Vissza

A 2020. március 10-én tartott Elnökségi ülés témái

Az első napirendi pontban a Jelölő Bizottság beszámolóját hallgatta meg az Elnökség. A második napirendi pontban a nagyobb árbevételt hozó lehetőségek áttekintése volt a középpontban. A harmadik napirendi pontban a Közgyűlés előterjesztési anyagai tárgyalta volna meg az Elnökség, de a napirendi pontra haladékot kért a főtitkár. A negyedik napirendi pontban a Díjbizottság előzetes előterjesztését hallgatta meg az Elnökség a szakmai közösségektől beérkezett javaslatokról. Az ötödik napirendi pontban a Tudományos Bizottság vezetője tartott előterjesztést a Híradástechnika folyóirat helyzetéről. A hatodik napirendi pont a HTE Infokom 2020 konferencia szervezésének a kezdeti lépéseit vázolta. Hasonló témával, a HTE egyéb konferencia-lehetőségeivel foglalkozott a HTE elnökének az előterjesztése. A nyolcadik pont végezetül a HTE Fekete László-díjának a helyzetképét vázolta. Az Egyebek napirendi pontban néhány adminisztratív bejelenés és hír hangzott el.


Az első napirendi pontot a Jelölő Bizottság elnöke, Szabó Csaba Attila betegsége miatt Nagy Péter operatív igazgató terjesztette elő. A Jelölő Bizottság a jelölési folyamatot elindította, a HTE honlapra kikerült a felhívás, és a szakosztályvezetők is megkapták a jelöltek állítására vonatkozó felhívást. A jelölő listára még április 9-ig jöhetnek jelölések, így a lista még nincs lezárva, de a Jelölő Bizottság már többször ülésezett, és megkezdődtek az egyeztetések. Jó lenne, ha a javaslatok intenzívebben érkeznének a szakmai közösségek részéről, hogy tudjon haladni a jelölési folyamat.

A második napirendi pontban a nagyobb árbevételt hozó lehetőségek áttekintését vezette Szűcs Miklós, a Gazdasági Bizottság elnöke. A hosszas együttgondolkodásban több konferencia szervezésére is elhangzott javaslat, szó volt az oktatási tevékenység beindításáról is, ahol már el kellene indulni a pilot képzésnek, de ezt most a koronavírus járvány keresztülhúzta. Az 5G rendszerek témájában több innovatív gondolat is felmerült, de a palettára került a Nemzeti Együttműködési Alap pályázat, a fogalomtár, a Fekete László-díj alapítvány és még néhány ígéretes téma, melyeket még korai lenne publikusan nevesíteni. A témában az időközben megérkező Kis Gergelynek is ígéretes gondolatai voltak, melyeket azonban még szintén egyeztetni kell a nyilvánosságra hozás előtt. Összességében az Elnökség egyhangúan optimista kicsengésűnek ítélte meg az együttgondolkodás eredményét, azonban a programok végrehajthatóságát egy újabb bizonytalansági tényező is nehezíti, a koronavírus-járvány előre nem látható kimenetele.

A negyedik napirendi pontban a Díjbizottság elnöke, Bánkuti Erzsébet nevében Bartolits István tartott előterjesztést a szakmai közösségektől beérkezett díjjavaslatokról. Elmondta, hogy idén is az a helyzet, hogy elsősorban a Puskás Tivadar díjra érkeztek jelölések, az alatta lévő díjakra viszont alig van jelölt. Ennek pedig éppen fordítva kellene lennie. A helyzeten az fog változtatni, hogy a nagyrendezvények, pályázatok, folyóirat stb. körül tevékenykedő személyekre a szakmai közösségeknek nincs rálátásuk, ezek aktivitását az operatív igazgató látja, aki már szintén megküldte a javaslatait. Ebből a két forrásból áll majd össze – ahogy az elmúlt években is – a teljes javaslati skála, a Díjbizottság pedig a döntését – a Díjbizottság évtizedes díjazási elveinek a figyelembe vételével – a következő ülésre terjeszti be.

Az ötödik napirendi pontban a Híradástechnika folyóirat további lehetőségeiről tartott előterjesztést Gerhátné Udvary Eszter. Továbbra sem látható olyan konstrukció, aminek a segítségével a folyóirat rendszeres megjelenése újraindítható lenne, ezért változatlanul az a megoldás marad, hogy az évi két különszám megjelentetésével lehet a folyóirat évfolyamszám-folytonosságát fenntartani, hátha pozitív fordulat következik be. Mivel azonban ebben a kérdésben harmadik éve nem sikerült előrelépni, így az Elnökség úgy döntött, hogy kiveszi a témát a munkatervből.

A hatodik napirendi pont a HTE Infokom 2020 konferencia szervezésének az állásáról számolt be. A helyszín és az időpont Nagy Péter előterjesztése szerint megvan, a konferencia november 18-20. között Kecskeméten lesz megtartva. Sajnos még nincs a Programbizottságnak elnöke, ezen tovább kell dolgozni, hogy intenzíven megindulhasson a programszervezés.

A hetedik napirendi pontban Magyar Gábor, a HTE elnöke elmondta, hogy szeretne a májusban megválasztandó új Elnökségnek egy kiérlelt javaslatot adni a konferenciákra vonatkozóan, hogy ne nulláról kelljen elindulniuk. Erre vonatkozóan a következő hetekben néhány általa kiválasztott személlyel közösen egy anyagot fognak összeállítani.

A nyolcadik pontban a HTE MediaNet 2019 konferencián útjára indított Fekete László-díj további kezelésére tett javaslatot Nagy Péter operatív igazgató. A díj kezelését átvevő személy megvan, már a terveit egyezteti Nagy Péterrel, de mivel a folyamat még nem zárult le, így a nevet még nem publikáljuk. A díj létrehozásában közreműködő két legaktívabb személy, Gombár György és Dalos Ottó egyetértett a kiválasztott személy nevével Magyar Gábor szerint, tovább fogja tudni emelni a díj presztizsét, és gondozni fogja tudni a fiatalon eltávozott Fekete László emlékét.

Az egyebek napirendi pontban az Elnökség egy címzetes szenátori kinevezésről döntött, majd néhány adminisztratív teendőt beszélt meg, végezetül pedig a HTE egyik oszlopos tagjának, Bély Andrásnak az elhunytáról emlékeztek meg a jelenlévők.