Vissza

A 2019. november 19-én tartott Elnökségi ülés témái

Az első napirendi pontban az Elnökség az Infokommunikációs Szakértő Bizottság (ISZB) elnökének a beszámolóját hallgatta meg az éves munkáról. A következő napirenden is az ISZB volt a középpontban, mert a jelenlegi tagoknak lejár a két éves mandátuma. A harmadik pontban a szakmai közösségek munkáját értékelte az Elnökség. A negyedik pontban a HTE szakmai közösségei számára kiírandó 2020-as pályázat tervezetét vitatta meg az ülés. Az ötödik napirendi pontban a HTE 2020-as költségvetésének az előzetes vitája történt meg. A hatodik napirendi pontban a 2020-as tisztújítás előkészítéséként a Jelölő Bizottság személyi összetételére tett javaslatot az Elnökség.


Az első napirendi pontban Frischmann Gábor, az ISZB elnöke ismertette röviden az előzetesen e-mailben már megküldött részletes beszámolót. Az ISZB a jelenlegi személyi összetételében 2018 óta végzi a munkáját. A 2019-ben végzett feladatok közül kiemelte az 5G stratégia tervezetének a véleményezését, a 2100 MHz-es sáv hasznosításával kapcsolatban alkotott véleményt, valamint az infokommunikációs szektoriális fejlesztési terv 2021-2027 időszakra vonatkozó munkaanyag tekintetében javasoltak a HTE számára további együttműködést az ITM-mel. Észrevételeket tettek az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex fogalmainak az implementálásához is, szerintük a jövőbeni szabályozás alapjait kell lerakni az Eht-ban meghatározott fogalmak rendezésével, kiegészítésével. Az ISZB ezért javasolja a HTE-nek a fogalmi rendszerrel kapcsolatos készségek felajánlását az NMHH számára. Kitért a Gigabit stratégia tartalmára is.

Frischmann Gábor a jelenlegi tagok munkáját is értékelte, ami fontos információ az ISZB személyi megújításához is. A rövid határidős véleményezés – ami évek óta jellemző – az aktív, munkahelyen dolgozó tagok számára sokszor nehézséget jelent, ezt a személyi összetételnél figyelembe kell venni, érdemes számítani az idősebb korosztály tapasztalataira, akiknek talán több idejük van erre a munkára. Ugyanakkor szükség van a fiatalabb generációra is, akik benne élnek a változásokban és jobban érzik a trendeket.

Az Elnökség hosszú vitát folytatott az ISZB további lehetőségeit illetően, s arra jutott, hogy több területen is fel kell ajánlani a szabályozással foglalkozó intézmények számára a HTE szakmai potenciálját, mert a vitában több olyan javaslat is elhangzott, ami nagyban tudna még hozzátenni a készülő dokumentumokhoz. Magyar Gábor, a HTE elnöke végezetül megköszönte az ISZB két éves, alapos munkáját és az Elnökség egyhangúlag elfogadta az ISZB elnökének a beszámolóját.

A második napirendi pontban – már az ISZB elnökének a távollétében – Bánkuti Erzsébet főtitkár ismertette a javaslatait az ISZB további munkájával és a személyi összetétellel kapcsolatban. Fontosnak látja a partnerségek szorosabbra vételét az olyan kritikus szabályozási kérdésekben, mint pl. a Kódex fogalmai és az infokommunikációt érintő stratégiák. A témában a decemberi ülésre ígért előterjesztést.

A harmadik napirendi pontban Bartolits István, a szakmai közösségekért felelős elnökségi tag tartott összefoglaló beszámolót a szakmai közösségek munkájáról. Az előzetesen írásban is megküldött összefoglalóból kiemelte, hogy a szakmai közösségek nagyobb része jól működik, az újabban létrejött szakosztályok pedig kiválóan illeszkedtek be a munkába. Ugyanakkor 2019-ben három szakmai közösséget meg kellett szüntetni, mert nem volt aktivitás. Kettő szakosztálynak még további lehetőséget adott a HTE a megújulásra, ennek a pozitív jelei a Mikro- és Nanoelektronikai szakosztálynál már látszanak, a Digitális Adás- és Vételtechnika szakosztálynál még nem látszik érdemi elmozdulás. A volt Médiainformatikai szakosztály átalakult és Mesterséges Intelligencia szakosztály néven megtartotta első rendezvényét.

Bartolits István az előterjesztésében vizsgálta az egyes szakmai közösségek működésének a mozgatórugóit is, és ez alapján javasolta az önszerveződés jellege alapján csoportosítani a közösségeket, mert véleménye szerint az eltérő mozgatórugókkal jellemezhető szakmai közösségeket eltérő módon kell kezelni. Sajnos továbbra is nehézséget jelent a közösségek rendezvényeihez a szükséges terem biztosítása, erre jó lenne megoldást találni, most főként „szívességalapon” kapnak termet az egyes szakmai közösségek, de ez bizonytalan hátteret jelent.

Magyar Gábor megköszönte a tartalmas előterjesztést, az Elnökség egyhangúan elfogadta az összefoglaló tartalmát, és igyekszik megteremteni az anyagi lehetőséget a teremproblémák megoldására, ami valóban nem egyszerű kérdés azóta, hogy a volt MTESz székházból ki kellett költöznie a HTE-nek.

A negyedik napirendi pontban Bartolits István, a szakmai közösségekért felelős elnökségi tag bemutatta a HTE közösségei számára előkészített 2020-as pályázati dokumentum tervezetét. A tervezet továbbra is tartalmazza a 2019-ben megfogalmazott vállalásokra vonatkozó kritériumokat. A keretösszegen – a HTE jelenlegi anyagi helyzetében – továbbra sem lehet emelni, így az az előző évek szintjén kerül meghirdetésre. Az Elnökség a tervezetet egyhangúlag elfogadta, a pályázatok beküldési határideje 2020. január 31-e.

Az ötödik napirendi pontban a HTE 2019-es várható eredményeiről is tartott rövid beszámolót Nagy Péter operatív igazgató, de jelezte, hogy ezek a számok még változni fognak így ezt csak tájékoztatásként tárja az Elnökség elé. A 2020-as költségvetést Szűcs Miklós, a Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, ebben mind a HTE, mind a HTEnet tervezett eredménye szerény pozitív eredményt tűzött ki célul, de Szűcs felhívta a figyelmet arra, hogy célszerű lenne a bevételi lehetőségek terén további gondolkodást folytatni. Egyben jelezte, hogy mik voltak azok a tervezési pontok a 2019-es tervben, amik nem álltak meg a lábukon, mert ezeket az utólag azonosítható naivitásokat nem szabad a 2020-as tervezésénél elkövetni.

A 2020-as költségvetésről éles vitát folyatott az Elnökség, mert mindenki tisztában van azzal, hogy csak stabil pénzügyi helyzetben tud jól működni az Egyesület a továbbiakban is. Értékelte a bevételi forrásokat és Szűcs Miklós határozott véleményét – miszerint nem lehet az éves tervet egy-két nagyobb konferencia árbevételére alapozni, mert ezek a bevételek előre nem tervezhetőek kellő biztonsággal – az Elnökség elfogadta. Több ötlet is felmerült arra vonatkozóan, hogy lehet újabb vállalásokkal stabilizálni a HTE forrásait. Emellett termőre kell fordítani az elmúlt évben elindított vállalkozásokat is, amik jó alapot jelenthetnek a jövő szempontjából (Fogalomtár, oktatási portfolió stb.). A témát a decemberi ülésen folytatni fogja az Elnökség

Végezetül a hatodik napirendi pontban a 2020-as tisztújítást előkészítő Jelölő Bizottság személyi összetételére vonatkozóan hangzottak el javaslatok. Mivel a novemberi Szenátus ülésnek el kell fogadnia a Jelölő Bizottság személyi összetételét, így a potenciális tagokkal a tárgyalásokat addig le kell folytatni és a végeredményre vonatkozóan az Elnökség elektronikus szavazással fogja tudni jóváhagyni a végleges személyi összetételt.