Vissza

Beszámoló "A PKI, a hazai távközlésfejlesztés bölcsője" rendezvényről

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Informatika Történeti Fóruma a Nagy Számítástechnikai Műhelyek rendezvénysorozat keretében 2015. június 4-én az Óbudai Egyetemen, a HTE társrendezésében rendezte meg az 1891 és 2009 között működött Posta Kísérleti Intézet számítástechnikához kapcsolódó történetét bemutató rendezvényét "A PKI, a hazai távközlésfejlesztés bölcsője" címmel.


A rendezvényre 150-en regisztráltak, de még ennél is többen vettek részt. A rendezvény, amely délután 14 és 18 óra között tartott, a régi PKI-sok nagy találkozója lett, de sok résztvevő volt a nyolcvanas, kilencvenes években a Magyar Postánál, Magyar Távközlési Vállalatnál, Magyar Rádiónál dolgozó szakemberek közül, és szép számmal voltak fiatalok a Magyar Telekomtól, Műegyetemtől, és más szervezetektől, ahol hajdani PKI-sok jelenleg dolgoznak. Jelen voltak olyan szakemberek is, akik egyáltalán nem kötődtek a Magyar Postához, de az informatika hazai történetébe beírták a nevüket. A rendezvény remek hangulatban zajlott, mód volt a formális program előtt, szünetében és után a rég látott barátok találkozására, kedves beszélgetésekre, visszaemlékezésekre és a program keretében a PKI történetének, szakmai sikereinek és szellemiségének felidézésére.

A programot Kutor László az Informatikai Történeti Fórum elnöke nyitotta meg és vezette le. Sallai Gyula a PKI 118 éves történetét foglalta össze, megemlékezett a legfontosabb szervezeti változásokról, a korszakos szakmai sikerekről, az emblematikus személyiségekről. Takács György a beszédinformatikai kutatás kezdeteiről szólt és a PKI szerepét a digitális kapcsolástechnika honosításában foglalta össze. Sipos Attila a számítógépes hálózattervezés hazai kialakulását és kibontakozását ismertette, amelyben a PKI mellett a POTI és a Műegyetem játszott fontos szerepet. Tiszóczi János és Gallyas András a vezetéknélküli tervezésben új korszakot nyitó digitális terepmodell létrehozásáról és alkalmazásáról beszéltek. Kiácz Balász a mobil távközlés hazai elindulásának izgalmas történetét osztotta meg a hallgatósággal. Varga József előadásában a PKI kiemelkedő szerepét mutatta be az optikai távközlési hálózatok széleskörű hazai elterjesztésében 1970-es évektől, beleértve az optikai kábelek és berendezések műszaki követelményeinek, tervezési- telepítési előírásainak, a hálózati rendszerek átadás-átvételi eljárásainak és méréstechnikájának kidolgozását. Balogh Tamás, Elekes Csaba és Cinkóczy András a kilencvenes évek elejétől tettek érdekfeszítő, személyes hangvételű körutazást a kutatások – fejlesztések lehetőségeiről és eredményeiről, már a szélessáv és az internet témakörére fókuszálva.Befejezésül Takács György öntötte szavakba azt, amit a mai napig éreznek azok, akik egykoron PKI-sok voltak, azt a szellemiséget, azt a hangulatot, amely meghatározó volt abban, hogy a hazai és nemzetközi távközlést egyaránt előrevivő, hasznos kutatások és fejlesztések születhettek e közösségben.

Köszönet a szervezőknek, az előadóknak és mindazoknak, akik elősegítették, hogy ez az esemény létrejöhessen és a nagyszámú résztvevő tartalmas előadásokat hallhasson. A programban sajnos csak rövid említést tudtak kapni olyan jelentős témák, mint a kábelTV bevezetése, a postaforgalmi gépesítés, az anyagvizsgálatok; és nem kaphatott szót minden jelentős PKI személyiség, aki eljött és együtt örült a közösséggel.

Sallai Gyula