Vissza

A 2019. március 12-én tartott Elnökségi ülés témái

Az első napirendi pontban a HTE soron kívüli tisztújítását készítette elő az Elnökség. A második napirendi pont a Közgyűlés programjának és dokumentumainak az előkészítése volt. A harmadik napirendi pontban a Díjbizottság ismertette a szakmai közösségektől beérkezett kitüntetési javaslatokat. A következő napirendi pontban a Híradástechnika folyóirat megjelenési lehetőségeiről tartott vitát az ülés. Az ötödik pontban a szakmai közösségek számára kiírt 2018-as pályázat értékelése, illetve a 2019-es pályázatra érkezett igények eldöntése volt az Elnökség feladata. Végezetül az egyebek napirendi pontban hangzott el több értékes információ.


Az első napirendi pontban Sallai Gyula, az Elnökség által javasolt összetételű Jelölőbizottság elnöke ismertette a tisztújítás menetrendjét. Elmondta, hogy a tisztújításra azért van szükség, mert három választott tisztségviselő is lemondott a pozíciójáról, ezek betöltése pedig csak választás útján lehetséges. A választás módját a HTE Alapszabálya egyértelműen rögzíti.
A folyamatban az első lépés, hogy az elnökség által javasolt Jelölőbizottság összetételéről szavazzon a Szenátus. Erre március 21-én kerül sor, a javasolt bizottsági összetétel: Sallai Gyula (elnök), Dévényi István (tag), Győri Erzsébet (tag).
A Jelölőbizottság ekkor már hivatalosan is megkezdi a munkáját és az áprilisi elnökségi ülésre beterjeszti a három pozícióra a javaslatait. Mivel a jelölési folyamatnak 42 nappal a Közgyűlés előtt kell zárulnia, ez pedig április 10-re esik, így az elnökségi ülést is ekkorra célszerű időzíteni. A jelöltek személyét a HTE 14 napon belül, tehát legkésőbb április 24-ig a honlapján közzé teszi. A Jelölő Bizottság a jelölteket a március 22-i Közgyűlésen terjeszti elő és ekkor a küldöttek szavazásával dőlnek el a személyi kérdések. A köztes választás miatt a három pozíciót betöltő személyeket egy évre választja meg a Közgyűlés.

A második napirendi pontban Bánkuti Erzsébet főtitkár a Közgyűlés programjáról és a szükséges dokumentumokról tartott ismertetőt. Mivel a HTE ebben az évben 70 éves, így a szokott szakmai előadás helyett egy visszaemlékezés lenne célszerű. Célszerű tehát a Közgyűlésre az elmúlt időszak meghatározó személyeit is meghívni. Magyar Gábor javasolta, hogy a visszaemlékezés egy rövid előadás mellett a tiszteletbeli elnökök bevonásával történjen. Pap László, Zombory László, Sallai Gyula és Huszty Gábor lehetnének ebben a szereplők, a visszaemlékezést javaslata alapján Bartolits István tartaná meg.
A Közgyűlés további részében a főtitkári beszámoló valamint a hozzá csatlakozó kötelező elemek következnek, de gondoskodni kell a címzetes szenátorok feladatainak a megújításáról és a tiszteletbeli szenátorok megválasztásáról is, utóbbi jóváhagyása közgyűlési hatáskör. 

A harmadik napirendi pontban a Díjbizottság nevében Bartolits István számolt be a szakmai közösségektől beérkezett díjjavaslatokról. Idén a szokottnál kevesebb javaslat érkezett, ezért felmerült a határidő meghosszabbítási is, azonban ez több problémát is okozott volna. Az Elnökség végül úgy döntött, hogy amúgy is vannak további javaslatok a nagykonferenciák aktív tagjainak a díjazására, valamint az előző évekről is lehetnek későbbre ütemezett díjjavaslatok, így ezekkel együtt idén is kikerekedik a lista. Bartolits szerint a túl sok díj sem egészséges, mert csak devalválja a HTE díjak értékét. A teljes lista beterjesztésére az áprilisi elnökségi ülésen fog sor kerülni.

A negyedik napirendi pontban Gerhátné Udvary Eszter, a Tudományos Bizottság elnöke tartott gondolatébresztő előterjesztést a Híradástechnika folyóirat továbbvitelére vonatkozóan. Ebben elmondta, hogy mindenképpen továbbra is cél az évfolyamszámozás folyamatosságának a megtartása, de fontos szempont lenne a tudományos ismeretterjesztés is. Ezért idén is 1-2 szám megjelentetése lesz a terv. Az egyik szám mindenképpen a HTE Infokom 2018 legjobb előadásaiból készül, ez már biztosan megjelenik idén. Jó lenne egy, a HTE 70 éves jubileuma kapcsán megjelenő különszám is, hátha lenne rá támogató is. Felvetette ugyanakkor azt is, hogy eseményektől függetlenül tematikus ismeretterjesztő számokat is k lehetne adni, ami aztán „szóróajándékként” is megjelenhetne a későbbi rendezvényeken.
Az Elnökség hosszasan vitatkozott a kérdésen és további végiggondolandó javaslatok is születtek. A napirendi pont azzal zárult, hogy egy szűkebb körű ötletelést érdemes megszervezni néhány elnökségi tag és a Híradástechnika főszerkesztője részvételével. Ennek az eredményét érdemes visszahozni az Elnökség elé.

A következő napirendi pontban Bartolits István először a HTE szakmai közösségeit támogató pályázat 2018-as értékelését mutatta be. Megállapította, hogy az Elnökség jól döntött akkor, amikor – felismerve a nagyobb összegű támogatási igényt – kicsit kibővítette az odaítélhető keretet, de ugyanakkor célhoz is kötötte az emelt keret egy részének az elköltését. Ezt a szakmai közösségek is örömmel fogadták és több szakmai közösség ügyessége révén nem lépte át olyan mértékben az eredeti keretet, mint ahogy az év elején várható volt.
Az idei pályázati kiírás már tartalmazott egy szigorítást annak érdekében, hogy a szakmai közösségeket támogató pályázat a HTE fejlődése szempontjából is előremutató legyen. Így is több igény érkezett be, mint amekkora a kitűzött keret volt, bár a túllépés most nem volt olyan mértékű. Bartolits István az írásos előterjesztésében négy különböző modell alapján alakított ki lehetséges elosztási javaslatokat, ezek közül az Elnökség idén is a tavalyihoz hasonló modellt választott és az ezen alapuló végeredményt meg is szavazta. Az érintett szakmai közösségeket Bartolits István értesíti a végeredményről.

Az Egyebek napirendi pontban az 5G koalíció stratégiájának az ismertető rendezvényéről, a HÉT-tel való együttműködés formáiról, az Infokommunikációs Fogalomtár további lehetőségeiről és az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex implementálásáról hangzottak el hírek, információk és javaslatok.