Tiszteletbeli elnökök

Huszty Gábor (2014)
Pap László (2006)
Sallai Gyula (2011)
Zombory László (2006)

 

Tiszteletbeli szenátorok

Antal László (2010, 2015, 2019)
Ágoston György (2011, 2016, 2020)
Bölcskei Imre (2011, 2016, 2020)
Drozdy Győző (2009, 2015, 2019)
Gefferthné Halász Edit (2010, 2015, 2019)
Gosztony Géza (2011,2016, 2020)
Gödör Éva (2010, 2015, 2019)
Gyenes Péter (2017)
Halász Miklós (2010, 2015, 2019)
Hanzó Lajos (2013, 2018)

Hazay István (2009, 2015, 2019)
Horváth László (2012, 2017)
Jereb László (2009, 2015, 2019)
Kolláth Gábor (2011, 2016, 2020)
Lajtha György (2009, 2015, 2019)
Máté Mária (2011, 2016, 2020)
Schmideg Iván (2010, 2015, 2019)
Szíjártó Zoltán (2017)
Takács György (2009, 2015, 2019)

 

Az Egyesület tagjait és tiszteletbeli tagjait az Egyesületben kifejtett évtizedes áldozatos társadalmi munkásságért, illetve az Egyesület elismertségéért, eredményességéért végzett kiemelkedő tevékenységért az Egyesület közgyűlése tiszteletbeli szenátorrá nyilváníthatja. Az erre vonatkozó javaslatot az elnökség készíti elő, tekintetbe véve, hogy a tiszteletbeli szenátorok száma nem haladhatja meg a szenátus rendes tagjainak számát. A javaslatot jóváhagyásra az Egyesület elnöke terjeszti a közgyűlés elé. A cím adományozását követő öt évig érvényes, adományozása megismételhető.

Az Egyesület elnöksége kiemelt egyesületi feladatot ellátó, de a szenátusban szavazati joggal nem rendelkező személyeket, megbízatásuk időszakára, de legfeljebb egy évre címzetes szenátori címmel ruházhatja fel. A címmel való felruházás megismételhető, azonban a címet egyidejűleg legfeljebb tíz személy viselheti.

Az Egyesület megválasztott elnökeit, leköszönésük után érdemei elismeréseként az Egyesület közgyűlése tiszteletbeli elnökének nyilváníthatja. Az erre vonatkozó javaslatot jóváhagyásra az Egyesület aktív elnöke terjeszti a közgyűlés elé.

Az elismerő címek visszavonásáról – indokolt esetben – a közgyűlés dönt.        / HTE Alapszabály 1. függelék 5. pont /

*Zárójelben a megválasztásuk időpontja.

Tiszteletbeli tagok

Antalné Zákonyi Magdolna
Tihanyi Katalin

 

Korábbi Tiszteletbeli Elnökök

Gordos Géza  (2006-2014)
Köveskuti Lajos (2009-2014)

Korábbi Tiszteletbeli Szenátorok

Antalné Zákonyi Magdolna (2009-2015)
Bacsárdi László (2018)
Berceli Tibor (2012-2017)
Csopaki Gyula (2012-2017)
Fodor István (2009-2015)
Halmi Gábor (2009-2015)
Heckenast Gábor (2009-2018)
Jutasi István (2010-2011)
Kántor Csaba (2011-2016)
Maradi István (2011-2016)
Vozák László (2010-2015)
Nemes László (2014-2020)

Korábbi Címzetes szenátorok

Gerhátné Udvary Eszter - tudományos terület, diplomaterv és szakdolgozat pályázat (2014. július 2.- 2015. július 2.)
Vida Rolland - külső kapcsolati terület, IEEE kapcsolattartás (2014. július 2. - 2016. június 3.)
Hoffmann Péter - HTE Akadémia, HTE fiatalok (2015. június 3. - 2016. június 2.)
Mester Máté a HTE gazdasági tevékenységével kapcsolatos feladatok segítése (2016. október 18. - 2017. október 17.) 
Bacsárdi László (2017. október 12. ill. 2016. október 18. - az űrkutatással és a fiatalokkal való HTE kapcsolat erősítése)