Vissza

A 2020. június 9-én tartott Elnökségi ülés témái

A június 9-i ülés az eddigieknek megfelelően online módon lett megtartva. Az első napirendi pontban a HTE által alapított Fekete László-díj helyzetéről hangzott el beszámoló. A második napirendi pontban a Gazdasági Bizottság elnöke ismételten a nagyobb árbevételt hozó lehetőségeket tekintette át az Elnökség tagjaival A harmadik napirendi pontban a HTE Infokom 2020 konferencia megtartásáról egyeztetett az Elnökség, mert a koronavírus miatt most át kell gondolni a konferencia megtartásának a módját is. A negyedik napirendi pontban a szakmai közösségekre kiírt pályázat feltételeit módosította kényszerűen az Elnökség, hiszen a vállalt rendezvények nagy részének a megtartása ellehetetlenült. Az ötödik napirendi pontban a HTE első negyedéves pénzügyi eredményeit és ezek hatását vitatta meg az Elnökség. Végezetül az Egyebek napirendi pontban több aktuális téma merült fel, melyekre igyekezett választ keresni az Elnökség.


Az első napirendi pontban Maradi István, a HTE Fekete László-díj Egyesületen belüli gondozója számolt be a díjjal kapcsolatos tervekről. Fekete László (1960-2017) hosszú évtizedekig ismert szereplője volt a hazai távközlési és informatikai vezetői közösségnek. Sajnálatosan korai haláláig egész pályafutását az innovatív megoldások fémjelezték. Ezért határozta el tavaly a HTE összefogásában egy szűkebb közösség, hogy Fekete László emlékének a megőrzésére díjat alapít az ifjabb generáció innovációra ösztönzése céljából. A díj létrehozását a HTE a 70 évfordulója tiszteletére rendezett 2019. novemberi ünnepélyes megemlékezésen jelentette be. A díj részleteire vonatkozóan a HTE Fekete László Innovációs díj linken lehet információt találni.

Maradi István elmondta, hogy egyeztette az Alapítókkal a díj tartalmát, díjjal járó pénzösszeget és ennek megfelelően elkészült a pályázati kiírás is. Október elseje a pályázat beadási határideje és az első díjátadást a novemberi HTE Infokom konferencián tervezik lebonyolítani. Döntés született arról is, hogy csak természetes személyek pályázhatnak a díjra, közösségek nem, valamint arról is, hogy minden évben egyetlen díjat adnak ki, nem lesznek megosztott nyertesek. A díj kiírásához kommunikációs kampány is csatlakozik, ez a június-szeptember közötti időszakban fog működni a pályázaton való indulás, majd az átadás után a nyertes személye és innovációs tevékenysége témájában. A HTE számára – Fekete László emlékének az ápolása mellett – azért is volt fontos, hogy hátteret adjon az innovációs díjnak, mert ezzel az Egyesület tagjai felé is tud egy kitörési lehetőséget nyújtani, de egyben a HTE ismertségét is növeli ez a tevékenység.

A második napirendi pontban az Elnökség – akárcsak az előző üléseken – ismét az árbevételt hozó lehetőségek kialakítására koncentrált, mert a járvány előrehaladtával egyre inkább látható, hogy új területeken kell az Egyesület létét képező bevételi forrásokat megtalálni. Az Elnökség a Gazdasági Bizottság vezetője, Szűcs Miklós vezetésével további témákhoz rendelt személyeket, akik az adott témában igyekeznek a mindkét fél számára előnyös megoldásokkal bevételi forrásokat megnyitni.

A harmadik napirendi pontban – mintegy az előző napirend folytatásaként – a HTE Infokom 2020 konferencia megszervezése volt a középpontban. Mivel a Programbizottságnak még nincs elnöke, így Magyar Gábor és Nagy Péter tartották meg beszámolót. Ebből kiderült, hogy a program összeállítása a potenciális programbizottsággal megkezdődött, valamint elindult a kiállítók megkeresése Tézsla Mária szervezésében és a támogatók megnyerése Nagy Péter révén. Az Elnökség döntésének megfelelően most személyes részvételű konferenciában gondolkodnak, de fel kell készülni a háttérben arra is, hogy hirtelen át kell váltani az online konferenciára, amennyiben a vírus visszatér. A november 18-20-i időpont ugyan belenyúlik az őszi szezonba, de talán még a második hullám előtt megszervezhető lesz a személyes részvételű – vagy esetleg hibrid – konferencia.

A negyedik napirendi pontban Bartolits István, a szakmai közösségekért felelős elnökségi tag tartott előterjesztést arról, milyen módosításokat célszerű megtennie az Elnökségnek a 2020-as HTE szakmai közösségi pályázat témájában a pandémiás helyzetre tekintettel. A legfontosabb, hogy a pályázat azon feltételét, amely a vállalások teljesítésének a hiánya esetén kizárja az adott szakmai közösséget a következő évi pályázatból, a 2020-as évre fel kell függeszteni. Mindazokat a tételeket, melyek a pályázatban jelzett célra fordítottak a szakmai közösségek, természetesen a HTE kiegyenlíti, de a kérés most az, hogy a járvány miatt el nem költött összegeket a szakmai közösségek ne fordítsák eltérő célokra, mert a HTE pénzügyi helyzete is egy konzervatívabb megközelítést igényel a koronavírus okozta kiesések miatt. Azoknak az egyedi, nem ismétlődő rendezvényeknek a támogatásáról, melyeket a szakmai közösség erre az évre tervezett, de kényszerűségből jövőre tudja csak megtartani, az Elnökség a novemberi ülésén fog egyedi döntést hozni – ha egyáltalán lesz ilyen jellegű igény. Az évente ismétlődő rendezvényekhez rendelt támogatásokra a jövő évi pályázatkiírás fog lehetőséget nyújtani, azok pályázati támogatása nem vihető át 2021-re.

Az Elnökség megvitatta az előterjesztést és – tekintettel a különleges helyzetre, melyben még most sem látni, hogyan fog normalizálódni az élet és meddig – egyhangúan elfogadta a javaslatot. A nyertes pályázókat Bartolits István fogja értesíteni az Elnökség döntéséről.

Az ötödik napirendi pontban Bartolits István elnökségi tag tartott előterjesztést az állami kitüntetésekre javasolható HTE tagok anyagainak az előkészítéséről. Itt a magasabb állami kitüntetésekre történő felterjesztés mellett a miniszteri szintű kitüntetések is lényegesek, ezekre igyekszik a HTE minden alkalommal javaslatot küldeni, ehhez azonban már előkészített nevekre, anyagokra van szükség, mert a határidők általában rövidek. Hosszabb távon célszerű lesz a tagjaink szélesebb – többnyire a HTE kitüntetésben már részesültek – körétől bekérni az önéletrajzukat, mert ezek hiányában ezt az előkészítő munkát nehéz megtenni. Az ülésen elhangzott javaslatokat Bartolits István a várható október 23-i javaslattételhez előkészíti.

Az ötödik napirendi pontban Nagy Péter operatív igazgató ismertette a HTE első negyedéves pénzügyi helyzetét. Ebből kiderült, hogy az első negyedév negatív eredményei nagyobbak a vártnál. Ebben több tényező is közrejátszott, amelyeken rövid távon nem tud a HTE segíteni. Felmerült az irodaváltás kérdése is, mert a jelenlegi iroda bérleti díja elég drága és – bár hónapok óta kényszerűségből üresen áll – a bérbeadó semmiféle kedvezményt nem adott a bérleti díjból. Ez azonban legfeljebb a 2021-es év mérlegét tudná csak javítani a hosszú felmondási idő miatt. Csizmadia Attila azon kérdésére, hogy pontosan milyen tételek játszottak közre az első negyedéves hiány növekedésében, és mitől kisebb mégis a második negyedéves hiány növekedése, Nagy Péter jelezte, hogy egy részletes kimutatást küld az Elnökség tagjainak a helyzet bemutatására.

Az Egyebek napirendi pontban Bartolits István kérdezett rá a Híradástechnika folyóirat két különszámának az állására, melyek még tavaly év végén megtartott rendezvények különszámai lennének. A benyújtott kéziratok aktualitása ugyanis folyamatosan avul és ezt több szerző is felvetette feléje. Nagy Péter elmondta, hogy a HTE MediaNet különszámához egyetlen cikk kézirata érkezett csak be Szabó Csabához, így az a szám nagy valószínűséggel nem fog megszületni. Ugyanakkor a 6. Magyar Jövő Internet konferencia különszáma már betördelve készen áll, de még a támogatási szerződés megkötésének az elhúzódása miatt a nyomdába adás nem történhetett meg. Amint ez rendeződik, a különszám nyomdába kerülhet.

Sikere volt viszont a HTE elismerő nyilatkozatának, melyet a pandémiás helyzetben helyt álló szolgáltatókra vonatkozóan jelentetett meg. A statisztikák szerint csak a Facebookos elérésben 87 ezer megjelenés történt, ami legalább 30 ezer személyt érintett. Több érintett cég a belső honlapjára is kitette a HTE elismerő deklarációját vagy összes dolgozójának megküldte e-mailben, amiért ezúton is köszönetet mond a HTE Elnöksége.

Az Elnökség mérlegelte egy HTE Ki-Kicsoda kiadvány létrehozását is az Egyebek témakörben, mert ez segítene értékesebbé tenni a tagsági viszonyt. Nagy Péter elmondta, hogy a HTE 5-6 évvel ezelőtt már foglalkozott a gondolattal, de óriási munkának tűnt ennek a megvalósítása, az ár-érték arány az akkori vizsgálatok szerint nem tűnt előnyösnek. Ugyanakkor többen jelezték, hogy az NJSZT megvalósította a gondolatot, tehát mégis lehet érdeklődés a HTE tagság részéről is egy ilyen összeállítás iránt. Magyar Gábor vállalta, hogy információt szerez a megvalósítás erőforrásait illetően. Ugyanakkor elmondta, hogy az egyetemeken is gondot jelent az aktuális CV-k és publikációs listák megkövetelése, erre nem fordítanak energiát az oktatók, csak ha – pl. habilitációhoz – feltétlenül szükséges.