak januárban. A harmadik napirendi pontban már a májusi Közgyűlés programját készítette elő az Elnökség. A negyedik napirendi pont az Alapszabály módosítására vonatkozó előterjesztést ismertetett a külkapcsolatokért felelős elnökségi tag. Az ötödik és hatodik napirendi pontban az operatív igazgató számolt be a HTE pénzügyi státuszáról és a 2023-as év előzetes eredményeiről. A következő napirendi pontban a szakmai közösségekért felelős elnökségi tag ismertette a 2024-es HTE szakmai közösségi pályázat végső tervezetét. Ugyancsak ő adott tájékoztatót a szakkollégiumok témájában. A kilencedik, tizedik és tizenegyedik napirendi pontban a tagságfejlesztésért felelős elnökségi tag három résztéma állásáról számolt be. Elsőként a tagság igényeit felmérő online kérdőív, másodikként az intézményi fókuszok, harmadikként pedig a kétszintű tagság kialakítása volt a három napirendi témakör. A tizenkettedik pontban a Tudományos bizottság elnöke ismertette a HTE új honlapjára vonatkozó projekt ütemtervét. A tizenharmadik napirendi pont a már beérkezett díjjavaslatokról illetve a kezelésükről szólt. Végezetül az Egyebek napirendi pontban a HTE titkárság megüresedő pozíciójának a betöltésével foglalkozott.


Az első napirendi pontban Kolláth Gábor főtitkár adott tömör tájékoztatást az oktatási pilot előrehaladásáról. Úgy tűnik, lesz támogatója a projektnek, közben a már előzetesen tesztelt tananyag is átírásra került.

A második napirendi pontban Nagy Péter operatív igazgató foglalta össze a HTE minikonferenciák körvonalazódó terveit. Jelenleg két minikonferencia helyzete látszik biztosnak, a Kiberszabályozási minikonferencia szervezése már előrehaladott állapotban van, erre március második felében fog sor kerülni. Helyszíne a 4iG új rendezvényterme lesz. A szakmai részt Magyar Sándor felügyeli, Kolláth Gábor személyesen is részt vesz a szervezésben. A szponzorálásnak köszönhetően a rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött lesz.

Második minikonferenciaként a Mesterséges intelligencia témája körvonalazódik, de itt még nincsenek konkrétumok, bár a szervezés már itt is megindult. Vannak további javaslatok is, melyeket szintén áttekintett az Elnökség, azonban itt még további felmérésekre lesz szükség. Ígéretesnek látszik a HTE 75. évfordulójára készülő, a jövő technológiáinak a tágabb vízióját bemutató kezdeményezés, melynek a szervezését Sallai Gyula vállalta fel. Ebben ezen technológiák vezető kutatói fognak előretekinteni 15 évre, hogy szerintük mi várható ezeken a területeken. Ez is lehetne egy minikonferencia témája.

A harmadik napirendi pontban ismét Kolláth Gábor vette át a szót, ebben a pontban a májusi Közgyűlés előkészítése volt a téma. Ebben most a Közgyűlés programjának az összeállítása volt a fókuszban, hiszen az Elnöki megnyitó után egy szakmai előadás szokott következni. Erre vonatkozóan több javaslat is felmerült, meg lehet kezdeni az egyeztetéseket az egyes személyekkel. Utána a kötelező pontok – főtitkári beszámoló, független könyvvizsgálói jelentés, az Ellenőrző Bizottság illetve Felügyelő Bizottság tájékoztatója – jönnek, utána kerülhet sor az Alapszabály módosítására vonatkozó tervekről, a tiszteletbeli szenátorok kinevezésére és legvégül a HTE díjak átadására.

A negyedik napirendi pontban az előbb említett Alapszabály módosítás volt a téma, melyben Bancsics Ferenc, a külkapcsolatokért felelős elnökségi tag tartott beszámolót. Elmondta, hogy belső ellentmondásokat érzékel a jelenlegi dokumentumokban, melyeket rendezni kellene. Már most meg kell kezdeni a 2025-ös módosítások terén a kezdőlépéseket, Szerinte szükséges az SzMSz átírása is, de meg kell fogalmazni a leendő Elnökségi tagok feladatait és felelősségi körét is, mert a Jelölő Bizottságnak erre kell megfelelő személyeket találnia. Dönteni kell a tagdíj megállapításának a kérdésben is, lehet, hogy érdemes kivenni az Alapszabályból, erre jogilag megvan a lehetőség. Így a módosításához nem kellene Alapszabályt módosítani. A taggá válás folyamatát is célszerű lenne egyszerűsíteni. Horváth Pál áttekinti, hogy mit kell még módosítani (SzMSz, GDPR szabályzat, befektetési szabályzat pl.) Ütemtervet kell készíteni arról, hogy mi mikorra legyen meg, hogy időben lehessen minden lépést megtenni.

Az Elnökség egyetértett az előterjesztéssel, tartalmát elfogadta.

Az ötödik és hatodik napirendi pontban Nagy Péter operatív igazgató a szokott havi pénzügyi státuszt és a 2023-as előzetes eredmények alakulását ismertette. Elmondta, hogy sikerült néhány tervben nem szereplő tételt (pályázatok) elnyerni, így kicsit optimistább lett a helyzet. A következő Elnökségi ülés előtt egy héttel lesz közelítő 2023-as költségvetési mérleg, akkor látszanak majd jól a tavalyi eredmények, amik már most sem mutatnak negatív eredményt. Ugyancsak a következő Elnökségi ülésre már megtörténhet a 2024-es költségvetés felülvizsgálata is. Ott úgy néz ki, javítani tudunk az előzetes eredményeken, már az a változat kerülhet a Közgyűlés elé. Javulni látszik a tagdíjbevételek befizetése is, február elején már annyi tagdíj folyt be, mint az előző évben február végéig. Összességében mind a jelenlegi státuszt, mind pedig a 2023-as mérleget és a 2024-es tervet tekintve javult a HTE pénzügyi helyzete. Ez óvatos optimizmusra ad alkalmat.

A hatodik napirendi pontban Bányász Péter, a szakmai közösségekért felelős elnökségi tag számolt be a HTE szakmai közösségek pályázatáról. Elmondta, hogy a pályázatok beadási határideje 2024. február 15-e. A három felkért bíráló elfogadta a felkérést, az értékeléshez pedig elkészült egy, a pályázati kiírás szerinti tételeket pontozás alapján meghatározó táblázat. Ezt kell a bírálóknak kitölteni, a táblázat pedig automatikusan elvégzi az összesítést.

A szakkollégiumokra vonatkozó nyolcadik napirendi pontban Bányász elmondta, hogy hamarosan egyeztetés lesz a Doktoranduszok Országos Szövetsége elnökével arról, hogyan tudják a HTE céljait támogatni, esetleg közös akciókat indítani. Ugyancsak jó hír, hogy január óta 8-9 diák lépett be a HTE-be.

Soós Istváné, a tagságfejlesztésért felelős elnökségi tagé volt a főszerep a kilencedik, tizedik és tizenegyedik napirendi pontban. Itt elmondta, hogy külön irányokat kell kijelölni a cégek és az egyetemek megszólításához, mert eltérőek a mozgató rugók. Ebbe a munkába Juhász Istvánt vonja be.

A kétszintű tagsággal kapcsolatban elmondta, hogy megszületett egy roadmap, ennek a mentén fogják végezni a munkát. Első lépés az informatikai fejlesztés, hogy szolgáltatásokat tudjunk nyújtani a tagság felé. Ebbe a kommunikáció és az adminisztratív fejlesztések is beletartoznak. Ki kell alakítani az egységes regisztrációs felületet, a jogosultság-rendszert és az online tudásbázist is. Ennek az a szerepe, hogy a kettős tagságnak megfelelően csak a HTE tagok érhessék el az értékesebb információkat. Ehhez az alapozó munka júniusra elkészül. A roadmap további lépéseit május 15-re dolgozzák ki.

A tizenkettedik napirendi pontban Huszty Csaba, a Tudományos bizottság elnöke ismertette a HTE online platformjának az átalakítása ügyében megtett lépéseket. A beszerzési dokumentáció kidolgozása még folyamatban van, ezt fogják megkapni a pályázók. Utána tendereztetés lesz, itt az Elnökséggel még egyeztetni kell a tartalmi részeket.

Az Elnökség kérése az volt Huszty Csaba felé, hogy az elnökség kapjon egy áttekinthető ütemtervet. Huszty Csaba szerint van rá reális esély, hogy március végéig elkészül az 1.0 verzió, ami ezt is tartalmazni fogja. Így az áprilisi Elnökségi ülésen már az irány és a koncepció jóváhagyása megtörténhet. Az áprilisi ülésre – ennek megfelelően – előterjesztést vár az Elnökség.

Ugyancsak Huszty Csaba volt az előterjesztője a tizenharmadik napirendi pontnak, ami az Infocommunications Journal bírálati korszerűsítésére és az érdekeltségi rendszer kidolgozására vonatkozott. Huszty elmondta, hogy már egyeztetett a kérdésben Varga Pál főszerkesztővel, de további lépések még nem történtek, így két hét haladékot kért a tervezet elkészítéséhez. Az Elnökség a márciusi ülésre ütemezte át a feladatot.

A tizennegyedik napirendi pontban Kolláth Gábor, a Díjbizottság elnöke és Bartolits István díjbizottsági tag a HTE díjazási javaslatokkal kapcsolatban adott előzetes tájékoztatást. Mivel a javaslatok benyújtási határideje még nem járt le, így ez csak egy köztes ismertető volt. Bartolits István a márciusi Elnökségi ülésre készíti el a szakmai közösségektől és a tagoktól beérkezett javaslatok táblázatát, amiben már benne lesznek a javasolt tagok korábbi HTE díjai is. Külön pontot képez még az operatív igazgató által javasoltak listája, ebben még az egyeztetés hátra van.

Végezetül az Egyebek napirendi pontban elhangzott, hogy Ferenci Katalin március elsejével távozik a HTE titkárságról, így folyamatban van az új munkatárs keresése. A hirdetések a közösségi médiában (Facebook, LinkedIn stb.) is fent vannak, úgy tűnik, vannak jelentkezők, lesz lehetőség kiválasztani az alkalmas munkatársat.

Ezzel az Elnökség a kitűzött napirendi pontok végére ért, így az ülést Kolláth Gábor főtitkár berekesztette.

Legközelebbi események

HTE Közgyűlés 2024 2024.05.30. 15:00 - 2024.05.30. 18:00
Vezetőségi ülés - Vétel., Kábelt. szo, Médiaklub 2024.06.05. 9:00 - 2024.06.05. 11:00
HTE 75 - Infokommunikációs trendek szakmai konferencia 2024.06.05. 13:00 - 2024.06.05. 17:00