Vissza

Megjelent a HTE Diplomaterv és Szakdolgozat Pályázat 2019

A HTE az innováció ösztönzése és fontosságának tudatosítása érdekében idén is meghirdeti a diplomaterv és szakdolgozat pályázatát. Beadási határidő: 2019. július 5.


HTE Diplomaterv és Szakdolgozat Pályázat 2019

A HTE az innováció ösztönzése és fontosságának tudatosítása érdekében diplomaterv és szakdolgozat pályázatot hirdet.
 

A pályázat az alábbi két kategóriában kerül kiírásra:

  • MSc képzés
  • BSc képzés
     

IEEE ComSoc különdíj: a HTE az IEEE Communication Society-vel és az IEEE Hungarian Joint ComSoc/MTT/AP/ED/EMC Chapterrel közösen különdíjat hozott létre az angol nyelvű dolgozatokkal pályázó hallgatók részére.

Az MSc kategóriában az I. díj 120.000 Ft, a BSc kategóriában az I. díj 75.000 Ft. Az IEEE ComSoc különdíjas, illetve az Msc és BSc kategória II. és a III. helyezettjei tárgyjutalomban részesülnek. A díjak odaítéléséről a HTE ipari és felsőoktatási tagjaiból álló Bíráló Bizottság dönt, amelynek elnökét és tagjait a HTE Tudományos területért felelős elnökségi tagja kéri fel. A díjazottak névsorát a HTE honlapján hozzuk nyilvánosságra.

A pályázaton minden hallgató részt vehet, aki diplomatervét, ill. szakdolgozatát nappali tagozaton a HTE által képviselt szakmai területen készíti és záróvizsgáját 2019-ben, legkésőbb 2019. június 30-ig leteszi és jeles (5.00) minősítésű diplomatervét, ill. szakdolgozatát a Záróvizsga Bizottság a pályázatra javasolja.

A pályázaton kategóriánként egy tanszékről maximum 3 dolgozat vehet részt. Nagyobb számú beérkező dolgozat esetén a pályaműveket a mellékelt bírálat alapján a HTE Tudományos Bizottság rangsorolja és csak hármat ad át a Bíráló Bizottságnak. Kérjük mindezek figyelembevétét a javaslatok kiadásánál!

A pályázatra a HTE honlapjáról (www.hte.hu) letölthető, illetve a záróvizsga bizottságtól kapott jelentkezési lappal lehet jelentkezni az ott megadott eljárás szerint. Csak a hiánytalanul kitöltött pályázati lapot, a diplomatervet/szakdolgozatot és a dolgozat bírálatát tartalmazó jelentkezést tekintjük érvényesnek.

Beadási határidő: 2019. július 5. 12.00

 

Jelentkezési lap

A korábbi évek díjazottainak listája
 

 

Gerhátné Dr. Udvary Eszter (info@hte.hu)
HTE, Bíráló Bizottság elnöke