A Fórum célja

A globalizálódó világban a komplex rendszerek versenyelőnyt eredményező megvalósításának hatékony módszere a projektmenedzsment, amit nem nélkülözhetnek az innovativitást jelentő programok sem. A rendkívül sokrétű menedzsment módszertan, a virtuális környezet, a sokféle munkakultúrájú szakember együttműködés irányítása különleges személyiség jegyekkel és szakmai felkészültséggel rendelkező szakembereket igényel.  A Fórum elő kívánja segíteni a projekt tulajdonosok/szponzorok/ és projektmenedzserek kompetencia (tudás-képesség-attitűd-tapasztalat) fejlesztését, az innovációs vállalati folyamatokban a projektmenedzsment alkalmazását, a projektmenedzsment kultúra hazai fejlődését a legjobb gyakorlat és az elmúlt időszakban született elméleti eredmények bemutatásával. A hagyományoknak megfelelően a Fórum lehetőséget biztosít a különböző iparágak projekt tulajdonosainak és projektmenedzsereinek személyes kapcsolat- és bizalom építésre, a tapasztalatok kicserélésére.

17.  Projektmenedzsment Fórum
2014. április 10. (csütörtök) Thermal Hotel Margitsziget, Budapest

 

Felhívás letölthető
Jelentkezési lap letölthető

A Fórum kiemelt társadalmi-gazdasági témái

(melyek megvitatására szekció szerveződik)

 • az államigazgatást és közigazgatást érintő innovációk projektmenedzsment kérdéseinek, jövőbeli igényeinek bemutatása.  A szekció szervezését Strommer Pál SZB tag vállalta. A szekció szervezésében közreműködést ajánlott Pethő Éva SZB tag.

 • az innovációban érintett vállalkozások projektmenedzsment alkalmazásának lehetőségei, feltételei, megoldási lehetőségei. A szekció szervezését Deák Csaba SZB tag végzi.
   

Kiemelt projektmenedzsment szakmai kérdések

 • a projektmenedzser munkaköre és szükséges kompetenciái. A szekció kerekasztalának témái: Milyen elvárásokat támasztanak, milyen kompetenciákat keresnek a fejvadászok, a HR-esek? Mit néznek a szakmai életrajzokban (CV), az interjúk során? Nehéz-e ma jó projektmenedzsert találni? Van-e olyan, hogy „jó PM", aki bárhol megállja a helyét? Tudnak-e ágazatot váltani a PM-ek?  A szekció szervezését Bozsár Gabriella SZB tag végzi.
 • vállalati szervezeti kultúra és kapcsolata a projektmenedzsment kultúrával. A nemzetközi-tudományos megalapozottságú kérdőíves felmérés 2014. január folyamán kerül lebonyolításra.   A kérdőíves kutatás eredményei a Fórumot záró kerekasztal beszélgetésen kerülnek bemutatásra Török L. Gábor szociológus, SZB tag munkájának eredményeképpen.
 • a virtuális projektmenedzsment gyakorlat vizsgálata a Magyarországon működő nemzetközi shared service centerek tapasztalatai alapján. A szekció szervezését Szalay Imre (PMI Budapest- Vodafone Magyarország) SZB tag végzi.
 • az építőipar projektmenedzsment gyakorlata, melynek célja, hogy az építőipari projekt tapasztalatok felhasználásra kerülhessenek más iparágakban, illetve az építőipar szakemberek használható, csúcstechnológiából származó menedzsment ismeretekhez jussanak. A szekció szervezését Szádeczky-Kardoss Gábor SZB tag végzi.  

A kiemelt szekciókban előadást tartani szándékozók jelentkezését várják a szervezéssel és koordinációval megbízott szervező bizottsági tagok 2014. január 6-ig (a HTE Titkárság címén)!
 

A kiemelt témák mellett hangsúlyt kapnak

 • a projektmenedzsment alkalmazását segítő vállalati kultúra elemek elemzése
 • a projekt portfoliómenedzsment gyakorlati megoldásai, különös tekintettel a stratégiai célokhoz való illeszkedésre
 • a projektmenedzserek motiválása és ehhez kapcsolódó érdekeltségi rendszer, karrier terv kialakítás és alkalmazásának legjobb gyakorlata
 • a távmunka, benne a virtuális munkacsapatok projekt működési lehetőségei, feltételei, gyakorlati eredményei, különös tekintettel a multinacionális projektekre
 • a projekt szponzorok és a projektmenedzserek együttműködése
 • a projekt kommunikáció különböző szintjei, módszerei és gyakorlati megoldásai
 • kulturális gátak (műszaki-technikai, pénzügyi-üzeleti, menedzseri) eltüntetésének módszerei, eszközei és felelősségei
 • képzés és gyakorlat szerepe a PM kompetencia fejlesztésében. Iskolák, módszerek, minősítések, munkahelyek szerepe a projektmenedzserek karrier építésében
 • projektek értékelése, - auditálása, - minőségbiztosítása
 • tudásmenedzsment szerepe és hozzájárulása a projekt sikerben
 • projekt kockázatok kezelése
 • a folyamatmenedzsment kritikus kérdései és ezek megoldásában a projektmenedzsment szerepe
   

Felmérés

A tizenhetedik Fórumon az előadások folyamát, a hagyományoknak megfelelően a projektmenedzsment hazai jellemzőit és projektmenedzsmentet meghatározóan érintő vállalati-szervezeti kultúra kérdőíves felmérési eredményeit megvitató kerekasztal beszélgetés zárja. A kérdőíves kutatást Török L. Gábor szociológus irányítja. A Szervező Bizottság jóváhagyásával készülő kérdőívvel, interneten kerülnek megkeresésre a projektmenedzsment közösség tagjai. A kérdőív a www.hte.hu, www.pmi.hu, www.pmsz.hu, www.ivsz.hu, www.fovosz.hu  portálokon megtekinthető, várhatóan 2013. december közepétől.

A kitöltés határideje: 2014. február 17.
 

Előadásra jelentkezés

A Fórumon a kiválasztott témákban 15-20 perces magyar vagy angol nyelvű (tolmácsolás nincs) előadás megtartására lesz lehetőség, amit 5 perces vita követhet. Az előadási idő meghatározását a Szervező Bizottság a beküldött tartalmi vázlat alapján végzi.

Amennyiben a Fórumon előadást kíván tartani, kérjük a jelentkezési lapot kitöltve, az előadás címének és max. 2 A/4 oldalas tartalmi vázlatának (az előadás célját, fő téziseit tartalmazó) és elfogadás esetén a kiadvány számára történő megírás vállalásának mellékletével a HTE Titkárságra (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8., e-mail: info@hte.hu) szíveskedjen eljuttatni legkésőbb.

2014. január 30-ig.

Az egyéni előadások és a kerekasztal programok elfogadásáról a Fórum Szervező Bizottsága dönt és írásos értesítést küld 2014. február 17-ig.

A Fórum kiadványa elektronikus formában kerül megjelenítésre. Az előadásokat  pdf. formátumban (max. 15 old.) az info@hte.hu címre  kérjük beküldeni

2014. március 10-ig

/Az elfogadott előadásokkal kapcsolatos formai követelményekről az előadók a visszaigazolásban kapnak értesítést./
 

PMP, PDU pontok

A  Fórumon való részvétellel illetve előadás tartással a PMI PMP minősítéséhez szükséges PDU (Professional Development Unit) pontok szerezhetők. A Fórumon való részvételről illetve előadás tartásról kérésre a HTE Titkárságon kérhető igazolás. A pontok elismertetéséhez szükséges további információk a www.pmi.hu oldalon találhatók.
 

Legjobb előadó

A hagyományoknak megfelelően a Fórum résztvevői megválasztják a legjobb előadót.
 

Szponzorok

Szponzorok jelentkezését is várja a Szervező Bizottság 2014. február 12-ig. A megkötendő szponzori/támogatói szerződés rögzíti a szponzor kötelezettsége mellett a lehetőségeit, a részére nyújtott szolgáltatásokat (Fórum felhívásain, kiadványán való megjelenés, a Fórum helyszínén megadott méretű reklámfelület elhelyezése)
 

Jelentkezés

Akik hallgatóként kívánnak részt venni a Fórumon, azok számára a jelentkezési lap visszaküldési és a részvételi díj befizetési határideje:

2014. április 7.
 

Részvételi díjak

Részvételi díj: 54.500.-Ft + ÁFA
Részvételi díj előadóknak és HTE, PMI Budapest, PMSZ tagoknak: 49.500.-Ft + ÁFA
Részvételi díj szponzorok szakembereinek és vállalatok szakembereinek a 4. befizetett résztvevőtől: 42.500.-Ft + ÁFA
Doktoranduszoknak: 25.000.-Ft + ÁFA
HTE Akadémia által elfogadott dolgozattal pályázó hallgatóknak:    3.500.-Ft + ÁFA

 

A részvételi díj 8.000.-Ft + ÁFA továbbszámlázott ellátást tartalmaz, melyet a kiállított számlán feltüntetünk.

A megegyezett szponzorálási díjról, illetve a Fórum részvételi díjáról a HTE a szponzori megállapodás megkötése után, valamint a jelentkezési lap beérkezése után számlát küld.
 

Lemondás

Kizárólag írásban lehetséges. A rendezvény előtt 30-15 nap közötti lemondás esetén a részvételi díj 50%-át tudjuk visszautalni. 15 napon belüli lemondás esetén a díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

 

Várjuk előadók, résztvevők, és szponzorok jelentkezését!

Szponzorok 

 
Pro-COMpass
 

 

Együttműködő partnerek

Építéstudományi Egyesület (ÉTE)
Fővállalkozók Magyarországi Szövetsége (FŐVOSZ)
HTE Projektmenedzsment szakosztály (TIPIK)
Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ)
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ)
Magyar Projektmenedzsment Szövetség (PMSZ)
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH
PMI Budapest, Magyar Tagozat (PMI)

Média Partner

mfor.hu