Vissza

Elhunyt Rurik Péter (1944-2021)

Rurik Péter, HTE Életmű- és Puskás Tivadar díjas, a HTE Közlekedés-hírközlési Szakosztály elnöke 2021. április 18-án méltósággal tűrt súlyos betegségben elhunyt. Búcsúztatása április 30-án 14:30-kor lesz a kőbányai Új Köztemetőben.


Rurik Péter igazi vasutascsaládban született, így nem is volt elképzelhető számára más munkahely, mint a MÁV. A gimnáziumi érettségi után elektronikai műszerész-tanulónak ment, mert meghallotta, hogy a MÜM 30. számú Szakmunkásképzőben van távközlési és bizberes MÁV csoport. Innen már vasutas ösztöndíjjal vezetett az útja a Felsőfokú Távközlési Technikumba, ahol 1967-ben végzett. Három évig a Távközlési Fenntartási Főnökség kőbányai hálózatfelügyeletén dolgozott, ahol a valós életben mélyedhetett el mindabban, amit addig tanult. Már a hálózatfelügyelet helyettes vezetője volt, amikor 1970-ben megalakult a minisztérium vasúti főosztályán a fejlesztési osztály és ide helyezték át.

A munkája mellett itt is tovább tanult, 1976-ban megszerezte az üzemmérnöki oklevelet a Közlekedési Műszaki és Távközlési Főiskolán, s ettől kezdve 11 évig a MÁV Vezérigazgatóság Biztosítóberendezési és Automatizálási Szakosztályában dolgozott. Itt csoportvezető, majd a műszaki fejlesztés vezetője lett és fő feladataként a vasúti távközlés digitalizálási stratégiájáért felelt. Rendszertechnikai tervek, stratégiai dokumentumok fémjelzik ezt az időszakát, majd a PanTel életre hívása lett a fő feladata. Itt később a Felügyelő Bizottság tagjaként képviselte a vasút érdekeit az új cégben. A MÁV-nál pedig 1995-ben a távközlési divízió igazgató-helyettese lett.

Ekkor Rurik Péter újra visszaült az iskolapadba és a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán 1996-ban elvégezte a vállalkozási szakirányt és közgazdasági szakokleveles mérnöki diplomát kapott. Így folytatta több mint négy évtizedes tevékenységét a MÁV berkeiben, de a nyugdíjkorhatár elérése után sem pihent meg. Egy ideig még szaktanácsadóként dolgozott a MÁV-nál, majd 2012-2017 között a NISZ Zrt. vasúti műszaki szakértője volt.

Rurik Péter a szakmai közösségi életben is kivette a részét. A nyolcvanas évektől kezdve a HTE tagja, s 1985 óta – 35 éve – folyamatosan a Közlekedés-hírközlési Szakosztály elnöke. Ebben a minőségében hatalmas munkát végzett a szakosztály szakmai programjainak a megszervezésében, de motorja volt a HTE Infokom konferenciák elődjeként létrehozott Energiaipari Távközlési konferenciáknak is. Tevékenységét a HTE 1993-ban és 2009-ben Arany jelvénnyel, 1997-ben Puskás Tivadar díjjal, 2020-ban HTE Életmű díjjal jutalmazta.

Emlékét őrizzük, nyugodjék békében!