Vissza

Dr. Schmideg Iván, a HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottságának aktív tagja Dr. Magyari Endre díjat kapott

Az NMHH elnöke idén rendhagyóan adta ki a Dr. Magyari Endre-díjakat a győri Széchenyi István Egyetem által az 52. Távközlési Világnap alkalmából szervezett vasárnapi virtuális szimpóziumon. Az idei egyik díjat Dr. Schmideg Iván kapta.


A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke a hírközlési piac fejlődéséért végzett kiemelkedő munka elismerésére 2015-ben alapította a Dr. Magyari Endre-díjat, amelyet minden évben a távközlési világnap alkalmából ad át a kitüntetettnek. A díj névadója dr. Magyari Endre (1900–68), a magyar rádiózás egyik elindítója, aki elsőként tervezett nagy teljesítményű rádiótelefon-adót, és nevéhez kötődik a „híradástechnika” szó meghonosítása is.

Karas Monika, az NMHH elnöke idén rendhagyóan adta ki a Dr. Magyari Endre-díjakat a győri Széchenyi István Egyetem által az 52. Távközlési Világnap alkalmából szervezett vasárnapi virtuális szimpóziumon. Gratulált a szakembereknek és kifejezte sajnálatát, amiért a díjat nem adhatta át személyesen.

Dr. Magyari Endre-díjban részesült Dr. Schmideg Iván.

Dr. Schmideg Iván aranydiplomás villamosmérnök, a műszaki tudományok kandidátusa, címzetes egyetemi docens 1956-ban kezdte szakmai pályafutását és 13 éven keresztül a mikrohullámú hírközlés területén kiscsatornaszámú digitális vezeték nélküli rendszerek és berendezések fejlesztésével foglalkozott. 1969-től öt évig a VEIKI tudományos osztályvezetője volt, ahol digitális mérés-adatgyűjtő rendszerek kutatás-fejlesztését irányította.1981-ig a Finommechanikai Vállalat műszaki igazgatói tanácsadójaként nagykapacitású mikrohullámú távközlő berendezések és hálózatok témájában dolgozott. 1995-ig 14 éven keresztül az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság főosztályvezető helyetteseként a hazai távközlés-fejlesztéssel kapcsolatos témákkal foglalkozott mind a szolgáltatások, mind a berendezésgyártók viszonylatában. Ezzel párhuzamosan ellátta az OMFB képviseletét a távközlési témákban. Széleskörű tudását 1995-től a Hírközlési Felügyelet nemzetközi osztályvezetőjeként, majd nemzetközi igazgatójaként folytatta, ahol jelentős munkát végzett a társhatóságokkal és az Európai Uniós szervezetekkel történő kapcsolattartásban. 2001-től ugyanitt infokommunikációs elnökhelyettes, majd elnöki tanácsadó volt egészen a köztisztviselői életkor felső határáig.

Schmideg Iván azonban ekkor sem a pihenést választotta: 2003-tól egészen 2011-ig a SchmiCom Távközlési Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatójaként dolgozott az infokommunikációs szabályozás témakörében, kiemelten a roaming szabályozás, az újgenerációs hozzáférési hálózatok (NGA), a hálózatsemlegesség és a digitális átállás területén az NHH, majd az NMHH külső tanácsadójaként. Jelenleg is aktívan részt vesz a hírközlés területén végzett munkában a HTE egyik legaktívabb tagjaként. A HTE infokommunikációs fogalomtárának a szakmai koordinátora, s az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex fogalmainak a megalkotásában is tevékeny részt vállalt.

Mindezek mellett Schmideg Iván az egyetemi oktatásban is szerepet vállalt életútja során, 1962-66 között félállású tanársegédként oktatott a BME Elméleti Villamosság Tanszékén, 1989 és 1995 között pedig a Hamburgi Egyetemen működő „Institute für Integrationsforschung des Europa-Kollegs Hamburg” távközlési tematikájú munkájában vett részt. 1993 és 1999 között a miniszter munkáját segítő Távközlési Mérnöki Minősítő Bizottság egyik elnökhelyettese volt, 2011 óta pedig a HTE Infokommunikációs Szakértői Bizottságának a tagja mind a mai napig.

Eddigi életútja során 1998-ban Baross Gábor díjat, 2003-ban Kozma László díjat, 2006-ban pedig a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét kapta meg. A HTE a tevékenységét 2008-ban Aranyjelvénnyel, 2012-ben pedig Puskás Tivadar díjjal ismerte el.

"Páratlan, 65 éves pályafutása nem csak hosszát, de tartalmát és minőségét tekintve is példaként állhat a leendő és jelenlegi szakemberek előtt." – írja az NMHH.