Vissza

Új elnök a HTE élén

A HTE május 14-én tartotta tisztújító taggyűlését: az egyesület új elnöke dr. Magyar Gábor lett. Leköszönő elnökünknek, dr. Huszty Gábornak ezúttal is köszönjük három éves, állhatatos munkáját, akit a taggyűlés tiszteletbeli elnöknek választott.


Dr. Magyar Gábor a BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszékének vezetője, az MTA Távközlési Tudományos Bizottságának tagja. 1985 óta aktív részese a HTE életének, 2011-től alelnöke is. Tervei között szerepel egyebek mellett a szakosztályok és az elnökség közötti kapcsolat erősítése, valamint a hagyományok őrzése mentén az egyesület pártatlan szakértői imázsának építése. Új alelnökünk
Szijártó Zoltán (KIFÜ) lett, aki többek között a projektmenedzsment kultúra terjesztését tűzte ki célul.
Az egyesület főtitkára Bartolits István (NMHH), a BME címzetes docense maradt, aki 1978 óta tagja a HTE-nek. Egyik fő célja, hogy az egyesületi tagságot a fiatalok körében is vonzóvá tegye, az ehhez szükséges programok kialakításán már dolgozik.

Az új elnökség


Magyar Gábor
elnök

Szijártó Zoltán
alelnök


Bartolits István
főtitkár

Kissné Akli Mária
főtitkár-helyettes

 


Gyenes Péter
Tagságfejlesztési területért
felelős elnökségi tag

Imre Sándor
Tudományos területért
felelős elnökségi tag

Kis Gergely
Gazdasági területért
felelős elnökségi tag


Németh Monika
Külső kapcsolati területért
felelős elnökségi tag


Putz József
Szakmai közösségi területért
felelős elnökségi tag

 

Az elnökség az Egyesület választott ügyvezetése, operatív ügyintéző és képviseleti vezető szerve, amely intézi és szervezi az Egyesület tevékenységét.

Az Egyesület elnöksége 9 választott, szavazati joggal rendelkező főből áll. Az elnökség tagjai: az elnök, alelnök, főtitkár, főtitkárhelyettes, valamint a tudományos, gazdasági, tagságfejlesztési, szakmai közösségi és külső kapcsolati területért felelős elnökségi tagok. Az elnökségi ülések állandó résztvevője tanácskozási joggal az ügyvezető igazgató, az ellenőrző bizottság elnöke és az etikai bizottság elnöke.                                         / részlet az Alapszabályból /