Vissza

A 2021. június 3-án tartott Elnökségi ülés témái

A június 3-i online Elnökségi ülés öt napirendi pont megtárgyalásával zárta a nyár előtti ülések sorozatát. Az első napirendi pontban az Infocommunications Journal főszerkesztője számolt be a folyóirat helyzetéről és a jövőbeli tervekről. A második napirendi pont a HTE pénzügyi helyzetével és a lehetséges bevételi forrásokkal foglalkozott. A májusi Közgyűlést értékelte az ülés a harmadik napirendi pontban. A negyedik napirendi pont a HTE Infokom 2021 programjával és a szervezés állását tekintette át. Az ötödik pontban a szakmai közösségek munkájának az értékelését tette meg az ezért felelős elnökségi tag. Végezetül az Egyebek napirendi pontban egy június végi személyes találkozó szervezését beszélte meg az Elnökség.


Az első napirendi pontban Varga Pál, az Infocommunications Journal főszerkesztője számolt be a folyóirat helyzetéről és a szerkesztőség jövőbeli terveiről. Elmondta, hogy a 2021. évi első szám időben megjelent, a második szám pedig júniusban várhatóan ugyancsak megjelenik, ebben még két cikk esetében egyeztetés zajlik a bírálók és a szerzők között, ami a minőség szempontjából fontos dolog. Elmondta még, hogy a hivatkozási eredmények némileg javultak, 52 cikkből 30 hivatkozást mértek, ez 0,58-as impakt faktort jelent, de célul tűzték ki az 1-nél magasabb impakt faktor elérését. Ez sokat lendítene a folyóirat presztizsén. El szeretnének mozdulni az open access lehetőségek, valamint a „szerzők fizetnek” modell felé, ez már sok helyen működik a világban.

A beszámoló utáni vitában Vágujhelyi Ferenc elnök gratulált a folyóirat eddigi eredményeihez, kiemelte a nemrég megjelent két deep learning illetve kriptográfiai témájú cikket, és javasolt még néhány hasonló felkarolható témát, műhelyt, melynek az eredményeit érdemes lenne publikálni. Varga Pál kiemelte, hogy fontos lenne arra törekedni, hogy olyan cikkeket favorizáljon a szerkesztőség, melyek itt jelennek meg először és mások hivatkozzák meg „Invited Paper”-ként. Felmerült még a folyóirat népszerűsítése a szakmai jellegű közösségi médiákon, amivel Varga Pál is egyetértett. Ezek után a stratégiai kérdésekre vonatkozó javaslatok hangzottak el, elsősorban az open access számok és a papíralapúság kontra online megjelenés kérdésében. Miután ezeknek a kérdéseknek számos vonzata van, így ezt előzetesen mérlegelni kell.

A második napirendi pontban – mint az egyik legfontosabb kérdés – a folyamatban lévő árbevételi kérdések álltak a középpontban. Nagy Péter operatív igazgató nyolc témakörről adott tájékoztatást, ahol előrelépés történt. Ezek között szerepelt a blokklánc technológia témájában vállalható szakértői munka, a 3G szolgáltatás kivezetéséről szóló konferencia szervezése, illetve ezzel kapcsolatos tanulmány készítése, a HTE Fekete László-díj szponzorálása, a Projektmenedzsment Fórum pénzügyi eredménye, a Speech Synthesis Workshop megrendezése, a tagsági díjak bevétele és végül, de nem utolsó sorban a HTE Infokom konferencia várható eredménye. Összességében Szűcs Miklós, a Gazdasági Bizottság elnöke kiemelte, hogy pénzügyileg a terv szerint halad a HTE, nincs feszültség az eredeti tervek és a jelenlegi tények között. Csizmadia Attila, az Ellenőrző Bizottság elnöke megerősítette, hogy a HTE pénzügyi helyzete megnyugtató, ha sikerül megvalósítani a bevételi tervet, akkor nincs ok az aggodalomra. Vágujhelyi Ferenc, a HTE elnöke kiemelte, hogy valóban nagy szükség van a HTE szakértői tevékenységére, mert sok olyan téma van kormányzati körökben is, ahol szükség lenne az objektív, hozzáértő szakértői munkára, ez különösen az új, széles ismereteket követelő, de speciális területeken ad lehetőségeket. Élni kell ezekkel, mert ez mind az adott témáknak, mind pedig a HTE-nek előnyös lehet. Maradi István főtitkár egyetértett ezeknek a lehetőségeknek a felkutatásával és kihasználásával.

A májusi Közgyűlés értékelése volt a következő napirendi pont témája, amit Nagy Péter operatív igazgató tartott meg, miután Vágujhelyi Ferencnek egy másik megbeszélésbe kellett átlépnie. Fiala Károly észrevételére számított az Elnökség, hiszen véleményeltérését már korábban is jelezte. A Közgyűlés további pontjai rendben lezajlottak, csak azt észrevételezték többen, hogy a díjátadások ünnepélyessége elmaradt. Maradi István jelezte, hogy ezt a legmagasabb díjazottak esetében egy, az Elnök úrnál megtartandó személyes díjátadással kompenzálják. Legközelebbre viszont – ha ismét online Közgyűlésre kerülne sor – ezt máshogy kell lebonyolítani.

A negyedik napirendi pontban a HTE Infokom 2021 programját ismertette Nagy Péter a Programbizottság elnökének, Kolláth Gábornak a távollétében. A bemutatott programtérkép az előzetes elgondolásoknak megfelelően szerdára végig plenáris programot, csütörtökre pedig két párhuzamos szekciót tartalmazott. Felmerült még egy Tudomány blokk megszervezése, és a média blokk azért van benne, mert 2021-től megszűnik a kétféle konferencia, minden évben HTE Infokom konferencia lesz a neve a rendezvénynek, szakítva az eddigi hagyományokkal. Szűcs Miklós még a nyitó plenáris ülésről javasolt egy rövid beszámolót. Nagy Péter elmondta, hogy több javaslat is felmerült, Barabási Albert László sajnos nem tudja vállalni a nyitóelőadást programütközés miatt, de vannak további nevek, akikkel még nem történt meg az egyeztetés, de remélhetőleg ez hamar megtörténik. A szervezés most jobban áll, mint 2020-ban, így még időben vagyunk.

Az ötödik napirendi pontban Darabos Zoltán, a szakmai közösségekért felelős elnökségi tag tartotta meg az előterjesztését. Elmondta, hogy a szakmai közösségek a munkamódszereket elfogadták, ennek megfelelően halad a programok szervezése. A pályázatot nyertek még alig költöttek a rendelkezésükre álló keretből, ez inkább ősztől várható, amikor van remény személyes részvételű programok szervezésére is. A pályázati források felhasználásához előzetesen vele kell egyeztetnie a nyertes szakmai közösség vezetőjének. Több szakmai közösség esetében jelezte, hogy nincs önálló tevékenység, illetve a Paksi csoport esetében nincs vezetőjelölt, ez utóbbit egy személyes megbeszélés keretében igyekszik majd továbblendíteni a jelenlegi holtpontról. Kiemelte a PM Fórumot valamint a győri csoport Távközlési Világnap rendezvényét mint sikeres rendezvényt. Beszámolt a szegedi Agorában megtartott rendezvényről is, amit az NJSZT sajnos kisajátított, a HTE meg sem lett említve, miközben támogatta a rendezvényt.

A digitális jelenlét kérdésében kiemelte a YouTube látogatottság adatait, és megállapította, hogy ez elsősorban a 25-45 év közöttiek elérését teszi lehetővé, sokan mobil telefonról vesznek részt ezeken az előadásokon. Emellett működnek a szakmai közösségek levelező listái is, ezeknek az elérési eszközöknek a további reklámozását tartotta szükségesnek az előterjesztésében.

Az Elnökség elsősorban az online nézettségi adatokkal kapcsolatban tett fel kérdéseket, illetve javasolt módosításokat. Természetesen felmerült az a kérdés is, hogy ha az élet visszatér az eredeti kerékvágásba, akkor is maradjanak-e meg a hibrid formák, ennek ugyanis előnye is, hátránya is van. Ez lehetővé teszi a részvevők számának a növelését, de ugyanakkor visszaveti a személyes részvételt. Nagy Péter szerint fontos, hogy jók legyenek a részvételi statisztikák, mert ezeket figyelik a támogatóink is. Elvárás lenne az online illetve hibrid rendezvények esetében a legalább 50 online résztvevő, ez már hatékonynak mondható.

Maradi István azt kérte az Elnökségtől, hogy későbbi üléseken is tűzze napirendre a szakmai közösségek témáját, hogy látni lehessen a tendenciákat.

Az ülés berekesztése előtt még sor került az Egyebek napirendi pontra. Ebben Nagy Péter operatív igazgató a júliusi személyes részvételű találkozó időpontját és programját igyekezett tisztázni. Az állandó online ülések miatt ugyanis az Elnökség személyesen még csak részben tudott találkozni az első alkalommal, utána meg már csak online módon lehetett ülésezni. Az Elnökség így megegyezett a június 25-i, kötetlen programú találkozóban, melynek a helyszínét e-mailben fogja jelezni a résztvevők számára.

Ezzel a megegyezéssel Maradi István az ülést berekesztette.