Vissza

A HTE Díjbizottsága vezetőjének felhívása javaslatok megtételére

Egyesületi díjakra való felterjesztések meghirdetése valamint a 2014. évi Gábor-Dénes díjra való előkészületek.


Puskás Tivadar díj, Pollák-Virág díj, Egyesületi arany és ezüst jelvény

Kérem az Egyesület tagjait, hogy a kiemelkedő munkát végző, 2014. évi egyesületi kitüntetésekre (Puskás Tivadar díj, Pollák-Virág díj, Egyesületi arany és ezüst jelvény) javasolt egyesületi tagok névsorát és a javaslatok indoklását 2014. február 15-ig a HTE Titkárságra (1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. info@hte.hu, fax: 353-0451) szíveskedjenek beküldeni.

Az Alapszabály értelmében javaslattételre jogosult minden egyéni rendes tag, valamint a kollektív (jogi vagy közösségi) tagok.

Egyesületi díjat, jelvényt, elismerést kaphat minden egyéni (rendes vagy tiszteletbeli), kollektív (jogi vagy közösségi), valamint pártoló tag, továbbá az Alapszabály 1. Függelékben a kitüntetésben részesíthetők közt említett személyek.

A javaslattételben kérem figyelembe venni az Alapszabály 1. Függelékében a javasolt erkölcsi elismerésre vonatkozóan rögzített elvárásokat, és indokolni azok teljesítését.

A Díjbizottság csak az írásban érkezett és indoklással ellátott javaslatokat tudja figyelembe venni.

Kérem az Egyesület tagjait, hogy javaslataik megtételénél legyenek tekintettel az Alapszabály 2013. évi elfogadott, de még nem hatályos változatában foglalt új lehetőségre, amely szerint a Puskás Tivadar díj nemzetközi tagozata adható az Egyesület eredményes nemzetközi tevékenységének támogatásában kimagasló érdemeket szerzett személyek részére. A nemzetközi tagozat elismerés adományozására 2013-ban már sor került. A Puskás Tivadar-díj nemzetközi tagozat adományozásának részletes feltételei a HTE honlapján megtalálhatók
(http://www.hte.hu/documents/10180/29883/Alapszabaly_131010.pdf ). 


Jelölés Gábor Dénes-díj

Kérem a tisztelt Tagság támogatását az Egyesület 2014. évi Gábor Dénes-díjra jelöléseinek az előkészítéséhez. Ennek érdekében kérem az előzetes javasatok eljuttatását a HTE Titkárágára. Az előzetes javaslatok bekérése a jelöléssel járó feladatok előkészítési feltételeinek a javítását szolgálja. A Gábor Dénes-díjra jelölés 2014. évi felhívását – annak a megjelenését követően - az Egyesület honlapján közzétesszük.