Vissza

Student Paper Contest pályázat

Az IEEE Hungary Section (IEEE HS) minden évben pályázatot hirdet felsőoktatási intézmények hallgatói számára "Student Paper Contest" címmel.


Az IEEE Hungary Section (IEEE HS) minden évben pályázatot hirdet felsőoktatási intézmények hallgatói számára "Student Paper Contest" címmel. A pályázaton a felhívásban megjelölt időszakban készült, az IEEE szakterületi spektrumába tartozó magyar vagy angol nyelvű szakmai cikkek és dolgozatok vehetnek részt, amelyeknek szerzői magyar felsőoktatási intézmények jogviszonnyal rendelkező hallgatói. Közös szerzőség esetén több hallgató is pályázhat ugyanazzal a művel, legfeljebb három főig. A pályázatnak nem feltétele az IEEE tagság. A pályázat nem zárja ki a máshol publikált, akár már máshol díjazott műveket sem. A hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező társszerzővel (pl. témavezetővel) közös cikk csak akkor nevezhető be, ha a pályázó hallgató(k) neve a szerzői listában előbb szerepel, mint a nem pályázó társszerző(k) neve.

Benevezhető művek:

  • tudományos folyóirat cikk
  • tudományos konferencia cikk
  • TDK dolgozat
  • dokumentált projektmunka (amennyiben az nem a kötelezően teljesítendő tanulmányok keretében született)

Szakdolgozat/diplomamunka nem nevezhető, mivel az az egyetemi tanulmányok kötelezően teljesítendő része. Ha a TDK dolgozat alapján később szakdolgozat/diplomamunka született, az nem zárja ki a TDK dolgozat benevezhetőségét, de ebben az esetben is csak a TDK munka nevezhető, a diplomatervezés keretében született többletmunka már nem. A pályázatokat az IEEE HS elnöke által felkért bíráló bizottság rangsorolja, amely alapján
az IEEE HS elnöke dönt az odaítélt díjakról. Megosztott díjak is kiadhatók. Nagyszámú pályázat beérkezése esetén a bíráló bizottság a pályaműveket utólagosan kategorizálhatja.

Az elismerés formája angol nyelvű oklevél, amelyet az IEEE HS elnöke és az Awards & Recognition Chair ír alá. A díj átadására az IEEE HS egyik kiemelt rendezvényén kerül sor. Az évente kiadható díjak száma nincs korlátozva.

Díjazás: I. helyezés: 30e Ft, II. helyezés 20e Ft, III. helyezés: 10e Ft

A pályázaton a 2017. december 16. és 2018. november 30. között megjelent művek vehetnek részt.

A közlésre elfogadott műveket is csak a megjelenés után lehet benevezni.

TDK dolgozatok esetén a megjelenés dátuma az intézményi TDK napja. Egy esetleges OTDK részvétel a megjelenés dátumát nem módosítja, mivel az OTDK dolgozat az intézményi TDK-hoz képest nem hordozhat új eredményeket.

A pályázatokat PDF formátumban kell benyújtani a lamar@uni-obuda.hu email címen.

A pályaművekkel kapcsolatosan formai előírás nincs, azokat az eredeti megjelenés szerinti alakban kell benyújtani.

A pályázathoz intézményi igazolást kell mellékelni, amely tanúsítja, hogy a pályázó a pályamű megjelenésének félévében hallgatói jogviszonyban állt. Az igazolásnak tartalmaznia kell a képzési szintet is (BSc/MSc/PhD), amelyben a hallgató a pályamű megjelenésekor részt vett. Az igazolást a pályaműtől elkülönített PDF fájlként kell csatolni.

Benyújtási határidő: 2018. december 5. 12:00

Várható elbírálás és értesítés: 2019. január 10.

 

Kovács Levente
elnök, IEEE HS

Lamár Krisztián
Awards & Recognition Chair, IEEE HS

Hungary Section: http://www.ieeehs.hu