Vissza

A 2019. június 13-án tartott Elnökségi ülés témái

Az első napirendi pontban egy, a Közgyűlésen át nem vett díjat adott át az Elnökség. A következő pontban a Közgyűlés értékelésével foglalkozott az ülés. A harmadik napirendi pontban az Elnökségi munkaterv aktualizálása történt meg. A következő pontban az Ellenőrző Bizottság jelentésében foglaltakat tárgyalta meg az ülés. Az ötödik napirendi pontban a HTE első negyedéves gazdálkodása volt napirenden. A hatodik napirendi pontban a HTE MediaNet 2019 szervezésének az állásáról hangzott el beszámoló. A hetedik napirendi pontban egy szakosztály névváltoztatását szavazta meg az Elnökség. Végezetül az egyebek napirendi pontban rövid tájékoztatások hangzottak el.


Az első napirendi pontban az Elnökség átadta a Közgyűlésen elfoglaltsága miatt megjelenni nem tudó Mester Máténak az egyesületi Ezüst Jelvényt

A második napirendi pontban Bánkuti Erzsébet főtitkár a májusi Közgyűlést értékelte. Úgy látta, a 70 éves jubileum fényében megtartott Közgyűlés jó hangulatú, a különböző generációkat is összehozó alkalom volt. Ebben segített a korábbi elnökök meghívása is. A jó hangulatot az is segítette, hogy a költségvetési eredmények jók voltak. A HTE elnöke, Magyar Gábor megköszönte a Közgyűlésen leköszönt elnökségi tagok munkáját, és üdvözölte az újonnan megválasztott Hilt Attilát, Kerekes Istvánt és Szűcs Miklóst.

A harmadik napirendi pontban Bánkuti Erzsébet egyeztette a második félévi Elnökségi ülések időpontjait, amelyeket az elfoglaltságokhoz illesztve határoztak meg az Elnökség tagjai.

A negyedik napirendi pontban Horváth Pál, az Ellenőrző Bizottság elnöke értékelte a 2018-as év pozitív és negatív élményeit. Pozitívumnak értékelte Mester Máté munkáját a gazdasági tevékenység értékelhetősége terén, sajnálja, hogy Máté nem tudja folytatni ezt a tevékenységet. Szintén pozitívumként értékelte, hogy a három lemondott tisztségviselő helyére a HTE elnöke úgy tudott utódokat jelölni, hogy azt a Közgyűlésen már meg is lehetett szavazni. Így ugyanis a HTE továbbra is az Alapszabálynak megfelelően tud tovább működni.
Negatívumként értékelte viszont, hogy az Elnökségi ülések határozatképessége néhány elnökségi tag miatt többször is veszélybe került, valamint szintén negatívumként értékelte, hogy a HTE könyvelője nem ad jelzést arról, ha a számokból már látható, hogy problémák kezdenek lenni a gazdálkodásban. Ezen változatni kell, s a megbeszélt határidőket is be kell tartatni vele, mert egyébként nem tud az Elnökség időben döntéseket hozni.

Az ötödik napirendi pontban Nagy Péter operatív igazgató számolt be a HTE első negyedévének a gazdálkodását jellemző számokról. Ebből kiderült, hogy mind a HTE, mind a HTEnet esetében pozitívabb a kép a tervezettnél. Ez után ismertette a részletes számokat, majd az Elnökség megvitatta, hogyan lehetne feszesebben figyelni a folyamatokra és megteremteni a szükséges bevételek forrásait. Meg kell ragadni a kisebb bevételeket is, ha abból több van, a sok kicsi sokra megy. Az Elnökség végül arról döntött, hogy Mester Máté, Nagy Péter és Szűcs Miklós kidolgoznak egy motivációs rendszert, amit alkalmazni lehet majd a projektekre is. Ennek segítségével növelni lehetne a HTE aktív hátterét, akikkel nagyobb projektmunkákat is el lehetne vállalni a bevételek növelése érdekében.

A hatodik napirendi pontban Szűcs Miklós, mint a HTE MediaNet 2019 programbizottsági elnöke a szervezés állásáról számolt be. A helyszín idén budapesti lesz, kiderül, hogy ez milyen hatással lesz a létszámra. A bizottság célja, hogy nyárra a program legalább 80 %-os készültségben legyen, ennek úgy tűnik van is realitása.

A hetedik napirendi pontban Bartolits István előterjesztette a Médiainformatika szakosztály névváltoztatását, ami persze témaváltás is jelent, a továbbiakban Mesterséges Intelligencia szakosztályként kívánnak tovább működni. Az Elnökség egyetértett a témaváltással, ez egy előremutató lépés, de csak akkor, ha megindul utána a programszervezés is. A továbbiakban tehát a megújuló szakosztály már az új névvel szervezheti a – reméljük bőséges – programokat.

Végezetül az Egyebek napirendi pontban a HTE elnöke, Magyar Gábor jelezte, hogy hamarosan 5G Koalíció plenáris ülés lesz, valamint a Mesterséges Intelligencia Koalíció is plenáris ülést tart. Mivel a HTE mindkét koalíció alapító tagja, így ezeken részt vesz.