Vissza

Szakmai közösségek pályázat 2017

A HTE Elnöksége az Alapszabályban meghatározott célok megvalósítása érdekében – az elmúlt évekhez hasonlóan – ösztönözni kívánja az Egyesület keretei közt működő szakmai közösségek munkáját. A 2017. évben a szakmai közösségek munkájának támogatási keretösszege 750.000 Ft, amelyet két módon lehet felhasználni:előre tervezett, pályázat útján elnyert támogatás, illetve eseti támogatás formájában.


A pályázatokat 2017. január 20-ig lehet a HTE Titkárság e-mail címére (info@hte.hu) megküldeni. További felvilágosításért kérem forduljanak a HTE Titkárságához (tel: 353-1027).

Üdvözlettel
Putz József
HTE szakmai közösségekért felelős elnökségi tag
 

*************************

PROGRAM a HTE szakmai közösségek tevékenységeinek
2017. évi támogatására

 

A 2017. évben a szakmai közösségek munkájának támogatási keretösszege 750.000 Ft, amelyet két módon lehet felhasználni:

 • 600eFt pályázható - előre tervezett, pályázat útján elnyert támogatás, illetve
 • 150eFt pályázható - eseti támogatás formájában.

Az eseti támogatás elsődlegesen a USTREAM közvetítés népszerűsítését, elterjesztését célozza, de lehetőséget biztosít egyéb kisebb kiadások támogatására is.

A támogatási program elsősorban az Alapszabályban rögzített közhasznú célok magas színvonalú és hatékony megvalósításának érdekében jött létre, amely kiterjed a HTE összes szakmai közösségére (szakosztályok, munkahelyi, területi csoportok). A program további célja, hogy ösztönözze a szakmai tevékenységeket, a szakmai közösségekbe még több tagot bevonjon, e mellett kiemelten fontos a fiatalabb korosztály – elsősorban egyetemi/főiskolai hallgatók – ösztönzése az egyesületi munkában való aktív részvételre.

1. A program által támogatott tevékenységek köre

Pályázatot HTE szakmai közösségek nyújthatnak be a következő kiadások felhasználására:

 • Terembérlés rendezvények céljára
 • Rendezvényhez kapcsolódó ellátás (kávé, víz, szendvics, üdítő, stb)
 • Útiköltség (egy személyre vasúti vagy távolsági busz menetjegy, több személy esetén benzinköltség vagy busz bérlése)
 • Nyomtatott anyagok (szórólapok, plakátok, programfüzetek stb.)
 • Média megjelenések (riportok, cikkek, közlemények), olyan esetekben, ahol a HTE népszerűsítése, szakmai presztízsének kihangsúlyozása az elsődleges.
 • Kisebb elektronikus eszközök (pl. pendrive, CD, stb.), olyan esetekben, amikor a rendezvény (pl. workshop, konferencia, vitaest stb.) elektronikus anyagai és a HTE PR anyagai kerülnek a hordozókra.
 • Regisztrációs díjak

Az elszámolás előzetes egyeztetést követően számla ellenében utólag történik, esetleges reprezentációs költség esetén a keretbe beleértendő a HTE részéről fizetendő járulék is.


2. A támogatás igénybevételének feltételei, értékelési szempontjai

A HTE valamely szakmai közössége abban az esetben kaphat támogatást, amennyiben  megfelel az alábbi feltételeknek:

 • Működése az Alapszabályban rögzített kritériumokkal történik;
 • A szakmai közösség a munkáját folyamatosan és tervszerűen végzi, azt dokumentálja és közzéteszi a HTE honlapján;
 • A szakmai közösség aktív szakmai-közéleti tevékenységet folytat, szakmai programokat, rendezvényeket szervez, azt nyilvánosan hirdeti a HTE honlapján, illetve egyéb csatornákon keresztül népszerűsíti azokat (pl. elektronikus levélben tájékoztatja a tagságot, vagy más szervezetek, egyesületek azonos csatornáit használja stb.);
 • A megvalósult programokról, rendezvényekről, egyéb szakmai tevékenységekről összefoglalót készít, és azt közzéteszi a HTE honlapján a szakmai esemény utáni 30 napon belül.
 • A szakmai rendezvényein jelenléti ívet vezet, és azt a Titkárság számára eljuttatja. (Az alkalmazandó jelenléti ív formátuma letölthető a HTE honlapjáról)

A támogatás igénybevételének értékelése a következő szempontok szerint történik:

 • Helyi vagy országos érdeklődésre számot tartó rendezvény
 • Várható létszám a rendezvényen, HTE tagok és meghívott vendégek
 • Sajtó megjelenés, Internet, hír, cikk a HTE weblapon
 • Évforduló, technika történeti esemény
 • Bemutató, különleges technológiai újítás

A támogatott programok megvalósításánál törekedni kell a HTE szakmai hírnevének növelésére, a HTE taglétszámának gyarapítására, magas szakmai színvonal biztosítására, illetve, hogy az Egyesület központilag szervezett szakmai munkáit (pl. Infocommunications Journal folyóirat, HTE honlap tartalmának fejlesztése, hazai és/vagy nemzetközi rendezvények szervezése stb.) közvetlenül, vagy közvetve támogassa.

3. A pályázat útján elnyerhető támogatás iránti igény benyújtása és elbírálása

Az Egyesület Elnöksége meghatározta a támogatási igény benyújtásának módját:

 • A támogatási igény benyújtásakor szükséges, hogy a pályázó szakmai közösség a 2017. évre szakmai tervet készítsen, és ennek alapján részletezze az igényelt támogatást a már említett módon (mikor, milyen célra, milyen jellegű forrást igényel, illetve milyen költséget kíván elszámolni, milyen eredményeket vár, létszám, új belépők).  A szakmai tervnek tartalmaznia kell mindazokat a jellemzőket, amelyeket az értékelés céljából elérni, vagy teljesíteni kíván a szakmai közösség.
 • Beszámolót készítsen a 2016-os évben végzett tevékenységükről, amelyet a pályázatának mellékleteként nyújt be.
 • Az egyes szakmai közösségek írásban 2017. január 20-ig terjeszthetik be támogatási igényüket a HTE Titkárságára.
 • A teljes célzott támogatási összeg felosztására a szakmai közösségekért felelős elnökségi tag terjeszt be javaslatot az Elnökség elé 2017. február 2-ig, a felosztási javaslat összeállításánál figyelembe veszi a meghatározott értékelési szempontokat.
 • Az Elnökség a februári elnökségi ülésen dönt a támogatások odaítéléséről. A döntéséről 5 napon belül tájékoztatja az érintetteket.

4. Eseti támogatások

A szakmai közösségekért felelős elnökségi tag-egyes szakmai közösségek munkájának támogatására évközi maximum 30 ezer Ft támogatást ítélhet meg. A szakmai közösségnek az igényelt támogatás összegét és annak felhasználásának célját írásban (e-mail) kell benyújtania a HTE Titkárságára, a támogatás igénybevétele előtt  minimum kettő héttel. A támogatás odaítéléséről a szakmai közösségekért felelős elnökségi tag az igény beérkezése után 7 napon belül dönt és tájékoztatja az igénylőt és az Elnökséget. Elutasított igény esetén a szakmai közösség a későbbiekben újabb igényt nyújthat be. Eseti támogatás igénylésére 2017.január 1-től van lehetőség.

5. Ellenőrzés és elemzés

A megítélt támogatások felhasználását a Titkárság regisztrálja és a Gazdasági Bizottság felügyeli, illetve azt az Elnökség kérésére elemzi.

Budapest, 2016. november 8.

Putz József
Szakmai közösségekért felelős elnökségi tag