A Fórum célja

A világ globalizációja és technológiák fejlődése alapvető változásokat kényszerít ki a szervezetek felépítésében és működésében, a szakemberek együttműködésében, a sikerekhez nélkülözhetetlen egyéni kompetenciák fejlesztésében. Az évente megrendezésre kerülő Fórum, ebben a jubileumi évben is lépést kíván tartani az alkotó-üzleti világ nemzetközi tendenciáival, segítséget nyújtva a projektmenedzsmentben érdekelt vezetőknek és szakembereknek az új megoldások megismerésében, a különböző szakmai kultúrák együttműködését befolyásoló kapcsolatok építésében, a személyes kompetencia fejlesztések kívánatos irányainak megismerésében. Az előttünk álló korban egyre nagyobb szerepe lesz az egyénnek, az egyének együttműködésének, amihez a szervezeteknek is alkalmazkodniuk kell.
A horizontális együttműködés és -irányítás válik meghatározóvá, ami a projektmenedzsmentben jártas menedzserek számára könnyen befogadható. Az együttműködés és a kapcsolatok jobb lehetőséget teremtenek az innovációk megvalósításához, a változások kezeléséhez, a kiemelkedô tehetségek hatékony munkavégzéséhez. A komplex feladat megoldásokban egyre nagyobb szerepet kapnak az egyedi feladatra / projektekre/ programokra szervezett csapatok és a munkájukat szervező projektmenedzsment. 

A Fórum a hazai- és nemzetközi tendenciák  figyelembevételével, a legjobb gyakorlatok, tapasztalatok bemutatásával és megosztásával kívánja elősegíteni a projekt sikert támogató kompetenciák fejlődését, valamint a projektmenedzseri kapcsolati háló fejlődését, az egyéni felelősségvállalás és az ezzel összefüggő kölcsönös szakmai közösségi bizalom növekedését. A hagyományoknak megfelelôen a Fórum a különbözô iparági projekt tulajdonosok és projektmenedzserek éves találkozója, a tapasztalatcsere és kapcsolatépítés helyszíne, mely a hazai szakmai szervezetek mindegyike támogatásával valósul meg.
 

A huszadik, jubileumi Fórum kiemelt projektmenedzsment szakmai kérdései

Ezen témák megvitatására külön szekció szerveződik

 • az államigazgatás kiemelt projektjei az olyan stratégiai jelentőségű, országos projektek munkáját, tapasztalatait tekinti át, mint az oktatás digitális megújítása, kiemelkedő, világszínvonalú sportesemények, nemzetközi kutatás-fejlesztési beruházások. A szekcióban várhatóan országos nagy projektek felelős vezetőinek megszólalása várható. A szekció szervezését Strommer Pál SZB tag vállalta, akit Hegyháti Péter SZB tag segíti a munkájában
 • innováció menedzsment szekció a startup- és nagyvállalati innovációs projektek tulajdonosi és operatív felelősségi kérdéseivel foglakozik. A szekció szervezését Deák Csaba SZB tag végzi, akit Dervalics Ákos SZB tag segíti a munkájában.
 • a munka világának megatrendjei (Future of the Work) szekció, a technológiai fejlődés és a globalizáció hatására változó munka szervezetek, szakember kompetenciák, menedzsment módszertanok kérdésekkel foglalkozik (állás lehetőségek, szükséges kompetenciák, piaci tendenciák, szervezeti formák, motivációs megoldások). A szervezetfejlesztési-, módszertani- és HR kérdések bemutatásába, megvitatásába szociálpszichológusok, szociológusok, szervezetfejlesztők, fejvadászok, vállalati HR szakemberek is bekapcsolódnak. A szekció szervezését Török L. Gábor SZB tag végzi
 • korszerű (state of art) projektmenedzsment megoldások szekció a legújabb menedzsment trendeket (PM 2.0, PM 3.0), felfogásokat (agilitás), módszertanokat / eljárásrendeket (portfoliómenedzsment) kívánja bemutatni. A szekció szervezését Szalay Imre SZB tag végzi.
 • startup- és nagyvállalati innovációmenedzsment projektmenedzsment összefüggései. A szekció szervezését Deák Csaba SZB tag végzi
 • agilis-lean szemlélet a projektmenedzsmentben. A szekció szervezését Csutorás Zoltán SZB tag végzi.
 • az egyéni személyiségtípusok (MBTI) meghatározásával és azok projektmenedzsmentbeli lehetőségeit megvitató workshop is megszervezésre kerül. A workshopot Bálint Ákos és Csanádi Péter SZB tagok szervezik


A kiemelt szekciókban előadást tartani szándékozók jelentkezését várják a szervezéssel és koordinációval megbízott szervező bizottsági tagok 2017. január 9-ig (a HTE Titkárság címén - info@hte.hu)!
 

A kiemelt témák mellett a Fórum az alábbi szakterületekkel kíván foglalkozni:

 • a projektmenedzserek motiválása és ehhez kapcsolódó érdekeltségi rendszer, karrier terv kialakítás és alkalmazásának legjobb gyakorlata
 • a projektmenedzsment alkalmazását segítő vállalati kultúra elemek elemzése (különböző projekt kultúra érettségű szervezetek együttműködése)
 • a távmunka, benne a virtuális munkacsapatok projekt működési lehetőségei, feltételei, gyakorlati eredményei, különös tekintettel a multinacionális projektekre
 • a projekt szponzorok és a projektmenedzserek együttműködése
 • a projekt kommunikáció különböző szintjei, módszerei és gyakorlati megoldásai
 • a tudásmenedzsment projektmenedzsmentbeli alkalmazása
 • projektmenedzsment kompetencia fejlesztések megoldási lehetőségei
 • vállalati hálózatépítés (közösség építés) és szociometria szerepe, alkamazása a projektmenedzsmentben
 • kulturális gátak (műszaki-technikai, pénzügyi-üzleti, menedzseri) eltüntetésének módszerei, eszközei és felelősségei
 • projekt kockázatok vizsgálata, kezelése
 • program- és portfoliómenedzsment jellegzetességei, megoldási lehetőségei, gyakorlati tapasztalatai
 • az innovációs projektek meghatározó kérdései (egyetemi-akadémiai kutatóhelyek és ipar kapcsolata, EU és más nemzetközi kapcsolatok, finanszírozás és szerzői jogvédelem kritikus kérdései, a hatékony működés kompetenciái, az eredmények mérése és elismertetése).
 • projektmenedzsment esettanulmányok bemutatása

A huszadik Fórumon az előadások folyamát, a hagyományoknak megfelelôen a projektmenedzsment hazai jellemzőit és projektmenedzsmentet meghatározóan érintő vállalati-szervezeti kultúra kérdőíves felmérési eredményeit megvitató kerekasztal beszélgetés zárja.

A huszadik Fórumon a munka világának jövőjét vizsgáló szekció szakmai munkájának támogatására a Szervező Bizottság a korábbi évekhez hasonló kérdőíves kutatást szervez a szakmai közösségben. A Szervező Bizottság jóváhagyásával készülő kérdőívvel, interneten kerülnek megkeresésre a projektmenedzsment közösség tagjai. A kutatás eredményei a kerekasztal során kerülnek ismertetésre és megvitatásra. A kérdőív a www.hte.hu, a www.pmi.hu és a www.pmsz.hu portálokon megtekinthető, de a HTE Titkárságon kérhető az elektronikus elküldés. A kitöltött kérdőív visszaküldésének határideje 2017. február 13.

A Fórumon a kiválasztott témákban 15 perces magyar vagy angol nyelvű (tolmácsolás nincs) előadás megtartására lesz lehetőség, amit 5 perces vita követhet. Az előadási idő meghatározását a Szervező Bizottság a beküldött tartalmi vázlat alapján végzi.

Amennyiben a Fórumon előadást kíván tartani, kérjük az előadás címének és max. 2 A/4 gépelt oldalas tartalmi vázlatának (az előadás célját, fő téziseit tartalmazó) és elfogadás esetén a kiadvány számára történô megírás vállalásának mellékletével a HTE Titkárságra (1051 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 12. 502. iroda, e-mail: info@hte.hu) szíveskedjen eljuttatni legkésőbb

2017. január 30-ig.

Az egyéni előadások és a kerekasztal programok elfogadásáról a Fórum Szervező Bizottsága dönt és írásos értesítést küld 2017. február 20-ig. A Fórum kiadványa elektronikus formában kerül megjelenítésre. Az előadásokat pdf. formátumban (max. 15 old.) az info@hte.hu címre kérjük beküldeni 2017. március 16-ig. Az elfogadott előadásokkal kapcsolatos formai követelményekről az előadók a visszaigazolásban kapnak értesítést.

Kövesse a Fórumot a Facebookon!  
 

PMP, PDU pontok

A Fórumon való részvétellel illetve előadás tartással a PMI PMP minősítéséhez szükséges 6,5 PDU (Professional Development Unit) pont szerezhető. A Fórumon való részvételről illetve előadás tartásról kérésre a HTE Titkárságon kérhető igazolás. A pontok elismertetéséhez szükséges további információk a www.pmi.hu oldalon találhatók.

Legjobb előadó

A hagyományoknak megfelelően a Fórum résztvevői megválasztják a legjobb előadót.

Szponzorok

Szponzorok jelentkezését is várja a Szervező Bizottság. A megkötendő szponzori/támogatói szerződés rögzíti a szponzor kötelezettsége mellett a lehetőségeit, a részére nyújtott szolgáltatásokat (Fórum felhívásain, kiadványán való megjelenés, a Fórum helyszínén megadott méretű reklámfelület elhelyezése). A szerződéseket a HTE 100%-os tulajdonában levő HTEnet Innovációs Nonprofit Kft. köti.

Jelentkezés

Akik hallgatóként kívánnak részt venni a Fórumon, azok számára a jelentkezés és a részvételi díj befizetési határideje:

2017. április 3. hétfő

Részvételi díjak

Részvételi díj: 59.500.-Ft + ÁFA
Részvételi díj előadóknak és HTE, PMI Budapest, PMSZ tagoknak: 54.500.-Ft + ÁFA
Részvételi díj szponzorok szakembereinek: 47.500.-Ft + ÁFA
Részvételi díj vállalatok szakembereinek a 4. befizetett résztvevőtől: 47.500.-Ft + ÁFA
Doktoranduszoknak: 25.000.-Ft + ÁFA
HTE Akadémia által elfogadott dolgozattal pályázó hallgatóknak:    3.150.-Ft + ÁFA

 

A részvételi díj 11.000.-Ft + ÁFA továbbszámlázott ellátást tartalmaz, melyet a kiállított számlán feltüntetünk.

A megegyezett szponzorálási díjról, illetve a Fórum részvételi díjáról a HTEnet Innovációs Nonprofit Kft. a szponzori megállapodás megkötése után, valamint a regisztráció beérkezése után számlát küld.

HTEnet Innovációs Nonprofit kft.
Székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.
Adószám:25325719-2-41
Bankszámlaszám: 1030 0002-1064 3524-4902 0013

Lemondás

Kizárólag írásban lehetséges. A rendezvény előtt 30-15 nap közötti lemondás esetén a részvételi díj 50%-át tudjuk visszautalni. 15 napon belüli lemondás esetén a díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

 

Várjuk előadók, résztvevők, és szponzorok jelentkezését!

Előző konferencia kiadvány - 2016

Szponzorok 

Pro-COMpass


 

 

Együttműködő partnerek

Építéstudományi Egyesület (ÉTE)
Fővállalkozók Magyarországi Szövetsége (FŐVOSZ)
HTE Projektmenedzsment szakosztály (TIPIK)
Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ)
Magyar Projektmenedzsment Szövetség (PMSZ)
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH
PMI Budapest, Magyar Tagozat (PMI)
Vállalati Architektúra Menedzsment Szakértők Egyesülete (VAMSZ)