Vissza

Vida Rolland az IEEE Sensors Council vezetőségi tanácsában

Idén januárban Vida Rolland, a HTE címzetes szenátora, az IEEE Sensors Council vezetőségi tanácsának (Administrative Committee – AdCom) szavazati jogú tagja lett, mint az IEEE Vehicular Technology Society (IEEE VTS) képviselője. A kinevezés két évre szól (2015-2016), és egyszer megújítható. Eddig ezt a tisztséget maga az IEEE VTS elnöke, Fabrice Labeau töltötte be.


Az IEEE Sensors Council (http://www.ieee-sensors.org/) 1998-ban alakult, azzal a céllal hogy összefogja az IEEE különböző szakmai csoportjaiban folyó, szenzorokkal és szenzorhálózatokkal foglalkozó tevékenységeket. A szervezetnek több saját működtetésű tudományos folyóirata és konferenciája van (IEEE Sensors Journal, IEEE Internet of Things Journal, IEEE Sensors Conference, IEEE World Forum on Internet of Things), és az IEEE egyik legdinamikusabban fejlődő csoportja. Az összes olyan IEEE tagegyesület (society), amelynek a látókörébe tartoznak a szenzorok, rendelkezik egy-egy képviselővel az IEEE Sensors Council vezetőségében; jelenleg 25 ilyen tagegyesület van, ezek között található az IEEE Vehicular Technology Society is.

 

Az IEEE Sensors Council vezetőségi tanácsa évente egyszer ülésezik az aktuális IEEE Sensors konferencia helyszínén. Idén novemberben ez az ülés Busanban, Dél-Koreában lesz. Mindemellett természetesen a tanács munkáját rendszeres telefonkonferenciák és elektronikus levelezési listák segítik. Említésre méltó, hogy Vida Rolland 2014 óta egy másik tagegyesület, a több mint 50.000 tagot számláló IEEE Communications Society egyik fontos bizottságának is tagja, operatív igazgatóként.