Vissza

Az MTA levelező tagjává választották Imre Sándort

Az Akadémikusok Gyűlése május 7-i, zárt ülésén megválasztotta az MTA új rendes, levelező, külső és tiszteleti tagjait. Köztük Imre Sándort a HTE etikai bizottság elnökét, Puskás Tivadar díjast levelező taggá választották.


A Magyar Tudományos Akadémia 191. közgyűlésén megválasztották Imre Sándort az MTA levelező tagjává. Gratulálunk a kinevezéshez!

Az MTA háromévente választ levelező és rendes, valamint külső és tiszteleti tagokat (legutóbb 2016 májusában volt tagválasztás). Az Alapszabály szerint az a személy választható levelező taggá, aki rendelkezik az MTA doktora vagy annak megfelelő tudományos fokozattal, és aki tudományát elismerten és különösen magas színvonalon, alkotó módon műveli, valamint magyar állampolgár. Rendes taggá az a levelező tag választható, aki akadémiai tagságának elnyerése óta jelentős tudományos eredményeket ért el.            forrás: mta.hu

 

Imre Sándor

Budapesten született 1969-ben. 2007 óta az MTA doktora. A BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszékének a vezetője, a BME Mobil Innovációs Központjának a kutatási igazgatója. Tudományos munkássága a távközlés 21. századi új irányai közül a nagysebességű vezeték nélküli és mobilhálózatokat, valamint a kvantummechanikai elvekre épülő kommunikációt és informatikát öleli fel. Szakterületén számos kutatatási és fejlesztési projekt résztvevője, vezetője. Eredményei elismertségét tükrözi, hogy 2012-ben az IEEE legpatinásabb folyóirata, a Proceedings of IEEE 100 éves jubileumi számában cikke jelent meg a rádiós kommunikáció jövőjéről. Cikket közölt a Computers and Electrical Engineering(Elsevier) 40 esztendős jubileumi számában is 2014-ben. 2013-ban – az IEEE Communications Magazine történetében egyedülálló módon –, vendégszerkesztői felkérése mellett saját cikket is közreadhatott. Meghívott szerzőként a McGraw&Hill Yearbook of Science & Technology kötet 2015-ös kiadásában a kvantumkommunikációról vázolta fel a fejlődés várható irányait. Két könyve a Wiley Kiadónál jelent meg, az egyiket oroszra is lefordították. Vezetésével készült el az első magyar kvantum-titkosító rendszer prototípusa. Szakmai közéleti működése mind az MTA, mind a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület keretein belül hosszú múltra tekint vissza. Iskolateremtő tevékenységének bizonyítéka, hogy már közel 300 diplomatervező, több mint 100 tudományos diákköri dolgozat és 15 fokozatot szerzett PhD-hallgatója volt. Saját publikációinak száma közel 500, az ezekre érkezett független hivatkozások száma meghaladja a 2000-et, az összegzett impaktfaktora pedig a 93-at.    forrás: mta.hu