Vissza

A 2021. április 8-án tartott Elnökségi ülés témái

Az április 8-i Elnökségi ülés a már megszokott módon, online részvétellel került megrendezésre. Az első napirendi pontban a HTE Infokom 2021 előkészítéséről hangzott el beszámoló a Programbizottság elnöke részéről. A második pont az oktatási pilotról adott áttekintést. A harmadik napirend a HTE pénzügyi státuszával foglalkozott, beleértve a lehetséges bevételi források témáját is. A következő pontban a közeledő Közgyűlés szakmai előadását rögzítette a Főtitkár. Az ötödik napirendi pontban az Ellenőrző Bizottság és a Felügyelő Bizottság megállapításainak az ismertetése volt kitűzve, de a napirendet el kellett napolni. A hatodik napirendi pontban a Díjbizottság döntése került ismertetésre a Közgyűlésen átadandó HTE díjakról, majd a hetedik napirend a tiszteletbeli szenátorok kinevezéséről szólt. Végezetül az Egyebek pontban hét téma is felmerült, jól mutatva, hogy egy hónap alatt jócskán kerülnek elő az Elnökséget érintő olyan kérdések, melyek a napirend kitűzésekor még nem látszanak.


Az első napirendi pont a HTE Infokom 2021 konferencia Programbizottsági elnökének, Kolláth Gábornak a beszámolójával foglalkozott. A tervek szerint hibrid konferenciára készül a HTE, ami azt jelenti, hogy nagyságrendileg ötven fő a helyszínen hallgatja az előadást és emellett online is lehet követni a konferencia programját. Ez még a járványhelyzet alakulásától függően változhat, de most ez a célkitűzés. Még nyitott a kérdés, hogy a helyszín Budapest vagy Kecskemét legyen. A tervezett időpont november 10-11., esetleg november 3-4., tehát két napos, de csak délutánra szervezett programra kell készülni. A Programbizottság vezetését Kolláth Gábor vállalta, de Maradi István és Szűcs Miklós is segíti a bizottság vezetését. A bizottsági tagok felkérése is megtörtént. A következő időszakban az aktuális témák felvetése, a fókusz témák azonosítása és szekciókba szervezése a cél. A délutáni időszakban 90 perces blokkok lesznek. Utána a szekcióvezetők felkérése következik. Az első Programbizottsági ülésre április 15-én kerül sor.

A második napirendi pontban Mester Máté, az oktatási portfolió összeállításának a vezetője az oktatási pilot programról számolt be. A tavaly megtartott első mobil pilot tapasztalatait építették be a programba. Ez a mobil pilot 15-16 fő részvételével lett megszervezve az Antenna Hungáriában és a tapasztalatok alapján működőképes az elképzelés. Mester Máté szerint reális célkitűzés a vezetékes és vezeték nélküli alapképzés megvalósítása 2021-ben, mert az első negyedév végére ez a két modul elkészült. A modulok személyes részvételre lettek tervezve, de áthangszerelhetőek online képzésre is, csak akkor az interaktivitás csökken és az időtartamot is módosítani kell. Ez ugyan kisebb, de folyamatos bevételt hozhat a HTE-nek.

Az Elnökség kérdésére Mester elmondta, hogy a képzés elsősorban azoknak szól, akik az alapvető fogalmakkal sincsenek egészen tisztában, nem távközlési mérnökök, de ebben a szektorban dolgoznak. Ez tehát nem a műszaki csapatnak, hanem a közgazdasági, pénzügyi, jogi területen dolgozóknak nyújt lehetőséget az alapfogalmak megértéséhez. A vitában felmerült az is, hogy középiskolák számára is érdekes lehet egy ilyen oktatási tematika, ezt végig kellene gondolni, mely szervezetek tudják ezt felkarolni. Maradi István úgy összegezte a vitát, hogy most meg kell határozni, merre haladjon ezzel tovább a HTE, mert már van termék, de most a vevőket kell megtalálnunk. Egyben megköszönte az eddigi munkát és a beszámolót Mester Máténak és mindazoknak, akik még részt vettek benne.

Nehéz kérdéseket feszegetett a harmadik napirendi pont, ahol a HTE pénzügyi helyzete volt napirenden. Előzetesen Nagy Péter operatív igazgató megküldte a részadatokat és jelezte, hogy valamelyest javultak a 2021-es év számai, összességében a HTE és a HTEnet együttesen már csak minimális, 400 ezer Ft körüli negatív egyenleget prognosztizál az év végére. Ez persze még jócskán változhat az év folyamán bármelyik irányban, de az enyhén javuló tendencia azért bíztató. Annak érdekében, hogy tovább javuljon a helyzet, továbbra is az árbevételt hozó projektek tető alá hozásán érdemes munkálkodni. Az Elnökség ezek után áttekintette a lehetséges tételeket és több olyan irányt is azonosított, amikben érdemes lépéseket tenni. Főtitkár úr azzal összegezte a napirendi pontot, hogy örül a javuló tendenciának, de három hónap múlva ismét kerüljön napirendre a 2021-es pénzügyi helyzet.

A negyedik napirendi pontban Maradi István javasolta, hogy a Közgyűlés előtt a blokklánc legyen a szakmai előadás témája. Erre előadót nem is kellett külön keresni, Vágujhelyi Ferenc, a HTE elnöke rögtön elvállata az előadás megtartását.

Az ötödik napirendi pont is a Közgyűlés előkészítésével lett volna kapcsolatban, a HTE Ellenőrző Bizottság, illetve a HTEnet Felügyelő Bizottság megállapításai lettek volna napirenden, de tekintettel arra, hogy a HTE nem kapta meg kellő időben az adatokat, így az előterjesztők a napirendi pont májusi ülésre halasztását kérték.

A hatodik napirendi pont a HTE kellemesebb teendőjével, a Díjbizottság javaslatával foglalkozott. Bartolits István, a Díjbizottság tagja ismertette a beérkezett javaslatok összegzése után megtartott Díjbizottsági ülés döntéseinek a végeredményét. Az Elnökség az előterjesztést elfogadta, a javaslattevők értesítését a titkárság előkészítésével a Főtitkár, mint a bizottság elnöke fogja megtenni. A díjak átadására a május 27-i HTE Közgyűlésen kerül sor – legalábbis virtuálisan. A fizikai átvételt majd külön kell megoldani – reméljük idén először és utoljára.

A hetedik napirendi pontban ismét Bartolits István tartott egy rövid előterjesztést a tiszteletbeli szenátorok kinevezésének az előkészítéséről. Mivel az idén lejáró mandátumú tiszteletbeli szenátorok közül a tavalyi, szeptemberre halasztott Közgyűlés már döntött, így idén a megújítás kérdésével nem kellett foglalkozni. Új tiszteletbeli szenátor kinevezésére pedig Bartolits nem tett javaslatot.

Utoljára már csak az Egyebek napirend maradt hátra, ami most sok témát ölelt fel. Itt felvetődött Maradi István részéről a 3G technológia életciklusának a helyzetéről szóló konferencia szervezése, melyben az NMHH-val tárgyal a HTE. Ugyancsak felmerült a blokklánc és drón témakörben további lehetséges tanácsadói jellegű feladatok megszervezése.

Maradi István a jogi tagvállalatok felkeresését szorgalmazta ismét az egyebek között, amire most már célszerűnek látta konkrét lista összeállítását, mert valahol ezt a munkát el kell kezdeni. Megegyezés született arról, hogy készül egy ilyen lista és megkapják az Elnökség tagjai, ahol már be is írhatják, ki melyik jogi tag felkeresését vállalja. Ugyancsak felmerült a tagfejlesztést is érintő „Miért érdemes HTE tagnak lenni” anyag összeállítása.

Bartolits István röviden beszámolt az NJSZT Informatikatörténeti Fórumával történő együttműködés lépéseiről. Az iTF 730 főt bemutató adatbázisában 53 fő található, aki HTE tag is volt vagy jelenleg is az, de ezt a listát jó lenne tovább bővíteni a HTE oldaláról is, mert ez az iTF lista jelenleg informatikai irányultságú – teljesen érthető módon. A HTE Főtitkára, Maradi István jelezte, hogy ezt a témát érdemes lenne részletesebben átbeszélni és rögzíteni a továbbfejlesztés előtt az együttműködés részleteit. Erre egy külön találkozót javasolt április második felére az iTF-fel tárgyaló HTE tagokkal közösen.

Nagy Péter az online Közgyűlés megtartására, illetve az online szavazásra tért ki, mert a májusi Közgyűlést még csak online lehet megszervezni.

Végezetül Kis Gergely, a HTE alelnöke adott tájékoztatást azokról az Európai Uniós, 2021-2027 között lehívható forrásokról, amik a HTE profilja szempontjából érdekesek lehetnek. Azt javasolta, hogy az operatív igazgató levélben keresse meg ezzel kapcsolatban az ITM megfelelő személyét. Ugyancsak javaslatokat fogalmazott meg a Fogalomtár szerepének az adatszolgáltatási kérdőívek és a hozzájuk tartozó leírások korszerűsítésével kapcsolatos használatában. Ezt a lehetőséget érdemes lenne felajánlani az NMHH-nak is.