Felhívás

A Fórum célja

A világ globalizációja és technológiák fejlődése alapvető változásokat kényszerít ki a szervezetek felépítésében és működésében, a szakemberek együttműködésében, a sikerekhez nélkülözhetetlen egyéni kompetenciák fejlesztésében. Az évente megrendezésre kerülő Fórum, ebben a jubileumi évben is lépést kíván tartani az alkotó-üzleti világ nemzetközi tendenciáival, segítséget nyújtva a projektmenedzsmentben érdekelt vezetőknek és szakembereknek az új megoldások megismerésében, a különböző szakmai kultúrák együttműködését befolyásoló kapcsolatok építésében, a személyes kompetencia fejlesztések kívánatos irányainak megismerésében. Az előttünk álló korban egyre nagyobb szerepe lesz az egyénnek, az egyének együttműködésének, amihez a szervezeteknek is alkalmazkodniuk kell.
A horizontális együttműködés és -irányítás válik meghatározóvá, ami a projektmenedzsmentben jártas menedzserek számára könnyen befogadható. Az együttműködés és a kapcsolatok jobb lehetőséget teremtenek az innovációk megvalósításához, a változások kezeléséhez, a kiemelkedô tehetségek hatékony munkavégzéséhez. A komplex feladat megoldásokban egyre nagyobb szerepet kapnak az egyedi feladatra / projektekre/ programokra szervezett csapatok és a munkájukat szervező projektmenedzsment. 

A Fórum a hazai- és nemzetközi tendenciák  figyelembevételével, a legjobb gyakorlatok, tapasztalatok bemutatásával és megosztásával kívánja elősegíteni a projekt sikert támogató kompetenciák fejlődését, valamint a projektmenedzseri kapcsolati háló fejlődését, az egyéni felelősségvállalás és az ezzel összefüggő kölcsönös szakmai közösségi bizalom növekedését. A hagyományoknak megfelelôen a Fórum a különbözô iparági projekt tulajdonosok és projektmenedzserek éves találkozója, a tapasztalatcsere és kapcsolatépítés helyszíne, mely a hazai szakmai szervezetek mindegyike támogatásával valósul meg.
 

A huszadik, jubileumi Fórum kiemelt projektmenedzsment szakmai kérdései

Ezen témák megvitatására külön szekció szerveződik

 • az államigazgatás kiemelt projektjei az olyan stratégiai jelentőségű, országos projektek munkáját, tapasztalatait tekinti át, mint az oktatás digitális megújítása, kiemelkedő, világszínvonalú sportesemények, nemzetközi kutatás-fejlesztési beruházások. A szekcióban várhatóan országos nagy projektek felelős vezetőinek megszólalása várható. A szekció szervezését Strommer Pál SZB tag vállalta, akit Hegyháti Péter SZB tag segíti a munkájában
 • innováció menedzsment szekció a startup- és nagyvállalati innovációs projektek tulajdonosi és operatív felelősségi kérdéseivel foglakozik. A szekció szervezését Deák Csaba SZB tag végzi, akit Dervalics Ákos SZB tag segíti a munkájában.
 • a munka világának megatrendjei (Future of the Work) szekció, a technológiai fejlődés és a globalizáció hatására változó munka szervezetek, szakember kompetenciák, menedzsment módszertanok kérdésekkel foglalkozik (állás lehetőségek, szükséges kompetenciák, piaci tendenciák, szervezeti formák, motivációs megoldások). A szervezetfejlesztési-, módszertani- és HR kérdések bemutatásába, megvitatásába szociálpszichológusok, szociológusok, szervezetfejlesztők, fejvadászok, vállalati HR szakemberek is bekapcsolódnak. A szekció szervezését Török L. Gábor SZB tag végzi
 • korszerű (state of art) projektmenedzsment megoldások szekció a legújabb menedzsment trendeket (PM 2.0, PM 3.0), felfogásokat (agilitás), módszertanokat / eljárásrendeket (portfoliómenedzsment) kívánja bemutatni. A szekció szervezését Szalay Imre SZB tag végzi.
 • startup- és nagyvállalati innovációmenedzsment projektmenedzsment összefüggései. A szekció szervezését Deák Csaba SZB tag végzi
 • agilis-lean szemlélet a projektmenedzsmentben. A szekció szervezését Csutorás Zoltán SZB tag végzi.
 • az egyéni személyiségtípusok (MBTI) meghatározásával és azok projektmenedzsmentbeli lehetőségeit megvitató workshop is megszervezésre kerül. A workshopot Bálint Ákos és Csanádi Péter SZB tagok szervezik


A kiemelt szekciókban előadást tartani szándékozók jelentkezését várják a szervezéssel és koordinációval megbízott szervező bizottsági tagok 2017. január 9-ig (a HTE Titkárság címén - info@hte.hu)!
 

A kiemelt témák mellett a Fórum az alábbi szakterületekkel kíván foglalkozni:

 • a projektmenedzserek motiválása és ehhez kapcsolódó érdekeltségi rendszer, karrier terv kialakítás és alkalmazásának legjobb gyakorlata
 • a projektmenedzsment alkalmazását segítő vállalati kultúra elemek elemzése (különböző projekt kultúra érettségű szervezetek együttműködése)
 • a távmunka, benne a virtuális munkacsapatok projekt működési lehetőségei, feltételei, gyakorlati eredményei, különös tekintettel a multinacionális projektekre
 • a projekt szponzorok és a projektmenedzserek együttműködése
 • a projekt kommunikáció különböző szintjei, módszerei és gyakorlati megoldásai
 • a tudásmenedzsment projektmenedzsmentbeli alkalmazása
 • projektmenedzsment kompetencia fejlesztések megoldási lehetőségei
 • vállalati hálózatépítés (közösség építés) és szociometria szerepe, alkamazása a projektmenedzsmentben
 • kulturális gátak (műszaki-technikai, pénzügyi-üzleti, menedzseri) eltüntetésének módszerei, eszközei és felelősségei
 • projekt kockázatok vizsgálata, kezelése
 • program- és portfoliómenedzsment jellegzetességei, megoldási lehetőségei, gyakorlati tapasztalatai
 • az innovációs projektek meghatározó kérdései (egyetemi-akadémiai kutatóhelyek és ipar kapcsolata, EU és más nemzetközi kapcsolatok, finanszírozás és szerzői jogvédelem kritikus kérdései, a hatékony működés kompetenciái, az eredmények mérése és elismertetése).
 • projektmenedzsment esettanulmányok bemutatása

A huszadik Fórumon az előadások folyamát, a hagyományoknak megfelelôen a projektmenedzsment hazai jellemzőit és projektmenedzsmentet meghatározóan érintő vállalati-szervezeti kultúra kérdőíves felmérési eredményeit megvitató kerekasztal beszélgetés zárja.

A huszadik Fórumon a munka világának jövőjét vizsgáló szekció szakmai munkájának támogatására a Szervező Bizottság a korábbi évekhez hasonló kérdőíves kutatást szervez a szakmai közösségben. A Szervező Bizottság jóváhagyásával készülő kérdőívvel, interneten kerülnek megkeresésre a projektmenedzsment közösség tagjai. A kutatás eredményei a kerekasztal során kerülnek ismertetésre és megvitatásra. A kérdőív a www.hte.hu, a www.pmi.hu és a www.pmsz.hu portálokon megtekinthető, de a HTE Titkárságon kérhető az elektronikus elküldés. A kitöltött kérdőív visszaküldésének határideje 2017. február 13.

A Fórumon a kiválasztott témákban 15 perces magyar vagy angol nyelvű (tolmácsolás nincs) előadás megtartására lesz lehetőség, amit 5 perces vita követhet. Az előadási idő meghatározását a Szervező Bizottság a beküldött tartalmi vázlat alapján végzi.

Amennyiben a Fórumon előadást kíván tartani, kérjük az előadás címének és max. 2 A/4 gépelt oldalas tartalmi vázlatának (az előadás célját, fő téziseit tartalmazó) és elfogadás esetén a kiadvány számára történô megírás vállalásának mellékletével a HTE Titkárságra (1051 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 12. 502. iroda, e-mail: info@hte.hu) szíveskedjen eljuttatni legkésőbb

2017. január 30-ig.

Az egyéni előadások és a kerekasztal programok elfogadásáról a Fórum Szervező Bizottsága dönt és írásos értesítést küld 2017. február 20-ig. A Fórum kiadványa elektronikus formában kerül megjelenítésre. Az előadásokat pdf. formátumban (max. 15 old.) az info@hte.hu címre kérjük beküldeni 2017. március 16-ig. Az elfogadott előadásokkal kapcsolatos formai követelményekről az előadók a visszaigazolásban kapnak értesítést.

Kövesse a Fórumot a Facebookon!  
 

PMP, PDU pontok

A Fórumon való részvétellel illetve előadás tartással a PMI PMP minősítéséhez szükséges 6,5 PDU (Professional Development Unit) pont szerezhető. A Fórumon való részvételről illetve előadás tartásról kérésre a HTE Titkárságon kérhető igazolás. A pontok elismertetéséhez szükséges további információk a www.pmi.hu oldalon találhatók.

Legjobb előadó

A hagyományoknak megfelelően a Fórum résztvevői megválasztják a legjobb előadót.

Szponzorok

Szponzorok jelentkezését is várja a Szervező Bizottság. A megkötendő szponzori/támogatói szerződés rögzíti a szponzor kötelezettsége mellett a lehetőségeit, a részére nyújtott szolgáltatásokat (Fórum felhívásain, kiadványán való megjelenés, a Fórum helyszínén megadott méretű reklámfelület elhelyezése). A szerződéseket a HTE 100%-os tulajdonában levő HTEnet Innovációs Nonprofit Kft. köti.

Jelentkezés

Akik hallgatóként kívánnak részt venni a Fórumon, azok számára a jelentkezés és a részvételi díj befizetési határideje:

2017. április 3. hétfő

Részvételi díjak

Részvételi díj: 59.500.-Ft + ÁFA
Részvételi díj előadóknak és HTE, PMI Budapest, PMSZ tagoknak: 54.500.-Ft + ÁFA
Részvételi díj szponzorok szakembereinek: 47.500.-Ft + ÁFA
Részvételi díj vállalatok szakembereinek a 4. befizetett résztvevőtől: 47.500.-Ft + ÁFA
Doktoranduszoknak: 25.000.-Ft + ÁFA
HTE Akadémia által elfogadott dolgozattal pályázó hallgatóknak:    3.150.-Ft + ÁFA

 

A részvételi díj 11.000.-Ft + ÁFA továbbszámlázott ellátást tartalmaz, melyet a kiállított számlán feltüntetünk.

A megegyezett szponzorálási díjról, illetve a Fórum részvételi díjáról a HTEnet Innovációs Nonprofit Kft. a szponzori megállapodás megkötése után, valamint a regisztráció beérkezése után számlát küld.

HTEnet Innovációs Nonprofit kft.
Székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.
Adószám:25325719-2-41
Bankszámlaszám: 1030 0002-1064 3524-4902 0013

Lemondás

Kizárólag írásban lehetséges. A rendezvény előtt 30-15 nap közötti lemondás esetén a részvételi díj 50%-át tudjuk visszautalni. 15 napon belüli lemondás esetén a díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

 

Várjuk előadók, résztvevők, és szponzorok jelentkezését!

Előző kiadvány - jobb oldalt

Előző konferencia kiadvány - 2016

Szponzorok jobb oldalt

Szponzorok 

Pro-COMpass


 

 

Együttműködő partnerek jobb oldalt

Együttműködő partnerek

Építéstudományi Egyesület (ÉTE)
Fővállalkozók Magyarországi Szövetsége (FŐVOSZ)
HTE Projektmenedzsment szakosztály (TIPIK)
Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ)
Magyar Projektmenedzsment Szövetség (PMSZ)
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH
PMI Budapest, Magyar Tagozat (PMI)
Vállalati Architektúra Menedzsment Szakértők Egyesülete (VAMSZ)