Vissza

Szakértői kompetencia kerestetik

A HTE pályázik egy konzorciummal szakmai tanácsadó projektben való részvételre. A projektben a konzorcium a KIFÜ döntése alapján vállalkozik szakmai tanácsadói szerepre.


A projekt a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Európai Uniós támogatásból, valamint hazai forrásból megvalósuló projektjeihez kapcsolódó telekommunikációs szakértői szolgáltatások megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárásban való részvételre irányul.

Ebben a fázisban az alábbi szakterületen van szükség szakemberekre:

  • Távközlési beruházási szakértő
  • Központi hálózati elemek szakértő
  • Rádiós hálózati szakértő
  • Rádiófrekvenciás tervező szakértő
  • Átviteltechnikai hálózat aktív eszközei és elemei szakértő
  • Átviteltechnikai hálózat passzív eszközei és elemei (optikai hálózatok) szakértő
  • Távközlési infrastruktúra építész szakértő
  • Távközlési infrastruktúra gépészeti szakértő
  • Távközlési rendszerüzemeltetés

Praktikusan a KIFÜ szakember pool-t közbeszereztet általában KIFÜ-s projektekre. A projektben jogilag a HTE 100%-os tulajdonában álló HTEnet Innovációs Nonprofit Kft. vesz részt.

A szakmai kompetenciák összeállítása nem jelent automatikus munkavégzést, de a HTE ezzel egy szakmai pool-t épít, konkrét munkaigény esetén tudunk hová fordulni. Követelmény a HTE tagság.

Szakmai önéletrajzot az info@hte.hu e-mail címre várjuk legkésőbb október 24. 10 óráig.

 

A felsorolt szakemberek által ellátandó feladatok az egyedi szerződések kapcsán:

1. Távközlési beruházási szakértő
Komplex távközlési beruházások felügyelete, minőségbiztosítása és ellenőrzése, elsősorban az alkalmazott folyamatok és a beruházások kezelése szempontjából. Projekt tervek, előrehaladási jelentések ellenőrzése, a kezelt területek teljes körűségének ellenőrzése.

2. Központi hálózati elemek szakértő
Központi hálózati elemek (kapcsolóközpontok, MSC, BSC, IN, IMS, SSX, SMSC, Firewall stb.) tervezésének és terveinek ellenőrzése, konfigurációs adatok és a megvalósított konfigurációk ellenőrzése, a központi hálózati elemek szabványoknak, műszaki kiírásoknak és a támogatási szerződésnek megfelelőségét ellenőrzi. Központi hálózati elemek telepítésének ellenőrzése. Javaslattétel az esetleges hibák javítására. Kivitelezés terv szerinti megvalósításának ellenőrzése, tanúsítás támogatása, átadás átvétel ellenőrzése.

3. Rádiós hálózati szakértő
Rádiós hálózati elemek tervezésének és terveinek ellenőrzése, a rádiós hálózati elemek szabványoknak, műszaki kiírásoknak és a támogatási szerződésnek megfelelőségét ellenőrzi. Rádiós állomások megvalósulásának rádiós és rádiós berendezés szempontú ellenőrzése. Javaslattétel az esetleges hibák javítására. Kivitelezés terv szerinti megvalósításának ellenőrzése, tanúsítás támogatása, átadás átvétel ellenőrzése.

4. Rádiófrekvenciás tervező szakértő
Rádiós hálózati elemek tervezésének és terveinek ellenőrzése, konfigurációs adatok és a megvalósított konfigurációk ellenőrzése, a rádiós hálózati elemek szabványoknak, műszaki kiírásoknak és a támogatási szerződésnek megfelelőségét ellenőrzi. Lefedettségi tervek és lefedettségi mérések ellenőrzése, hálózat optimalizálás és hangolás ellenőrzése. Javaslattétel az esetleges hibák javítására. Rádiós lefedettség terv szerinti megvalósításának ellenőrzése, tanúsítás támogatása, átadás átvétel ellenőrzése.

5. Átviteltechnikai hálózat aktív eszközei és elemei szakértő
Átviteltechnikai hálózatok (xDSL, xWDM, CATV, IP/MPLS/, SDH stb.) és ezek felügyeleti rendszereinek tervezésének és terveinek ellenőrzése, konfigurációs adatok és a megvalósított konfigurációk ellenőrzése, a megvalósított elemek szabványoknak, műszaki kiírásoknak és a támogatási szerződésnek megfelelőségét ellenőrzi. Szinkronizációs és rendundancia tervek és tesztek ellenőrzése, üzemeltethetőségi ellenőrzések végzése. Átviteltechnikai eszközök telepítésének ellenőrzése. Javaslattétel az esetleges hibák javítására. Kivitelezés terv szerinti megvalósításának ellenőrzése, tanúsítás támogatása, átadás átvétel ellenőrzése.

6. Átviteltechnikai hálózat passzív eszközei és elemei (optikai hálózatok) szakértő
Optikai hálózatok tervezésének és terveinek ellenőrzése, a megvalósított hálózat szabványoknak, műszaki kiírásoknak és a támogatási szerződésnek megfelelőségét ellenőrzi. Javaslattétel az esetleges hibák javítására. Kivitelezés terv szerinti megvalósításának ellenőrzése, átadás átvétel ellenőrzése.

7. Távközlési infrastruktúra építészeti szakértő
Távközlési projektekhez kapcsolódó géptermek, távközlési helyiségek, bázisállomások és antennatartók tervezésének és terveinek ellenőrzése, a megvalósított elemek jogszabályoknak, szabványoknak, műszaki kiírásoknak és a támogatási szerződésnek megfelelőségét ellenőrzi. Javaslattétel az esetleges hibák javítására. Kivitelezés terv szerinti megvalósításának ellenőrzése, átadás átvétel ellenőrzése.

8. Távközlési infrastruktúra épületgépészeti szakértő
Távközlési projektekhez kapcsolódó géptermek, távközlési helyiségek, bázisállomások és antennatartók tervezésének és terveinek ellenőrzése gépészeti szempontból (energiaellátás, klimatizálás, vagyonvédelem stb.), a megvalósított elemek jogszabályoknak, szabványoknak, műszaki kiírásoknak és a támogatási szerződésnek megfelelőségét ellenőrzi. Javaslattétel az esetleges hibák javítására. Kivitelezés terv szerinti megvalósításának ellenőrzése, átadás átvétel ellenőrzése.

9. Távközlési rendszerüzemeltetés szakértő
Távközlési hálózat üzemeltetésével kapcsolatos ellenőrzések. Üzemeltetéssel kapcsolatos munkafolyamatok tervezésének ellenőrzése, üzemeltetéssel kapcsolatos szabályzatok és eljárások ellenőrzése. OSS tervezés és tervek ellenőrzése, ezek szabványoknak műszaki kiírásoknak és támogatási szerződésnek való megfelelésének ellenőrzése. OSS megvalósításának ellenőrzése, konfigurációs adatok és a megvalósított konfigurációk ellenőrzése, tanúsítás támogatása, átadás/átvétel ellenőrzése. Javaslattétel az esetleges hibák javítására.