Vissza

A 2020. december 3-án tartott Elnökségi ülés témái

Az év utolsó Elnökségi ülése ismét online módon került megrendezésre december 3-án. Az első napirendi pontban a szakmai közösségek pályázati kiírásáról tartott vitát és hozott döntést az Elnökség. A második napirendi pontban a 2021. évi költségvetés elfogadása volt napirenden. A harmadik napirendi pontban az ülés a 3G hálózat lekapcsolásával összefüggő feladatokat és a HTE ebben vállalható szerepét vitatta meg a folyamat támogatása érdekében. A negyedik napirendi pontban beszámoló hangzott el a HTE Infokom 2020 konferenciáról, és az Elnökség értékelte az online lebonyolítás tapasztalatait is. Végezetül az Egyebek napirendi pontban három téma merült fel.


Az első napirendi pontban Darabos Zoltán, a szakmai közösségekért felelős elnökségi tag tartotta meg előterjesztését. Darabos ismertette a szakmai közösségek vezetőivel folytatott véleménycsere és szavazás eredményét a pályázati kiírás részletei témájában. 5 közösség jónak tartja a tervezetet, 2 még kiegészítéseket javasol, 2 teljesen mást tartana jónak és 1 közösség vezetője szerint nem kell pályázat, szét kell osztani a támogatás összegét. A vélemények összesítése után az online mód kötelezősége kikerült a tervezetből.

Maradi István főtitkár – érzékelve a vélemények eltérő voltát – felkérte Darabos Zoltánt egy konszenzusos javaslat kidolgozására, ahol nem ilyen eltérőek a szakmai közösségek reflexiói. Ezt Vágujhelyi Ferenc elnök is támogatta.

Darabos Zoltán ismertette a pályázat vélemények összesítése után készült második verzióját is, melyben szerepelnek az értékelési szempontok, az igényelbírálás és a pályázat egyéb feltételei. Javasolta, hogy a kiértékelés időpontja február végére kerüljön át. A napirendi pont lezárásaként Maradi István megismételte a konszenzusra törekvés fontosságát és ennek fényében egy új előterjesztést kért.

A második napirendi pontban Szűcs Miklós, a Gazdasági Bizottság vezetője és Nagy Péter operatív igazgató mutatta be a 2021-es költségvetés tervezetét. Nagy Péter az irányelvek bemutatása után részletezte az egyes költségelemeket és a felmerült lehetőségeket, amelyek segíteni tudják a költségvetés év közbeni pályáját. Az előzetes tervek alapján enyhe negatív mérleget tud csak tervezni a HTE, de ezen még a lehetőségek kihasználásával lehet majd javítani. Szűcs Miklós ehhez hozzátette, hogy a jelenlegi tervezés reális, vállalható, és nem álmokon, hanem a valóságon alapul. Ettől még vannak benne bizonytalan tényezők, de erős a realitása. Azt is elmondta, hogy a terv az Ellenőrző Bizottsággal is egyeztetve lett, ezen a fázison már túl van. A HTE elnöke hozzászólásában pozitívnak értékelte a költségvetési terv összeállítását és nem látta problémának a 2021-es év negatív eredményű tervezését. Az Elnökség még néhány tétel összegét vitatta meg a továbbiakban, többek között megszavazta a szakosztályi pályázat megemelt összegét.

A harmadik naprendi pontban Maradi István főtitkár a HTE Infokom konferencián a 3G hálózatok életciklusának a lezárásával kapcsolatos előadásokra tért vissza, mert a téma egybeesett a múltkori Elnökségi ülésen felvetett HTE tevékenység javaslatával. Az Elnökség részleteiben is körüljárta a kérdést, megvizsgálta, milyen feladatok vannak ezzel kapcsolatban, és vázolta az országos projektmenedzsment szükségességét. A főtitkár elemzése szerint a HTE képes egy szakértő csapat összeállítására, minthogy tagjai lényegében lefedik a teljes távközlési és informatikai szektort. Érdemes lehet tehát az országos lekapcsolási stratégiaalkotásban ezt a képességet kihasználni. Ezzel kapcsolatban a HTE vezetése már meg is szervezett egy egyeztetést az NMHH főigazgató-helyettesével december közepére.

Vágujhelyi Ferenc mindezt kiegészítette azzal, hogy a pénztárgéprendszer, az étel-italautomaták itt komoly mérnöki feladatot fognak jelenteni, amire a HTE fel tudja ajánlani az erőforrásait. Emellett ez bevételi forrást is jelenthetne az Egyesületnek, amire amúgy is nagy szükség van.

A negyedik napirendi pontban Maradi István értékelte a HTE Infokom 2020 konferenciát a sajátos előkészületek – a fizikai térből az online térbe való átszervezés – sikerével együtt. A kétszer fél napos esemény sikeres lebonyolításához az előadók, a szekcióvezetők és a HTE titkársága nagy mértékben hozzájárult. Az online forma is jól működött, csúcsidőben 150-180 hallgatója is volt az előadásoknak. A szponzoroknak köszönhetően a rendezvény nyereséges lett, ami igen fontos az Egyesület szempontjából, hiszen az éves nagyrendezvények komoly mértékben járulnak hozzá az éves mérleg bevételi oldalához. A főtitkár levonta a tanulságokat is. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy az online forma megszervezése nem sokkal egyszerűbb, mint a hagyományos formájú konferenciáké, csak mások a nehézségek. Most nagy mértékben saját apparátussal lett megoldva a legtöbb szervezési kérdés, de jó lenne ehhez egy partner szervezet és egy professzionális technológia. Ettől persze teljesen függetlenül az előadások színvonalasak voltak. A főtitkár összességében eredményesnek ítélte meg a rendezvényt. A rendezvény előadásaiból összeálló Híradástechnika különszám előkészítés alatt van.

Az Egyebek napirendi pontban Farkas Károly, a Tudományos Bizottság elnöke számolt be a felsőoktatásban tanuló hallgatók számára hetedik alkalommal megrendezett hálózatos versenyről, melybe idén a HTE-t is bevonták. Darabos Zoltán a területi csoportok felélesztését, illetve újak kialakítását kezdeményezte. Erre vonatkozóan Maradi István egy előterjesztést kért, hogy a javaslatot meg lehessen tárgyalni. Végezetül Oláh István arról érdeklődött, hogy tervezi-e új szakmai közösségek létrehozását a HTE, mert ebben a munkában szívesen részt vállalna. A főtitkár válaszában jelezte, hogy az Elnökség át fogja gondolni a kérdést, és vissza fog jelezni az ezzel kapcsolatos stratégiáról.