Vissza

Elhunyt Dr. Lajtha György életének 92. évében

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy Dr. Lajtha György Széchenyi díjas, a BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszékének címzetes egyetemi tanára, a műszaki tudományok doktora, HTE Puskás Tivadar díjas, a Híradástechnika Szerkesztőbizottságának volt elnöke 2021. augusztus 3-án elhunyt. Búcsúztatása akaratának megfelelően szűk családi körben történik.


Dr. Lajtha György (1930-2021) Széchenyi díjas, a BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszékének címzetes egyetemi tanára, a műszaki tudományok doktora, HTE Puskás Tivadar díjas, a Híradástechnika Szerkesztőbizottságának volt elnöke 2021. augusztus 3-án eltávozott közülünk.

Lajtha György Budapesten 1930. március 10-én született, a Budapesti Református Gimnáziumban érettségizett és 1952-ben szerezte meg villamosmérnöki oklevelét a Műegyetemen. Első munkahelye a Posta Kísérleti Állomás volt (amelyet 1954-től PKI-nak, Posta Kísérleti Intézetnek neveztek), amelynek 1964-ben tudományos osztályvezetője, 1974-ben tudományos igazgatóhelyettese lett. A műszaki tudomány kandidátusa fokozatot 1963-ban, a műszaki tudomány doktora akadémiai fokozatot 1977-ben szerezte meg. 1981-ben lett a BME címzetes egyetemi tanára. 1986 és 1999 között a Magyar Posta, illetve a MATÁV fejlesztési tanácsadója, 1990-től nyugdíjasként. 1993-1999 között az MTA Távközlési Bizottságának elnöke volt. 1990-1996 között tagja volt A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE) Intéző Bizottságának, majd 1996-2005 között az Elnökség választott tagja volt. 1993-1999 között tagja volt a hírközlésért felelős miniszter munkáját támogató Távközlési Mérnöki Minősítő Bizottságnak, 2001-2005 között a HTE Híradástechnika c. folyóiratának a szerkesztőbizottsági elnöke volt és 2008-tól a HTE tiszteletbeli szenátora volt.

Munkássága során meghatározó szerepet töltött be a magyar távközlési rendszerek és hálózatok fejlesztésében, iskolateremtő volt a szakterületén folyó tudományos kutatásban, aktívan részt vett a hazai és nemzetközi tudományos közéletben. Szakmai tevékenysége a távközlés széles területére terjedt ki: vivőfrekvenciás és PCM átviteltechnika, beszédérthetőség vizsgálata, fényvezetők szerelése és méréstechnikája, távközlő hálózatok tervezési módszerei, forgalmi torlódások terjedésének kutatása, hálózatok megbízhatóságának számítási eljárásai, stb. Elismert nemzetközi aktivitását mutatja, hogy a Nemzetközi Távközlési Unió (CCITT, majd ITU) átvitelminőséggel és tervezéssel foglalkozó munkacsoportjának 1976-tól  tagja, alelnöke, majd 1992-ig elnöke volt. 1980-ban a máig sikeres Hálózattervezési Szimpózium sorozat (Networks) létrehozásának kezdeményezője volt, 1994-ig részt vett a vezetésében, 1992-től elnökként. Meghatározó szerepe volt a PKI tudásának közkinccsé válásában a PKI Közlemények elindításával 1959-ben, a PKI Tudományos Napok szervezésével 1970-től, a PKI 100 éve rendezvény és kiadvány megszületésében 1991-ben. Évekig tanított a BME szakmérnöki tanfolyamain, és aktív tagja volt a BME villamosmérnöki doktori tanácsának. Gazdag szakirodalmi tevékenységéből kiemelkednek az alapművekké vált Távközlő-hálózatok elmélete és tervezése (Műszaki Könyvkiadó, 1971), PCM a távközlésben (Lajkó Sándorral, Műszaki Könyvkiadó, 1978.) és  Fénytávközlő rendszerek és elemeik (Szép Ivánnal, Akadémiai Kiadó, 1987) szakkönyvek. Főszerkesztője volt a Postaszolgálat 50 éve könyv 1938-1988 közötti időszakát feldolgozó második kötetének is. A HTE-ben 2000-2001 között ő volt a főszerkesztője a Távközlő hálózatok és informatikai szolgáltatások című, az egész szakmát átfogó online könyvnek. Tevékenységének elismeréseként többek között HTE Puskás Tivadar díjat (1982 és 1991), Eötvös Lóránd díjat (1981), Széchenyi díjat (1992), Gábor Dénes díjat (2001), Kozma László-díjat (2003), Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztet (2005), Eötvös József koszorú kitüntetést (2006) és BME VIK Pro Facultate díjat (2011) kapott.

Lajtha György alkotó ember volt. Számos fiatal szakembernek mutatott utat és vált példaképévé. Mindenek előtt a mérnöki szempontokat, a szakmaiságot, a feltörekvő technológiák sikeres alkalmazását  képviselte és segítette. Életműve megalapozta a digitális hálózatok korszakát.

Nyugodjon békében!

 

Budapest, 2021. augusztus 11.