Vissza

A 2019. október 8-án tartott Elnökségi ülés témái

Az első napirendi pontban az Elnökség az Infocommunications Journal főszerkesztőjének a beszámolóját hallgatta meg és vitatta meg a felmerült kérdéseket. A következő pontban a Szenátus ülés napirendje volt a vita középpontjában. A harmadik napirendi pontban az Elnökség az ISZB személyi megújítását kezdte el előkészíteni. A negyedik pontban a Tudományos Bizottság elnöke számolt be a HTE Diplomaterv és Szakdolgozat pályázat eredményéről. Végezetül az egyebek napirendi pontban rövid tájékoztatások hangzottak el további aktuális témákról. 


Az első napirendi pontban Varga Pál, az Infocommunications Journal főszerkesztője tartotta meg éves beszámolóját. A 2019-es évfolyamból már két szám ütemezetten megjelent és a harmadik is megjelenés közeli állapotban van. Emellett már két Special Issue is kézben van, valamint további 10 cikk van bírálati fázisban. Az utánpótlás tehát továbbra is biztosított, nem lesz anyaghiány az évfolyam zárásához. A továbbiakban a főszerkesztő a jövő terveiről adott körképet, melyben egyrészt a folyóirat presztízsének a további növelése, az impact faktor növelése és az IEEE Explore-ba való bekerülés a távlati cél, melyekben megkezdődtek az előkészítő munkák. Ezek természetesen hosszú folyamat eredményeképpen születhetnek csak meg, nem várható gyors eredmény.
A főszerkesztő beszámolóját követő vitában Szűcs Miklós felvetésére az árbevételi lehetőségeket is megvitatta az Elnökség. Felmerült a „szerző fizet” üzleti modell, a hirdetések kérdése – ami persze tudományos folyóiratban nem jellemző modell – valamint az MTMT-be való regisztráció is. Ugyancsak felmerült a hirdetési ajánlat kidolgozása megfelelő grafikai támogatással.

A második napirendi pontban Bánkuti Erzsébet főtitkár a november 28-i Szenátus ülés programját terjesztette elő. A Főtitkári beszámoló mellett gondoskodni kell a 2020-as tisztújítás Jelölő Bizottságának az összeállításáról, napirendi pont lesz a szakmai közösségek teendőinek az összefoglalása, tájékoztatás a GINOP 3.3.3. pályázat állásáról valamint az ITU Telecom World keretén belül megtartott Internet Generation Forum beszámolója. 

A harmadik napirendi pontban Bánkuti Erzsébet az Infokommunikációs Szakértő Bizottság esedékes megújítását tűzte napirendre. 

A negyedik napirendi pontban Gerhátné Udvary Eszter, a Tudományos Bizottság elnöke ismertette a HTE Diplomaterv és Szakdolgozat Pályázat állását, a bírálati rendszert és a végeredményt. Elmondta, hogy idén nem jött más egyetemekről pályázat, csak a BME-ről, pedig korábban azért érkeztek más felsőoktatási intézményekből is pályázatok. Felmerült az első helyezett pályaművek publikációként történő megjelentetése, majd az Elnökség – meghallgatva a részleteket– megszavazta a pályázat végeredményét. Az első helyezetteket idén is meghívja az Egyesület a HTE MediaNet konferenciára.

Az Egyebek napirendi pontban a Gábor Dénes díjra való felterjesztésről és az Internet Generation Forum sikeréről Nagy Péter számolt be, majd a HTE iroda bérleti szerződése kapcsán osztott meg információkat az Elnökséggel, mivel a bérleti szerződés az év végével lejár. Szó volt a HTE 70 éves évfordulójára készülő „Párhuzamos mérföldkövek” kiadvány állásáról, a végleges kéziratot Bartolits István már leadta, következhet a tördelői és grafikai munka. Végezetül többek határozott kérésére a HTE MediaNet 2019 konferencia szervezése is téma lett, mert a november 6-i rendezvény már igen közel van és dönteni kellett az utolsó hónap kampányáról. Többek részéről felmerült professzionális alvállalkozó felkérése erre a feladatra, hogy a részvételi létszámot ne csak az e-mail kampány és a véletlenek határozzák meg.