Vissza

Szakmai közösségek pályázat 2021

A HTE Elnöksége az Alapszabályban meghatározott célok megvalósítása érdekében – az elmúlt évekhez hasonlóan – ösztönözni kívánja az Egyesület keretei közt működő szakmai közösségek munkáját. A 2021. évben a szakmai közösségek munkájának támogatási keretösszegére nettó 1.500.000 Ft került jóváhagyásra az elnökség által, amelyet 3 módon lehet felhasználni: online modul támogatás formájában évközi lehívás alapján, előre tervezett, pályázat útján elnyert támogatás, illetve eseti támogatás formájában. Határidő: 2021. február 15.


Program a HTE szakmai közösségek tevékenységeinek 2021. évi támogatására

A program célja:

A HTE Elnöksége az Alapszabályban meghatározott célok megvalósítása érdekében – az elmúlt évekhez hasonlóan – ösztönözni kívánja az Egyesület keretei közt működő szakmai közösségek munkáját. A 2021. évben a szakmai közösségek munkájának támogatási keretösszegére nettó 1.500.000 Ft került jóváhagyásra az elnökség által, amelyet 3 módon lehet felhasználni:

 • 400 eFt pályázható: Minden, a pályázati feltételeknek megfelelő és egyénileg vagy csoportosan pályázó szakosztály jogosult az online modul támogatásra évközi lehívás alapján.
 • 900 eFt pályázható: Előre tervezett, pályázat útján elnyert támogatásra reality és virtual reality modul körében.
 • 200 eFt eseti keret: Eseti támogatás formájában év közben lehet igénybe venni, ha a támogatást kérő a pályázati feltételeknek egyébként megfelel. Ez elsősorban a kisebb, év közben felmerülő kiadások fedezésére ad lehetőséget.

A támogatási program elsősorban az Alapszabályban rögzített közhasznú célok magas színvonalú és hatékony megvalósításának érdekében jött létre, amely kiterjed a HTE összes szakmai közösségére (szakosztályok, munkahelyi, területi csoportok). A program további célja, hogy

• ösztönözze a szakmai tevékenységeket,
• a szakmai közösségekbe még több tagot bevonjon,
• segítse és erősítse az online jelenlétet,
• növelje online jelenlétünk látogatottságát és hírtartalmát,
• növelje tevékenysége révén a HTE jogi tagjainak és szponzorainak számát.
• segítse a szakmai érdeklődőket és az online jelenlét növelését.

dr. Darabos Zoltán
Szakmai közösségi területért felelős elnökségi tag

 

1. A programban való részvétel előfeltétele

Annak érdekében, hogy a szakmai közösség pályázata a HTE egészének a fejlődését is biztosítsa, a programban való részvétel feltétele a következőkben felsorolt vállalások közül legalább egynek a vállalása. A szakmai közösség akkor pályázhat, ha

 • Online jelenléte a HTE web oldalán vagy a Youtube vagy a Facebook csatornáján megvalósul.
  vagy
 • Évi legalább 6 szakmai rendezvényre vállalást tesz.
  vagy
 • Legalább egy olyan, minimum 40 fős nagyrendezvény szervezését vállalja, amely sajtóban is megjelentethető, kellően kiemelve benne a HTE szerepét. A résztvevők számába beleszámít az online jelenlét is.
  vagy
 • Legalább 10 %-os HTE taglétszám vagy legalább 10 fős növekedést ér el a pályázati időszak alatt vállalásként.

A négyféle vagylagos vállalásból egy pályázó többet is vállalhat, ezt az elbírálásnál pozitív értelemben figyelembe vesszük. Amennyiben a szakmai közösség az év folyamán egyetlen vállalást sem teljesít, akkor a következő évi pályázati indulásból automatikusan kizárja magát.


2. A program által támogatott tevékenységek köre

Pályázatot HTE szakmai közösségek nyújthatnak be egyénileg vagy csoportban a következő kiadások felhasználására az alábbi 3 modul körében.

2.1. Online modul

Aki kezdő az online jelenlétben, egyszerűbb célokkal tegye meg az első lépést az online térben. Képezzük és bátorítsuk valamennyi tagunkat az online térben való részvételre nemtől és kortól függetlenül.

Keretösszege a pályázati feltételeknek megfelelő pályázó szakmai közösségek, csoportos pályázat esetén a csoport, számára

nettó 40 eFt.

 • Eszközök (pl. mobil konferenciához fülhallgató, kamera, mobil tartó, stb),
 • Erőforrások (pl. eszköz bérlet, szoftver licensz, előadói template költség, legális fényképek, kimutatások beszerzése, stb).

2.2. Reality modul

A fizikai térben megvalósuló események, megjelenések támogatása.

 • Terembérlés rendezvények céljára,
 • Rendezvényhez kapcsolódó ellátás (kávé, víz, szendvics, üdítő, stb.),
 • Útiköltség (egy személyre vasúti vagy távolsági busz menetjegy, több személy esetén benzinköltség vagy busz bérlése),
 • Nyomtatott anyagok (szórólapok, plakátok, programfüzetek stb.),
 • Média megjelenések (riportok, cikkek, közlemények), olyan esetekben, ahol a HTE népszerűsítése, szakmai presztízsének kihangsúlyozása az elsődleges,
 • Részvételi regisztrációs díjak.

2.3. Virtual reality modul

A járvány elmúltával is meg kell őrizni online képességeinket.

 • Online jelenléti költségek, benne online közvetítés, vágás,
 • Hallássérült vagy gyengénlátó emberek számára videofelvétel feliratozás, automatikus szöveg felolvasás, alámondás HTE események vonatkozásában,
 • HTE határon túli magyarok körében megvalósuló jelenlétének erősítése,
 • HTE hírek, előadások angol vagy több nyelvű előállítása,
 • Eddigi nyomtatott kiadványok megjelentetése elektronikus kiadványként (e-book,hangos könyv, stb).

Minden modulra és az eseti támogatásra is vonatkozik, hogy az elszámolás előzetes költségterv (mit, mire, mikor, mennyit) benyújtását követően, a szakmai közösségi területért felelős elnökségi taggal való előzetes egyeztetés után, számla ellenében (a számla kiállításával kapcsolatban a kiállítás előtt keressétek a Titkárságot) utólag történik (esetleges reprezentációs költség esetén a keretbe beleértendő a HTE részéről fizetendő járulék is).


3. A pályázatok további feltételei, értékelési szempontjai

A HTE valamely szakmai közössége abban az esetben kaphat támogatást, amennyiben megfelel az alábbi feltételeknek:

 • Működése az Alapszabályban rögzített kritériumokkal történik;
 • A szakmai közösség a munkáját folyamatosan és tervszerűen végzi, azt dokumentálja és közzéteszi a HTE honlapján;
 • A szakmai közösség aktív szakmai-közéleti tevékenységet folytat, szakmai programokat, rendezvényeket szervez, azt nyilvánosan hirdeti a HTE honlapján, illetve egyéb csatornákon keresztül népszerűsíti azokat (pl. elektronikus levélben tájékoztatja a tagságot, vagy más szervezetek, egyesületek azonos csatornáit használja stb.);
 • A megvalósult programokról, rendezvényekről, egyéb szakmai tevékenységekről összefoglalót készít, és azt közzéteszi a HTE honlapján a szakmai esemény utáni 30 napon belül;
 • A szakmai rendezvényein jelenléti ívet vezet (online hallgatóságot is beleértve), és azt a Titkárság számára eljuttatja (az alkalmazandó jelenléti ív formátuma letölthető a HTE honlapjáról);

A támogatás igénybevételének értékelése a következő szempontok szerint történik:

 • Az online eszközök, módszerek terjesztése az online jelenlét növelése
 • Helyi vagy országos érdeklődésre számot tartó rendezvény
 • Nagy nézettségű, nagyszámú online megtekintés várható
 • Szponzoráció várható
 • Várható létszám a rendezvényen, HTE tagok és meghívott vendégek
 • Sajtó megjelenés, internet, hír, cikk a HTE weblapon és HTE Facebook, Youtube csatornáján
 • Évforduló, technikatörténeti vagy más kiemelkedő dátumhoz kötődő esemény
 • Bemutató, különleges technológiai újítás

A támogatott programok megvalósításánál törekedni kell a HTE szakmai hírnevének növelésére, a HTE taglétszámának gyarapítására, magas szakmai színvonal biztosítására, illetve, hogy az Egyesület központilag szervezett szakmai munkáit (pl. Infocommunications Journal folyóirat, HTE honlap tartalmának fejlesztése, hazai és/vagy nemzetközi rendezvények szervezése stb.) közvetlenül vagy közvetve támogassa.


4. A pályázat útján elnyerhető támogatás iránti igény benyújtása és elbírálása

Az Egyesület Elnöksége határozta meg a támogatási igény benyújtásának módját:

 • A támogatási igény benyújtásakor szükséges, hogy a szakmai közösség a 2021. évre szakmai tervet készítsen, és ennek alapján részletezze az igényelt támogatást a már említett módon (mikor, milyen célra, milyen jellegű forrást igényel, illetve milyen költséget kíván elszámolni, milyen eredményeket vár, létszám, új belépők). A szakmai tervnek tartalmaznia kell mindazokat a jellemzőket, amelyeket az értékelés céljából elérni, vagy teljesíteni kíván a szakmai közösség.
 • A szakmai közösség beszámolót készítsen a 2020-as évben végzett tevékenységről.
 • Az egyes szakmai közösségek írásban, 2021. február 15-ig, terjeszthetik be pályázatukat a HTE Titkárságára (info@hte.hu).
 • Beszámolók, tervek és pályázatok benyújtása a HTE Titkárságára írásban, email útján történik, határidő: 2021. február 15.
 • A teljes célzott támogatási összeg felosztására a szakmai közösségi területért felelős elnökségi tag terjeszt be javaslatot az Elnökség 2021. márciusi elnökségi ülésére, az elbírálásnál megvizsgálja az 1. pont szerinti vállalásokat, a felosztási javaslat összeállításánál figyelembe veszi ezeket, valamint a meghatározott további értékelési szempontokat.
 • Az Elnökség a márciusi elnökségi ülésen dönt a támogatások odaítéléséről. A döntéséről 5 napon belül tájékoztatja az érintetteket.


5. Eseti támogatások

A szakmai közösségekért felelős elnökségi tag egyes szakmai közösségek munkájának eseti támogatására évközben összesen maximum nettó 40 eFt támogatást ítélhet meg. A szakmai közösségnek az igényelt támogatás összegét és annak felhasználásának célját írásban (email) kell benyújtania a HTE Titkárságára, a támogatás igénybevétele előtt minimum 3 munkanappal. A támogatás odaítéléséről a szakmai közösségi területért felelős elnökségi tag az igény beérkezése után 1 munkanapon belül dönt és tájékoztatja az igénylőt, a Titkárságot és az Elnökséget. Elutasított igény esetén a szakmai közösség a későbbiekben újabb igényt nyújthat be.

Eseti támogatás igénylésére 2021. január 2-től van lehetőség.


6. Ellenőrzés és elemzés

A megítélt támogatások felhasználását a Titkárság regisztrálja és a Gazdasági Bizottság felügyeli, illetve azt az Elnökség kérésére elemzi.

 

Budapest, 2021. január 4.

dr. Darabos Zoltán
Szakmai közösségi területért felelős elnökségi tag