Vissza

Elhunyt Varsányi János (1945-2021)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy Varsányi János, a HTE Életmű és Puskás Tivadar díjas tagja, a Szenior szakosztály korábbi titkára, okleveles villamosmérnök, szakmérnök, a Posta Kísérleti Intézet nyugalmazott tudományos munkatársa 2021. március 9-én, életének 76. évében elhunyt. Búcsúztatása április 12-én 13 órakor lesz a Farkasréti temetőben.


Varsányi János okleveles villamosmérnök, szakmérnök, a Posta Kísérleti Intézet nyugalmazott tudományos munkatársa volt. A PKI-ban kutatási területe többek között a sokszolgáltatású kábeles TV rendszerekre, a teletext rendszer hazai bevezetésének előkészítésére, a műholdas TV jelátviteli rendszerek CATV hálózatokba való alkalmazásának a kidolgozása volt.

A HTE-nek 1975-ben lett a tagja és 1976-tól már a Vételtechnikai Szakosztály titkáraként tevékenykedett. Mind a szakosztályban, mind a HTE-ben hosszú időn keresztül kiemelkedő, eredményes társadalmi és tudományos előadásszervezési munkát végzett. Ezt a munkát a HTE 1987-ben Puskás Tivadar díjjal, 1992-ben Egyesületi ezüst jelvénnyel, 1994-ben pedig Egyesületi arany jelvénnyel ismerte el. 2009-ben a HTE 60 éves évfordulója tiszteletére HTE 60 jubileumi emlékérmet kapott.

Nyugdíjba vonulása után is aktív tagja maradt az egyesületnek, és 2013 óta a HTE Szenior Szakosztályának a tagja, majd titkára volt élete végéig. Nagy aktivitással vett részt a szakosztály életében, a szakosztályi tagok és külső előadók előadásainak a megszervezésében. Évente maga is aktuális műszaki tartalmú előadásokat tartott. Közvetítői kapcsolatot ápolt az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar és a Szenior Szakosztály között, az egyetemre kihelyezett közös, szakmai előadásokat szervezett és erre meghívta a fiatal műszaki hallgatókat is, ezzel megismertetve számukra mind a szakmai, mind a HTE egyesületi munka részleteit. Emellett felvállalta a szakosztály előadásainak hang, fotó és video anyagainak a felvételét és archiválását, amivel komoly értékmentő tevékenységet végzett.

Emlékét megőrizzük, nyugodjék békében!