Vissza

Felhívás kérdőív kitöltésre

A 2020. április 2-án megrendezésre kerülő, 23. „PROJEKTMENEDZSMENT A GAZDASÁGBAN” Fórum előkészítéseként, a hagyományoknak megfelelően kérdőíves felmérés készül a PROJEKTMENEDZSMENT SZERVEZETI HÁTTERÉ-ről.


Kedves Kolléga!

A 2020. április 2-án megrendezésre kerülő, 23., „PROJEKTMENEDZSMENT A GAZDASÁGBAN” Fórum Szervező Bizottsága úgy döntött, hogy idén is felmérést készítünk a hazai projektmenedzsment szakma képviselői körében. Célunk, hogy a gyakorló projektmenedzserek és projekt szponzorok, közöttük az Ön véleménye alapján képet kapjunk néhány, a szakmai közvélemény érdeklődésére számot tartó tényezőről.

Korábbi, 2008 óta évenként készített felméréseinkben különböző szempontokból foglalkoztunk a projektek sikertényezőivel, ill. a projektmenedzsment magyarországi helyzetével. A felmérések eredményeit bemutattuk az éves Fórumokon, és közzétettük a HTE www.hte.hu oldalán, ahol a publikációk jelenleg is elérhetők.


Az idei kérdőívünk a következő három blokkból áll:

„A” BLOKK – A PM SZERVEZETI HÁTTERE

„B” BLOKK – ÜZLETI KILÁTÁSOK 2020-BAN

„C” BLOKK – HÁTTÉRDATOK AZ ELEMZÉSHEZ


Az „A” blokk a PM és a szervezetelméleti kérdések (szervezeti formák, munkamegosztás, felelősségek, hatáskörök, koordináció, hatalom) viszonyának, ill. a PM szervezeti befogadottságának néhány aspektusával foglalkozik. A „B” és „C” blokk a korábbi években is alkalmazott kérdéseket tartalmaz, ami (az idei adatok részletesebb elemzése mellett) lehetővé teszi a korábbi felmérések eredményeinek időbeli összehasonlítását is. Mind a három blokk kitöltése fontos, ugyanakkor nem tart tovább 15-20 percnél. Válaszait a megfelelőnek tartott válaszlehetőség(ek) jelölésével adhatja meg. Kérjük, hogy kövesse az on-line kitöltésre vonatkozó instrukciókat.


Bízunk benne, hogy a kérdőív on-line módon történő megválaszolásával Ön is hozzájárul ahhoz, hogy az idei Projektmenedzsment Fórum programja a felmérés eredményeivel is gazdagabb legyen.


Kérjük, hogy www.hte.hu/kerdoiv oldalon elérhető kérdőívet legkésőbb 2020. február 20-ig szíveskedjen kitölteni.


Kérjük továbbá, hogy kollégáit, a szakmában dolgozó ismerőseit is tájékoztassa a kérdőív kitöltés lehetőségéről, mert a válaszadók száma jelentősen meghatározza a felmérés eredményeinek értékét és megbízhatóságát.  A válaszolók anonimitását biztosítja, hogy a kapott adatok, információk csak összesített formában, statisztikailag feldolgozva kerülnek nyilvánosságra.


A felmérés eredményeit a PM Fórum egyik szekciójának keretei között mutatjuk be és vitatjuk meg. A felmérés összefoglalóját közre adjuk a HTE (www.hte.hu), a PMI Budapest (www.pmi.hu) és a PMSZ (www.pmsz.hu) portálokon is.


A felmérésben való közreműködését, a Fórum Szervező Bizottsága nevében előre is köszönjük!

 

Dr. Prónay Gábor                 Szalay Imre                               Dr. Török L.Gábor szociológus
Fórum SZB társelnök           Fórum SZB társelnök                a felmérés vezetője
gpronay@gmail.com            yszalay@freemail.hu                 togabor@t-online.hu