Az első felhívás letölthető pdf változata

Felhívás részvételre

A hazai projektmenedzsment szakma legnagyobb hagyománnyal rendelkezô PM Fórumot a világjárvánnyal kapcsolatos intézkedések miatt 2020-ban le kellett mondanunk. A sorozatot folytatni szeretnénk a 23. Fórumot 2021. április második hetében mindenképpen megszervezve.
A várhatóan online konferencia újfajta kihívásokat kelt életre, másfajta megközelítéseket jelent a szervezés számára. Ezért is kéri a Szervezô Bizottság a szakmai közösség véleményét és támogatását a sikeres forma és megvalósítási mód kialakítására.

Kérjük, hogy a https://www.hte.hu/kerdoiv oldalon elérhetô kérdôívet legkésôbb 2021. január 11-ig szíveskedjen kitölteni.

Kérjük arra is, hogy a 23. PM Fórum elôkészületeirôl tájékoztassa kollégáit, a szakmában dolgozó ismerôseit, és hívja ôket is, hogy jelentkezéssel és a kérdôív megválaszolásával is segítse, hogy együtt a megváltozott helyzetben is sikeresen vigyük tovább szakmai életünk ezen nagyhagyományú eseményét.


Felhívás előadás tartásra

A szakmai célkitûzéseknek megfelelôen a 23. Fórum központi témaként a projektmenedzsment alkalmazkodását vizsgálja a körülvevô környezet gazdasági-üzleti-szervezeti tényezôihez külön figyelemmel a szervezeti kérdésekre, a szervezetbe ágyazott, szervezetben mûködô projektmenedzsmentre.

Ezért a konferencia alcímet is kapott:

PROJEKT – SZERVEZET – VEZETŐ


A Szervezô Bizottság az elôzô évben már elfogadott elôadások mellé vár további elôadásokat ebben a témakörben és az aktuális helyzetünkre reagálva:

  • A digitális munkavégzésre való átállás vállalati mûködést befolyásoló hatásai, különös tekintettel a projektmenedzsment hatékonyságára
  • A szervezeti projektkultúra érettség hatásai a járvány alatti mûködésre, jó példák, iparági sajátosságok
  • A projektmenedzsment sikerességét biztosító stratégia-szervezet-kultúra harmónia fejlesztés megoldásai
  • Generációk együttmûködésének szervezetet befolyásoló összetevôi, generációk eltérô viszonya a projekt munkához a digitális térben
  • A távmunkában, a digitálisan kommunikáló munkacsapatok projekt mûködési lehetôségei, feltételei, szerep változások, gyakorlati eredmények

Jelentkezni a témát bemutató címmel és fô gondolatok bemutatásával (max. 2 A/4 oldal, és elfogadás esetén a kiadvány számára történô 2021. március 18-ig megírás vállalásával) 2021. január 11-ig az info@hte.hu címen lehet. Az elôadás jelentkezések elfogadásáról a Fórum Szervezô Bizottsága dönt és írásos értesítést küld. Az elfogadott-, programba bekerült elôadások elôadói a Fórumon ingyenesen vehetnek részt.

A Fórum kiadványa elektronikus formában kerül megjelenítésre.
Az elôadásokat pdf formátumban (max. 15 oldal) az info@hte.hu címre kérjük beküldeni 2021. március 18-ig.
Az elfogadott elôadásokkal kapcsolatos formai követelményekrôl az elôadók visszaigazolásban kapnak értesítést.
 

Felhívás konferencia részvételre

A 23. Fórumon ismét lehetôség van tapasztalatcserére és kapcsolatépítésre. Bevezetô elôadások tartására neves szociológusok, szociálpszichológusok lesznek felkérve, hogy a szervezetelmélet legújabb eredményeit bemutassák, a szervezeti viselkedés különféle módjait elemezzék és ötleteket adjanak sikeres módszertanok alkalmazására. A projektek szervezeti beilleszkedését sikeres vállalati vezetôk (CEO-CIO-PMO) elemzik.
A hagyományoknak megfelelôen a Fórumon mutatkoznak be tapasztalataikkal a 2019 és 2020 ÉV PROJEKTMENEDZSERE díj nyertesei.

Részvételi jelentkezés határideje: 2021. március 31.

 

Felhívás szponzorációra

Szponzorok jelentkezését is várja a Szervezô Bizottság 2021. március 31-ig.

A megkötendô támogatói szerzôdés rögzíti a támogató kötelezettsége mellett a lehetôségeit, a részére nyújtott szolgáltatásokat:

  • megjelenés a Fórum kiadványain, meghirdetésein, sajtóközleményekben
  • logó elhelyezése a Fórum honlapján a támogatók között
  • az elôadások szüneteiben videó ismertetôk lejátszása
  • támogatás tényének megemlítése a Fórum megnyitójában és zárszavában

A megegyezett szponzorálási díjról, illetve a Fórum részvételi díjáról a HTE a szponzori megállapodás megkötése után, valamint a jelentkezési lap beérkezése után számlát küld.
 

Fontos dátumok

Előadók jelentkezése rövid (féloldalas kivonattal): 2021. január 11.
Kérdőív kitöltés: 2021. január 11.
Végleges, teljes előadások leadása a kiadványba: 2021. március 18.
Jelentkezés szponzorációra: 2021. március 31.
Részvételi jelentkezés: 2021. március 31.

A Fórumon való részvétellel, illetve elôadás tartással a PMI PMP minôsítéséhez szükséges 6,5 PDU (Professional Development Unit) pont szerezhetô.
A pontok elismertetéséhez szükséges további információk a http://www.pmi.hu oldalon találhatók.

A Fórumon való részvételrôl, illetve elôadás tartásról igény esetén a HTE Titkárságon kérhetô igazolás.

Várjuk elôadók, résztvevôk, és szponzorok jelentkezését!
 

A rendezvény támogatói

Pro-COMpass
 

 

Együttműködő partnerek

FŐVÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (FŐVOSZ)
HTE PROJEKTMENEDZSMENT SZAKOSZTÁLY (TIPIK)
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI ÜGYNÖKSÉG (KIFÜ)
MAGYAR PROJEKTMENEDZSMENT SZÖVETSÉG (PMSZ)
NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG (NJSZT)
PMI BUDAPEST MAGYAR TAGOZAT

 

Média partner

MFOR.HU