Koronavírus (COVID-19)

03.16.
Figyelembe véve a 2020. március 11-én a koronavírus okozta járvánnyal kapcsolatosan kiadott kormány határozatot, az április 2-ra tervezett 23. Projektmenedzsment Fórum nem kerül megrendezésre.

A rendezvényre regisztrált előadókkal, résztvevőkkel és a szponzorokkal hamarosan felvesszük a kapcsolatot. 

A kiadvány sorsáról március végén döntünk, a döntésről tájékoztatást adunk a rendezvény honlapján.

Köszönjük az előadók, résztvevők, támogató cégek megértését. Igyekszünk olyan döntéseket és intézkedéseket hozni ebben a rendkívüli helyzetben, mely a legtöbb érintett számára elfogadható megoldást jelent.

 

03.12.
A szállodával elindultak az egyeztetések, a Fórum elhalasztásáról vagy meg nem tartásáról jövő héten, azaz március 22-ig hozunk döntést, melyet a honlapon közzéteszünk. A kiadvány szerkesztése továbbra is folyik; kérjük az előadókat, hogy küldjék be előadásukat a szekció elnöküknek a megadott határidőig. 
 

03.10.
A Projektmenedzsment Fórum szervezői folyamatosan nyomon követik a koronavírussal kapcsolatos eseményeket. A konferenciát – a jelen információk alapján – az eredeti terveknek megfelelően tartjuk meg. A regisztrációs oldalon közzétesszük, ha bármi rendkívüli megelőző intézkedés bevezetése, a rendezvény esetleges elhalasztása szükségessé válik. A már regisztrált résztvevőket az általuk megadott elérhetőségeken értesítjük.

A Projektmenedzsment Fórum célja

A hazai projektmenedzsment szakma legnagyobb hagyománnyal rendelkezô PM Fórum konferenciára immáron a 23. alkalommal kerül sor 2020-ban. A Fórum ez alkalommal is kiváló alkalom a kapcsolatépítésre, az ötletek cseréjére, a szakmai beszélgetésekre.
A projektek általában nem magukban mûködnek, hanem vállalati, szervezeti környezetben támogatásért, erôforrásokért versenyezve az operatív feladatokkal és más projektekkel együtt, párhuzamosan futnak. Ezen összefüggések illetve a projektmenedzsment munkára, gyakorlatra való hatását: a szervezeti projektmenedzsmentet, a projektmenedzser szervezetben tematikát választotta központi motívumnak a 23. PM Fórum. Évek óta a konferenciához kapcsolódó felmérés ad képet és egyedálló idôsort a szakma hazai helyzetérôl. A szokásos második, változó tematikájú rész kérdései ezúttal a szervezeti projektmenedzsmentre vonatkoznak hozzájárulva evvel a fô téma kifejtéséhez.

Felhívás részvételre

A 23. Fórumon ismét lehetôség van a legújabb hazai- és nemzetközi megoldások megismerésére, tapasztalatcserére a sikeres gyakorlatokról, és az együttmûködéshez nélkülözhetetlen bizalom építést szolgáló, szakmai kapcsolat építésre.

Tematika:

 • Ismét neves előadók (key note) meghívásával is segíti a Fórum az ismeretszerzést. (Várható előadás a szervezeti krízisek, vakságok, konfliktusok témájában, de a vállalaton belüli informális szervezeti hatásokról is.)
 • A szervezetelmélet aktuális fő irányai és azok hatása a PM-re
 • A projektportfolió mint a szervezeti stratégia megvalósításának eszköze, ennek kezelési módszerei, értékelési, visszamérési eszközei, jó gyakorlatai
 • A projekt életciklus (az ötlettől a projekt indításhoz szükséges definiáltságig) követésének, menedzselésének megközelítései, döntési pontjai, döntési felhatalmazások – a projekt governance folyamatok megvalósítási mintái
 • A szervezeti projektkultúra érettsége, fejlesztésének jó példái, a tudatos projekt szerepek, a projekt szereplôk felkészültsége, felkészítése
 • A szervezeti projekt kultúra érettségi szintjei, ezek értékelésének módjai, s ezek függnek-e szervezettípusonkénti, iparágankénti különbözőségek
 • A szervezetben mennyire elfogadottak, egységesek, begyakorlottak a projektszerepkörök, hogyan fejleszthetőek (szponzor, projektiroda, portfoliómenedzser, projektmenedzser, projekt koordinátor, stb.)
 • A hazai projektmenedzsment szakma helyzetére illetve a szervezeti projektmenedzsmentre vonatkozó kérdőíves kutatás eredményeit Török L. Gábor szociológus publikálja a Fórumon. A kérdőív decemberben lesz elérhetô a www.hte.hu, a www.pmsz.hu, a www.pmi.hu elektronikus portálokon megadott címen. A kitöltésre 2020. február 18-ig lesz lehetőség.
   

Felhívás előadásra

A fenti témaajánlásokon, kiemelt elvetések mellett még szokásosan a projektmenedzsment aktuális témáiról, jó gyakorlatokról, sikeres vagy nem mindenben sikeres projekt tapasztalatokról, esetekről szóló elôadásokat is vár a Fórum.
Jelentkezni a témát bemutató címmel és fő gondolatok bemutatásával (max. 2 A/4 gépelt oldal) és elfogadás esetén a kiadvány számára történő 2020. március 13-ig megírás vállalásával) 2020. január 10-ig – info@hte.hu címen lehet.
Az előadás jelentkezések elfogadásáról a Fórum Szervező Bizottsága dönt és írásos értesítést küld 2020. február 14-ig.
A Fórum kiadványa elektronikus formában kerül megjelenítésre. Az előadásokat pdf. formátumban (max. 15 old.) az info@hte.hu címre kérjük beküldeni 2020. március 13-ig. Az elfogadott előadásokkal kapcsolatos formai követelményekről az elôadók visszaigazolásban kapnak értesítést.

Felhívás szponzorációra


A projektmenedzsment szakmaiság iránti elkötelezettséget mutató szponzor a legrégebbi elismert hazai projektmenedzsment konferenciát támogatja. E mellett megjelenik

 • a Fórum felhívásain,
 • ISBN számmal rendelkező kiadványban,
 • a sajtóközleményekben és az intenzív social media kampányban,
 • a Fórum helyszínén megadott méretû reklámfelületen és beküldött szóróanyagokban


A megegyezett szponzorálási díjról, illetve a Fórum részvételi díjáról a HTE a szponzori megállapodás megkötése után, valamint a jelentkezési lap beérkezése után számlát küld.

 

Fontos dátumok


Előadók jelentkezése rövid (féloldalas kivonattal): 2020. január 10.
Jelentkezés szponzorációra: 2020. január 31.
Előadások elfogadása: 2020. február 14.
Kérőív kitöltés: 2020. február 18.
Végleges, teljes előadások leadása a kiadványba: 2020. március 13.
Részvételi jelentkezés: 2020. március 27.

Részvételi díj


Általános részvételi díj: 69.500.- Ft + ÁFA
Részvételi díj előadóknak és HTE, NJSZT, PMI Budapest, PMSZ tagoknak: 62.500.-Ft + ÁFA
Részvételi díj szponzorok szakembereinek és vállalatok szakembereinek a 4. befizetett résztvevőtől: 57.500.-Ft + ÁFA
Doktoranduszoknak: 30.000.-Ft + ÁFA
HTE Akadémia által elfogadott dolgozattal pályázó hallgatóknak: 4.000.-Ft + ÁFA

A részvételi díj 14.000.-Ft + ÁFA továbbszámlázott ellátást tartalmaz, melyet a kiállított számlán feltüntetünk.

Lemondás


Kizárólag írásban lehetséges. A rendezvény előtt 30-15 nap közötti lemondás esetén a részvételi díj 50%-át tudjuk visszautalni. 15 napon belüli lemondás esetén a díjat nem áll módunkban visszatéríteni.


Várjuk előadók, résztvevők, és szponzorok jelentkezését!

 

A Fórum helyszíne

Danubius Hotel Aréna
Ifjúság útja 1-3.,1148 Budapest, Magyarország


A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI


LEGRAND MAGYARORSZÁG
PRO-COMPASS
T-SYSTEMS


A SZERVEZÉSBEN EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK


ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET (ÉTE)
FÔVÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (FÔVOSZ)
HTE PROJEKTMENEDZSMENT SZAKOSZTÁLY (TIPIK)
INFORMATIKAI, TÁVKÖZLÉSI ÉS ELEKTRONIKAI VÁLLALKOZÓK SZÖVETSÉGE (IVSZ)
MAGYAR PROJEKTMENEDZSMENT SZÖVETSÉG (PMSZ)
NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG (NMHH)
NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP - TUDOMÁNYI TÁRSASÁG (NJSZT)
PMI BUDAPEST MAGYAR TAGOZAT

MÉDIA PARTNER

MFOR.HU

  A Fórum helyszíne

  Danubius Hotel Aréna
  Ifjúság útja 1-3.,1148 Budapest

A rendezvény támogatói

Pro-COMpass
 

 

Együttműködő partnerek

ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET (ÉTE)
FŐVÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (FŐVOSZ)
HTE PROJEKTMENEDZSMENT SZAKOSZTÁLY (TIPIK)
INFORMATIKAI, TÁVKÖZLÉSI ÉS ELEKTRONIKAI VÁLLALKOZÓK SZÖVETSÉGE (IVSZ)
MAGYAR PROJEKTMENEDZSMENT SZÖVETSÉG (PMSZ)
NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG (NJSZT)
PMI BUDAPEST MAGYAR TAGOZAT

Média partner

MFOR.HU