Vissza

A 2021. május 6-án tartott Elnökségi ülés témái

A május 6-i Elnökségi ülés online részvétellel került megrendezésre és nagyon feszített programot tűzött ki magának az Elnökség, összesen 11 napirendi pontot tartalmazott a meghívó, ami azért ritkaságszámba menő esemény az Elnökségi üléseken. Az első napirendi pontban a 23. Projektmenedzsment Fórum rendezvényről hangzott el beszámoló. A második napirendi pontban a HTE Infokom 2021 alakuló programját mutatta be a Programbizottság elnöke. A továbbiakban a májusi Közgyűlés előterjesztéseinek az előkészítése volt napirenden. A negyedik napirendi pontban az Ellenőrző Bizottság és a Felügyelő Bizottság beszámolóinak az ismertetése volt eredetileg a célkitűzés. Az ötödik napirendi pontban az Elnökség az állami díjakra javasolt HTE tagokkal kapcsolatban hallgatta meg a javaslatokat. A következő pont az Alapszabály és a HTE Szervezeti és Működési Szabályzat módosítás szövegszerű javaslatait mutatta be. A hetedik napirendi pontban a HTE első negyedévi gazdálkodásáról adott tájékoztatást a Gazdasági Bizottság vezetője. A nyolcadik pontban az operatív igazgató adott áttekintést a HTE Fekete László-díj ez évi előkészítéséről. Ez után egy fajsúlyos napirendi pont következett, ebben a Tudományos Bizottság vezetője adott stratégiai elemzést a HTE tudományos tevékenységéről. A tizedik napirendi pontban pedig egy másik igen fontos témát, a tagságfejlesztést helyezte a középpontba a HTE tagságért felelős elnökségi tagja. A kimerítő program végén, az Egyebek pontban három rövidebb téma került elő. A jó előkészítésnek köszönhetően a szokatlanul sok téma ellenére is sikerült az ülést az eredetileg tervezett időkeretek között tartani.


Az első napirendi pontban Prónay Gábor, a mindenkori PM Fórumok fő szervezője számolt be a szokásostól eltérő módon, kétszer fél napon online megtartott 23. Fórumról. Örömmel számolt be arról, hogy a résztvevők száma 190 körül ingadozott mind a két napon, tehát megnövekedett az érdeklődés a rendezvény iránt – ebben persze nyilván a részvételi díjtól mentes konferenciahallgatási lehetőség is szerepet játszott. A Szervező Bizottság változtatott a program struktúráján is, irányított témák voltak és ezekhez kértek fel előadókat, valamint két kerekasztalt is szerveztek, melyek a szervezetbe ágyazott projektekről, illetve a távmunkáról vitatkoztak. Mindkét napon az első előadást az Év Projektmenedzsere tartotta, az első napon a 2019-es, a második napon a 2020-as nyertes. A Fórum financiális része szponzorok illetve támogatói jegyek segítségével működött, így a díjmentesség mellett is sikerült pozitív szaldót elérni. A tapasztalatok alapján Prónay szerint ha jövőre már személyes részvétellel lehet megszervezni a Fórumot, akkor is meg kell oldani az online lehetőséget, mert erre megmarad az igény. Ugyanakkor előnyt jelent, hogy így az előadások visszanézhetők, szemben az eddigi Fórumokkal. Az Elnökség megköszönte a szervező munkát és a beszámolót, melyet előzetesen már írásban is megkaptak.

A második napirendi pontban a HTE Infokom 2021 konferencia Programbizottságának az elnöke, Kolláth Gábor ismertette, hol tart a konferencia szervezése. Itt is a helyszín és a lebonyolítás módja az izgalmas kérdés, nem lehet tudni, novemberben milyen lesz a járványügyi helyzet, továbbra is hibrid rendezvényre készülnek. A szervezők most budapesti helyszínt választottak, a Hotel Helia lesz a HTE Infokom helyszíne. Két teljes napi programot terveznek, a második napon két párhuzamos szekcióval és két közvetítő stábbal. A témajavaslatokat egy brainstorming keretében gyűjtötték össze, majd szavazással választották ki a TOP 12 témát. Így a programstruktúrája a szokványos lesz, az első nap délelőttjén plenáris előadással és kerekasztallal, majd a szekciók következnek és a konferenciát a Fekete László-díj átadása fogja zárni. A májusi programbizottsági ülés már a szekcióvezetők kiválasztásával fog foglalkozni, tehát időben lesz összeállított program is és remélhetőleg nagyszámú hallgatóság is – akár személyesen, akár online.

A Közgyűlés előkészítésére koncentráltak a harmadik napirendi pontban az ülés résztvevői. Nagy Péter operatív igazgató azzal kezdte a Közgyűléssel kapcsolatos híreket, hogy a szakmai előadás megtartását Vágujhelyi Ferenc, a HTE elnöke vállalta fel, az előadás témája a blockchain technológia lesz. A közhasznúsági jelentést, a mérleget és az eredménykimutatást az Elnökség előzetesen e-mailben megkapta, így csak a főbb pontokat emelte ki. Jó hír, hogy a HTE végül is átcsúszott a pozitív tartományba és 117 ezer forintos eredménnyel zárt, ami a 2020-as év váratlan eseményei miatt igen szép eredmény. A HTEnet eredménye ugyancsak pozitív, 5 millió forint körül van, ami a HTE támogatóinak és a konferenciák szponzorainak is köszönhető, mert az online rendezvényeket is felkarolták.

Csizmadia Attila az Ellenőrző Bizottság nevében elmondta, hogy a GINOP projektben lévő megbízások miatt nőtt a személyi kifizetés, viszont csökkentek az anyagjellegű kiadások. A HTEnet esetében jelentősen csökkentek a ráfordítások a tervezetthez képest, miközben az árbevétel alig változott. Ennek köszönhető az erős pozitív eredmény. Mivel a könyvvizsgálói jelentés még mindig nem érkezett meg, így a végleges adatok csak a Közgyűlésre tudnak nyugvópontra jutni, de lehet reménykedni, hogy nem lesz ehhez képest újabb változás. Az Elnökség a mérleget és az eredménykimutatást elfogadta.

Az előkészítés következő pontja a főtitkári beszámoló, ezzel kapcsolatban az operatív igazgató egyeztetni fog a főtitkárral, Maradi Istvánnal.

A negyedik napirendi pont – mivel a könyvvizsgáló jelentése nem érkezett meg időben – elmaradt, az EB így csak elektronikusan fogja tudni megküldeni az Elnökségnek a szöveget.

A következő napirendi pontban Bartolits István számolt be az állami díjra javasolt tagjaink dokumentumainak az előkészítettségéről. A lista feltöltése folyamatos, most is hat személy anyaga áll előkészítés alatt, a legjobb hír pedig az, hogy ez a lista nem csak növekszik, hanem a nagy nemzeti ünnepeken csökken, hiszen az utóbbi években többen is a HTE javaslatára kaptak állami elismerést.

A hatodik napirendi pontban újra az operatív igazgató volt az előterjesztő, a téma pedig az Alapszabály módosításának az előkészítése volt. Ezek egy része jogi kötelezettségek miatt szükséges, más részeit meg érdemes meglépni, hogy igazodjunk a változásokhoz. Kiemelten fontos változásokat hozott a járványhelyzet is, mert igazodni kell az online világ követelményeihez és lehetőségeihez is.

Ugyanebben a napirendi pontban az SzMSz módosítására is javaslat hangzott el. Itt a „döntéshozatal” fogalmát kellett bővíteni az online térben, valamint az eszközök mögött ülők személyazonosságát is más módon kell rendezni, mint a személyes részvétel esetén.

A hetedik napirendi ponthoz, ami az első negyedéves gazdálkodás sarokszámait foglalta össze, Szűcs Miklós, a Gazdasági Bizottság elnöke küldött írásos anyagot, amit Nagy Péter operatív igazgató ismertetett. Eszerint a májusig látható tényadatok alapján az előrevetített eredmény veszteséges lenne, de sok bizonytalan tétel lebeg még az év folyamán. Azt is jelezte, hogy a könyvelőtől nem kapott tényszámokat az utóbbi két hónapban, ami nehezebbé teszi a valós helyzet átlátását. Az Elnökségből többen is javasolták, hogy az év vége felé dönteni kell, nem szükséges-e rendezni a könyvelő állandó késedelmeiből fakadó helyzetet.

A következő téma a HTE Fekete László-díjának az idei előkészítése volt, erről Maradi István távollétében Nagy Péter tartott beszámolót. Elindult a díj kommunikációs kampánya, a HTE megkereste az alapító cégek PR felelőseit is, akik szintén segítenek ebben.

Nehéz, de érdekes volt a kilencedik napirendi pont témája, ahol Farkas Károly, a Tudományos Bizottság vezetője ismertette a területre vonatkozó stratégiai megállapításait, melyeket a nemrég létrejött Tudományos Bizottság együttesen fogalmazott meg. Megállapították, hogy a tudományosság az utóbbi években nincs a fókuszban, de nem is cél, hogy a HTE tudományos műhellyé váljon. Inkább a tudományos ismeretterjesztésre érdemes tenni a hangsúlyt. Előkerült a Híradástechnika folyóirat szerepe is, amiben nagyobb potenciált látnak, mint amit jelenleg betölt. Emellett több javaslat is elhangzott Farkas Károly részéről, mint pl. a kutatók éjszakáján a HTE promotálása.

Az előterjesztést élénk vita követte. Oláh István jelezte, hogy szerinte a szakosztályi munkában igenis van tudományos jellegű tevékenység, nem ért egyet azzal, hogy ez visszaszorult. Ehhez csatlakozott Csizmadia Attila is. Bartolits István felvetette a HTE tagok közötti elektronikus dokumentummegosztást, ami más területeken – így pl. az ISZB-n belül is – jól működik. Ugyancsak érdemes lenne az új, korszerű fogalmak megjelentetése tutorial jelleggel, ezek a lépések még a HTE tagság előnyeit is tovább növelnék. Vágujhelyi Ferenc rámutatott, hogy a cégek a tehetséges fiatalokat már az egyetemi időszak alatt elcsábítják, sokszor nem is fejezik be az egyetemet. Már arról kell beszélni, hogyan lehet visszacsábítani őket. Szerinte a tudományos munka és a cég közötti kötőanyag lehet a HTE. Nagy Péter kénytelen volt berekeszteni a vitát, helyette felajánlotta, hogy egy külön online alkalmat szervez a vita folytatására.

Kellett is takarékoskodni az idővel, mert a tizedik napirendi pontban egy hasonlóan fajsúlyos téma volt terítéken, a tagságfejlesztés kérdése, ami szintén nagy vitákat szokott generálni. Soós István, a tagságfejlesztésért felelős elnökségi tag ez alkalommal a kétszintű tagsági modellt mutatta be az Elnökségnek. Ennek a lényege, hogy mindenkivel, aki valamilyen HTE rendezvényen részt vett, legyen egy elérhetőségük és a szolgáltatásokhoz való hozzáférést az elköteleződésük szintjéhez igazíthatjuk. Ez egyfajta HTE baráti kategória lehet, attól hogy nem lépnek be tagként, aktív kommunikációt lehet velük folytatni. Ez még csak javaslat, ezt ki kell dolgozni és a személyiségi jogokra is ügyelni kell (pl. GDPR betartása).

A HTE elnöke azt kérdezte, hogy a MTESZ egyesületek és hasonló civil szervezetek milyen tagsági konstrukcióval működnek, milyen csatornákat használnak – hátha ezt modellként fel lehet használni. Nagy Péter jelezte, hogy szakterületi egyesületekkel van kapcsolatunk. Horváth Pál megerősítette azt a gondolatot, hogy a civil szervezetek értékét a holdudvar is növeli, tehát érdemes a kétszintű tagsággal foglalkozni. Darabos Zoltán az aggályát fejezte ki, hogy lesznek, akik nem valós adatokat adnak meg. Soós István elmondta, hogy erre az a megoldás, hogy aki nem akarja, nem adja meg az e-mail címét, így nincs késztetés a kitalált címek beírására. Imre Sándor szerint a Facebookon történő regisztrációval – amire amúgy is hajlanak a fiatalok – ez a kérdés is megoldódhat.

Itt is lehetett volna folytatni a vitát, de már túllépte a kiszabott időt az Elnökség és többeknek a következő online találkozóra kellett átlépniük. Ennek ellenére az utolsó napirendi pont, az Egyebek sem maradt üresen.

Ebben a pontban kellett megválasztani az Elnökség küldötteit a Közgyűlésre. Nagy Péter bejelentette, hogy a Visegrád Fund pályázatban részt nyert a HTE, ebben Bacsárdi László volt a segítségére. Jamrik Péter pedig felvetette, hogy a Közlekedés-hírközlési szakosztály jövőjével foglalkozni kell, mert Rurik Péter halála miatt elnök nélkül maradt.