Vissza

A 2020. január 14-én tartott Elnökségi ülés témái

Az első napirendi pontban az oktatási portfolióval foglalkozó – a decemberi ülésen elmaradt – előterjesztést hallgatta meg az Elnökség. A második napirendi pontban a 2020-as munkatervet véglegesítette. A következő napirendi pontban a 2019. év beszámolójával és éves eredményével foglalkozott az Elnökség. A negyedik napirendi pontban folytatódott az új árbevételi lehetőségek áttekintése. Az Egyebek napirendi pontban az ISZB tagságra tett javaslatot a HTE főtitkára. Az Elnökségi ülés ezzel lezárult, de egyben ünnepélyes alkalom is következett: a HTE Elnöksége ekkor adta át a HTE Diplomaterv- és Szakdolgozat Pályázat díjait a helyezetteknek.


Az első napirendi pontban Mester Máté címzetes szenátor adott tájékoztatást az oktatási portfolió helyzetéről. Elmondta, hogy 2019 végére elkészült egy rövid tananyagváltozat. Márciusra várható az első pilot lebonyolítása.

A második napirendi pontban az Elnökség a 2020-as munkatervet véglegesítette.

A harmadik napirendi pontban Nagy Péter operatív igazgató tájékoztatta az Elnökséget arról, hogy az előzetes adatok alapján a HTE éves eredménye minimálisan, de negatív lesz. Annak, hogy ismét a negatív eredmény felé hajlik a mérleg, az az oka, hogy néhány függő tétel van még a HTE MediaNet kapcsán, amikről nem lehet tudni, mikor kerülnek számlázásra. Ugyancsak van még néhány olyan tétel, amelyeknek a beérkezése bizonytalan – bár már rég meg kellett volna érkezniük.

A következő napirendi pontban a HTE Elnöksége – éppen az előző pontban érzékelt problémák jövőbeli megelőzése érdekében – tovább vizsgálta a nagyobb árbevételt hozó lehetőségeket. Egyes ígéretes témákhoz személyi felelőst is rendelt az Elnökség annak érdekében, hogy ezeket jobban lehessen menedzselni.

Az Egyebek napirendi pontban a HTE főtitkára, Bánkuti Erzsébet ismertette az előzetesen e-mailen már megküldött személyi javaslatokat az ISZB tagság megújítására vonatkozóan. A javaslatot az Elnökség egyhangúlag támogatta.
Bartolits István arról tájékoztatta az Elnökséget, hogy a technikatörténeti évfordulókról történő megemlékezések öt éves periódusa lejárt, így 2020 januárjától – szintén öt éves periódusban – a hírközlés kiemelkedő magyar és nemzetközi szakembereinek a születésnapja okán fog megemlékezni ezen személyek életművéről. Az öt éves periódusból következően most is csak az öttel osztható évfordulók kerülnek megünneplésre.

A januári Elnökségi ülés ezzel véget ért, de még egy kellemes feladatnak tettek eleget az ülés résztvevői. Ekkorra hívták meg a HTE Diplomaterv- és Szakdolgozat Pályázat helyezettjeit egy ismerkedéssel együttes díjátadásra. A díjakat Gerhátné Udvary Eszter, a Tudományos Bizottság elnöke és Magyar Gábor, a HTE elnöke adta át a nyerteseknek, majd az este hátralévő részét egy közös vacsora melletti beszélgetéssel töltötték el a díjazottakkal, akik meséltek terveikről és a pályaműveik témájának a folytatásáról vagy a várható irányváltásukról.