Vissza

A 2019. február 12-én tartott Elnökségi ülés témái

Az első napirendi pontban a HTE operatív igazgatója és a Gazdasági Bizottság vezetője számolt volna be a 2018-as év várható eredményeiről, de a napirendi pont átkerült a márciusi ülésre. A második napirendi pontban az Elnökség a 2019-es költségvetés felülvizsgálatával foglalkozott. A harmadik napirendi pontban a Külügyi Bizottság vezetőjének távolléte miatt a külügyekről szóló beszámoló a márciusi ülésre lett halasztva. A negyedik napirendi pontban az operatív igazgató nyújtott be előterjesztést a HTE nagyrendezvényeiről. Az ötödik napirendi pontban a Jelölő Bizottság tagjairól értekezett az ülés. A hatodik napirendi pont a közelgő Szenátusi ülés időpontját és napirendjét tárgyalta meg. A következő napirendi pontban a 2018-as szakmai eredményeket és a 2019-es célokat ismertette volna a Főtitkár, de a napirendi pont a márciusi ülésre lett elhalasztva. A nyolcadik napirendi pontban a HTE képzési terve volt a középpontban. Az utolsó pontban a HTE elnöke a HTE 70 évfordulós bizottság formálódó összetételéről adott tájékoztatást.


Az első napirendi pont elhalasztásának az oka az volt, hogy a könyvelővel történő egyeztetésre az Elnökségi ülés időpontja előtt volt mód. Ezért a 2018-as előzetes eredmények ismertetésére a márciusi Elnökségi ülésen fog sor kerülni.

A második napirendi pontban Mester Máté, a Gazdasági Bizottság elnöke és Nagy Péter operatív igazgató a 2019-es költségvetés felülvizsgálatának az eredményeit foglalta össze. Az apróbb módosítások mellett nem történt lényegi változás a decemberben bemutatott változathoz képest, a HTE minimális pozitív, a HTENet szintén pozitív eredménnyel szerepel a módosított költségvetésben. Az operatív igazgató arról is beszámolt, hogy a Közgyűlés költségkeretét a 70 éves évforduló okán kicsit magasabbra tervezték, valamint arról, hogy a titkárságot elhagyó Nagy Judit helyére még nem sikerült új kolléganőt találni, de a bére be van tervezve a 2019-es költségvetésbe, ez tehát nem jelent újabb módosítást.

A harmadik napirendi pont Kelemen Csaba külső kapcsolati területért felelős elnökségi tag akadályoztatása miatt átkerült a következő ülésre. 

A negyedik napirendi pontban Nagy Péter operatív igazgató írásos előterjesztésben mutatta be a tervezett nagyrendezvényeket. A legközelebbi esemény a 22. Projektmenedzsment Fórum lesz április elején. Itt a cél a legalább 130 fős részvétel elérése. A következő nagyrendezvény a HTE MediaNet 2019 lesz, ahol újdonság, hogy ez most Budapesten lesz megrendezve, helyszín tekintetében összekötve a HTE 70 éves évfordulójának az időben elkülönülő rendezvényével. A Programbizottság vezetésére Szűcs Miklós az idén is nyitott, tehát ebben valószínűleg nem kell további lépéseket tenni. Az Elnökség ezek után megvitatta a szervezés elvi részleteit, nem érintve a tartalmi programot, az a Programbizottság feladata lesz.
2020-ban a Hotel Flamenco-ban kerül megrendezésre a HTE alvállalkozói közreműködésével a NOMS 2020 konferencia (Network Operation and Management Symposium). Ugyancsak 2020-ban kerül sor – immár hagyományosan – a HTE Infokom 2020 konferenciára. Ez azért került fel a palettára, mert érdemes lenne már most megkezdeni a szervezését.

A következő napirendi pontban a HTE elnöke, Magyar Gábor ismertette a Jelölő Bizottság személyi összetételére a javaslatait, majd az Elnökség ennek alapján véglegesítette a személyi összetételre vonatkozó javaslatát, amit a Szenátusi ülésnek kell majd jóváhagynia. Az Elnökség egyhangú szavazással Sallai Gyulát javasolta a Jelölő Bizottság elnökének.

A hatodik napirendi pontban Bánkuti Erzsébet főtitkár ismertette a Szenátusi ülés lehetséges időpontjait. Az Elnökség ezek közül március 21-ét szavazta meg annak érdekében, hogy a Jelölő Bizottság mihamarabb megkezdhesse a munkáját. A napirend vitájában az is eldőlt, hogy a 70 éves évforduló is szerepeljen a témák között.

A hetedik napirendi pontot – a 2018-as szakmai eredmények áttekintését és a 2019-es célok frissítését – az Elnökség idő szűkében átütemezte a márciusi ülésre.

A nyolcadik napirendi pontban Mester Máté ismertette a HTE oktatási portfolió készítésének a fejleményeit. Decemberben egy szűkebb workshopon dolgozták fel a tartalmi vázlatot néhány felkért személlyel, majd Mester Máté és Németh Krisztián megkezdték a részletes kidolgozást. Március végére várható a pilot tananyag elkészülte és a részletesebb vitája, utána a dramaturgia kidolgozása lesz a fő feladat. Erre is van már vállalkozó személy, akinek már több mint 10 éves tapasztalata van a felnőttoktatás terén, ez sokat fog segíteni az előrelépésben.

Végezetül Magyar Gábor a HTE 70 Évfordulós Bizottság alakulásáról számolt be, s elmondta, hogy a Közgyűlésen lesz előadás a HTE 70-ről, de az ünneplés kiemelkedő eseménye a HTE MediaNet 2019 előtt vagy után megrendezendő ünnepi esemény lesz. A HTE 70 költségigényét a márciusi Elnökségi ülés fogja megtárgyalni.